Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 61 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng - Nguyễn Sơn Ngọc Minh
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 27518 2016 743.6 kB 124 7,485 0  0  
 

Cao đẳng Nghề chuyên ngành Kế toán Lời nói đầu Chương 1. Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường Chương 2. Tin dụng trong nền kinh tế thị trường Chương 3. Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ Chương 4. Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường Chương 5. Thanh toán và tín dụng quốc tế Phụ lục | Xem..


Giáo trình Kinh tế học vi mô - ThS. Trịnh thị Huyền Thương (cb)
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 26564 2015 858.3 kB 134 6,700 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về kinh tế học Chương 2. Cầu - cung Chương 3. Lý thuyết người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết doanh nghiệp Chương 5. Cấu trúc thị trường Chương 6. Thị trường yếu tố sản xuất Chương 7. Những thất bại của thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Trần Khánh Uyên, Lê Thị Ngọc Tú
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng, 2013
Mã số: 26325 2015 445.4 kB 78 1,897 0  0  
 

Cao đẳng Quản trị nhà hàng, Cao đẳng Quản trị Khách sạn, Chương 1: Hệ thống tiền tệ thế giới Chương 2: Tỷ giá hối đoái Chương 3: Thanh toán trong nền kinh tế thị trường Chương 4: Một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 25753 2014 582.5 kB 112 1,125 0  0  
 

Chương Mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 - 1975) Chương IV. Đường lối công nghiệp.. | Xem..


Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường - PGS.TS. Vũ Trí Dũng
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
Mã số: 25678 2014 412.9 kB 123 3,207 0  0  
 

- Phần thứ nhất: Những nguyên lý cơ bản về giá trong nền kinh tế thị trường - Phần thứ hai: Giá cả trong kinh doanh (góc độ marketing) - Phần thứ ba: Quản lý giá của Nhà nước XHCN | Xem..


Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Tập 14
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 25635 2014 337.1 kB 82 3,539 0  0  
 

• Văn hóa làm nên sự khác biệt của thương hiệu • Xâm nhập thị trường Mỹ bằng thương hiệu • Xây dựng chiến lược thương hiệu • Xây dựng phong cách lãnh đạo • Tổ chức khoa học lao động • Yếu tố con người trong quản lý quan hệ khách hàng • Yếu tố trở thành ông 'sếp' đáng sợ • Các công cụ phân tích.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế công cộng - ThS.Nguyễn Kim Lan
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2011
Mã số: 25613 2014 520.2 kB 37 2,404 0  0  
 

Handout x6 slide. Chương I: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng Chương II: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Chương III: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Chương IV: Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ.. | Xem..


Đề cương ôn tập Quản lý nhà nước về kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 25183 2014 184.5 kB 26 10,273 0  0  
 

Đề cương ôn thi tốt nghiệp 1. Phân tích bản chất của quản lý nhà nước về kinh tế. 2. Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. Những ưu điểm, hạn chế và giải pháp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 3. Hệ thống mục tiêu trong quản lý nhà nước về kinh tế. Các yếu tố chi phối mục tiêu của quản lý nhà nước về kinh tế? 4. Nguyên tắc quản lý nhà.. | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Khoa Khoa học cơ bản
Nguồn: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012
Mã số: 24681 2013 522.7 kB 89 5,400 0  0  
 

Dùng cho hệ cao đẳng kỹ thuật Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Chương I. Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.. | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trần Văn Thắng
Nguồn: Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng, 2014
Mã số: 23365 2012 90.4 kB 112 2,266 0  1  
 

Lời mở đầu Chương Mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 - 1975) Chương IV. Đường lối công.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Thị Hoa
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Mã số: 23288 2012 801.0 kB 124 15,471 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Chương 3: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Chương 4: Các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của.. | Xem..


Kinh tế vi mô
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23038 2012 1.0 MB 106 13,834 2  2  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế vi mô Chương 2. Cung cầu hàng hóa Chương 3. Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết về sản xuất và chi phí Chương 5. Cạnh tranh và độc quyền Chương 6. Thị trường yếu tố sản xuất Chương 7. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Lại Thị Thúy Nga
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 22640 2012 759.5 kB 88 4,148 0  0  
 

Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng. Lời nói đầu Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế vi mô - Bùi Thị Nhiễu
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 21926 2012 474.5 kB 45 2,937 0  0  
 

Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp. Lời mở đầu Chương I: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp Chương II: Cung – cầu Chương III: Lý thuyết người tiêu dùng Chương IV. Lý thuyết về hàng vi của doanh nghiệp Chương V: Cạnh tranh và độc quyền Chương VI: Thị trường yếu tố sản xuất Chương VII: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường theo định hướng.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế thương mại 2 - PGS-TS. Phan Tố Uyên
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mã số: 36340 2012 1.7 MB 251 17,315 0  2  
 

Bài mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Bài 1. Những vấn đề cơ bản về TM-DV trong nền kinh tế thị trường Bài 2. Tổ chức quản lý nhà nước về TMDV trong nền KTQD Bài 3. Tổ chức và hoạt động TMDV ở DNSX Bài 4. Tổ chức kinh doanh hàng hóa trong cơ chế thị trường Bài 5. Tổ chức các mối quan hệ kinh tế trong TMDV Bài 6. Dịch vụ thương mại.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm - NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 36279 2012 1.3 MB 141 18,698 0  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm Chương 2: Cơ sở kỹ thuật và khung pháp lý của hoạt động bảo hiểm Chương 3: Hợp đồng bảo hiểm Chương 4: Vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư bảo hiểm Chương 5: Thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chương 6: Hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình