Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 30 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Thái Nguyên, 2014
Mã số: 25757 2014 246.6 kB 102 2,051 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế học Chương 2. Cung - cầu Chương 3. Độ co giãn Chương 4. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 5. Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Chương 6. Cấu trúc thị trường Chương 7. Thị trường lao động Chương 8. Những thất bại của thị trường Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Hành vi tổ chức
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 22907 2012 259.5 kB 68 21,407 1  1  
 

Chương 1: Nhập môn hành vi tổ chức (HVTC) Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân Chương 3: Ra quyết định cá nhân Chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm Chương 5: Lãnh đạo và quyền lực Chương 6: Giao tiếp trong tổ chức Chương 7: Cơ cấu tổ chức và văn hoá tổ chức | Xem..


Quản trị Hành vi tổ chức
Nguồn: CT Đào tạo Thạc sĩ QTKD Quốc tế, 2009
Mã số: 22360 2012 4.2 MB 404 20,167 2  1  
 

Chương 1. Giới thiệu về hành vi tổ chức Chương 2. Hành vi cá nhân, các giá trị và tính cách Chương 5. Động lực và phác thảo công việc Chương 7. Áp lực trong công việc và kiểm soát áp lực Chương 8. Ra quyết định và tính sáng tạo Chương 10. Xây dựng nhóm hiệu quả cao Chương 11. Truyền thông trong nhóm và tổ chức Chương 13. Xung đột.. | Xem..


Một số mô hình lí thuyết về hành vi sức khoẻ - Trương Quang Tiến
Nguồn: Bài giảng, 2006
Mã số: 22341 2012 378.9 kB 22 2,945 0  0  
 

Nội dung: - Giới thiệu những mô hình líthuyết chính - Giới thiệu chi tiết một số lí thuyết - Những gợi ý áp dụng lí thuyết trong dự đoán và đánh giá sự thay đổi hành vi | Xem..


Bài giảng Hành vi khách hàng - Phùng Minh Tuấn
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22045 2012 661.0 kB 140 21,745 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan hành vi khách hàng Chương 2: Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá đến hành vi khách hàng Chương 3: Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến hành vi khách hàng Chương 4: Ảnh hưởng của yếu tố cá nhân đến hành vi khách hàng Chương 5: Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi khách hàng Chương 6: Quá trình quyết định mua của khách hàng cá nhân Chương 7: Quyết định mua hàng của khách hàng.. | Xem..


Bài giảng Ôn tập Kinh tế Vi mô - Nguyễn Hoài Bảo
Nguồn: Đại học Mỏ - Điạ chất Hà Nội, 2010
Mã số: 21751 2012 419.2 kB 62 8,487 1  0  
 

Bài giảng 1: Giới thiệu tổng quan Bài giảng 2: Cầu, cung, và cân bằng thị trường Bài giảng 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Bài giảng 4: Lý thuyết sản xuất Bài giảng 5: Chi phí sản xuất Bài giảng 6: Tối đa hoá lợi nhuận | Xem..


Bài giảng Kinh tế học - Phòng THCN – DN
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 21210 2012 965.7 kB 180 13,494 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan kinh tế học vi mô Chương 2. Cầu, cung và giá cả thị trường Chương 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết doanh nghiệp Chương 5. Các hình thái thị trường Kinh tế học vĩ mô những vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản | Xem..


Bài giảng Kinh tế học Vi mô - Hoàng Xuân Bình
Nguồn: Bài giảng, 2001
Mã số: 18468 2011 433.4 kB 236 3,508 2  0  
 

Chương I: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp Chương II: Cầu, Cung Chương IV: Lý thuyết hành vi người sản xuất Chương V: Thị trường cạnh tranh và độc quyền Chương VI: Thị trường sức lao động Chương VII: Sự trục trặc của thị trường và vai trò điều tiết của Chính phủ | Xem..


Bài giảng Kinh tế học vi mô - Quỳnh Hoa
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 21044 2011 251.1 kB 243 3,745 0  0  
 

Chương 1. Nhập mônvề kinh tế học Chương 2. Cầu, cung và giá cả thị trường Chương 3. Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết sản xuất và chi phí Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Chương 6. Thị trường độc quyền hoàn toàn Chương 7. Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm Bài tập | Xem..


Bài giảng Kinh tế vi mô - ThS. Trần Thị Hoà
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2008
Mã số: 19990 2011 1.3 MB 186 16,840 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô Chương 2: Lý thuyết cung cầu Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp Chương 5: Cấu trúc thị trường Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất Chương 7: Những thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ Chương 8: Ứng dụng kinh tế vi mô vào phân.. | Xem..


Bài tập và thực hành Kinh tế học vi mô - ThS. Trần Thị Hoà
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2009
Mã số: 19967 2011 1.2 MB 158 16,950 1  1  
 

Tóm tắt nội dung, câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống, bài tập tự giải mỗi chương. Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô Chương 2: Lý thuyết cung cầu Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp Chương 5: Cấu trúc thị trường Chương 6: Thị trường các yếu tố sản.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế học đại cương - Nguyễn Thị Thu Trang
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2009
Mã số: 20175 2011 5.2 MB 15,918 1  2  
 

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học Chương 2: Cung - Cầu và thị trường sản phẩm Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết chi phí sản xuất Chương 5: Cạnh tranh & Độc quyền Chương 6: Khái quát về kinh tế vĩ mô - Tổng cung và tổng cầu Chương 7: Hạch toán sản lượng quốc gia Chương 8: Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 9: Lạm phát và thất.. | Xem..


Bài giảng Hành vi trong tổ chức - Nguyễn Quang Vinh
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 19639 2011 299.6 kB 17,758 2  1  
 

Chương 1. Dẫn nhập Hành vi trong tổ chức Chương 2. Các nền tảng của hành vi cá nhân Chương 3. Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn trong công việc Chương 4. Tính cách và cảm xúc Chương 5. Nhận thức và tiến trình ra quyết định ở bình diện cá nhân Chương 6. Động lực Chương 7. Đội nhóm và các tiến trình năng động của đội nhóm Chương 8. Sự.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế học Vi mô - TS. Trần Thị Hồng Việt
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Mã số: 17471 2011 6.1 MB 138 14,824 2  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Kinh tế học vi mô Chương 2: Cung – Cầu Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết hành vi người sản xuất Chương 5: Cạnh tranh và Độc quyền Chương 6: Thị trường yếu tố sản xuất Chương 7: Vai trò chính phủ trong nền kinh tế thị trường | Xem..


Bài giảng Kinh tế vi mô - Đặng Văn Thanh
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 18675 2011 349.6 kB 11,514 0  0  
 

1. Nhập môn Kinh tế học 2. Cầu, cung và cân bằng thị trường 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 4. Cầu cá nhân và cầu thị trường 5. Lý thuyết sản xuất 6. Lý thuyết chi phí 7. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 8. Thị trường độc quyền bán 9. Thị trường cạnh tranh độc quyền và Độc quyền nhóm | Xem..


Quản trị hành vi tổ chức - Huỳnh Nhựt Nghĩa
Nguồn: Trường ĐH Tài Chính - Marketing, 2007
Mã số: 18198 2011 1.4 MB 181 16,501 0  0  
 

Phần 1: Nhập môn quản trị hành vi tổ chức Chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức Phần 2: Quản trị hành vi cấp độ cá nhân Chương 2. Cơ sở của hành vi cá nhân Chương 3. Tạo động lực cá nhân trong tổ chức Phần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm Chương 4. Cơ sở của hành vi nhóm Chương 5. Hành vi trong nhóm và xung đột Chương 6. Lãnh đạo nhóm Phần 4: Quản.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình