Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 72 mục.
12345
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Android Training
Nguồn: FPT Software, 2011
Mã số: 27624 2016 2.2 MB 120 2,384 2  0  
 

Lập trình Android qua các ví dụ. 1. SayHello, BasicWidget 2. Layouts 3. Menu, ProgessBar, SeekBar, Button, Menu 4. CustomListView 5. AlertDialog, DatePicker, TimePicker, Thread .. 15. Compass, Speedometer | Xem..


Bài giảng Lập trình java
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 27477 2016 1.8 MB 352 1,601 0  0  
 

Mở đầu. Giới thiệu sơ lược lập trình hướng đối tượng Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java Chương 2. Các kiến thức cơ bản – Cấu trúc chương trình của ngôn ngữ Java Chương 3. Gói & Interface (Packages & Interfaces) Chương 4. Xử lý biệt lệ Chương 5. Lập trình giao diện với awt-swing Chương 6. Applets Chương 7. Lập trình đa tuyến Chương 8. Các luồng I/O Chương 9. Kết nối.. | Xem..


Các bài tập cơ bản
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 24598 2013 648.5 kB 12 12,461 0  0  
 

Gồm các bài tập Java cơ bản. 1. Viết chương trình nhập vào n từ bàn phím, nếu n nguyên dương hãy tính tổng của biểu thức .. 2. Viết chương trình nhập vào n từ bàn phím, in ra tổng các số lẻ (1+3+5….+n) nếu n là số chẳn .. .. 17. Cho một mảng ngẫu nhiên có 100 phần tử, có giá trị từ 0-100 .. Phần II: Thiết kế giao diện. | Xem..


Bài giảng Lập trình Mạng
Nguồn: , 2005
Mã số: 24588 2013 929.2 kB 119 1,859 0  0  
 

Lời nói đầu Phần 1: Tổng quan về lập trình mạng Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Java Chương 1: Tổng quan về Java Chương 2: Các thành Phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java Chương 3: Applets Chương 4: Các gói & giao diện Phần 3: Lập trình socket Chương 1: Lập trình TCP socket Chương 2: Lập trình UDP Phần 4: Lập trình trên internet Chương 1: JSP.. | Xem..


Lập trình Game di động với J2ME - Tô Trọng Hiến
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2009
Mã số: 22176 2012 2.7 MB 62 3,939 0  0  
 

Lời mở đầu Phần 1. Cơ sở lý thuyết lập trình di động Phần 2. J2ME Game API Phần 3. Tổng quan kịch bản và phân tích lập trình game Phần 4. Xây dựng mô hình UML cho chương trình Phần 5. Công cụ lập trình Game J2ME của Netbeans Phần 6. Giới thiệu luật chơi Phần 7. Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lập trình Java - Huỳnh Công Pháp
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, 2006
Mã số: 22123 2012 458.2 kB 239 19,525 0  3  
 

Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java Chương 2. Các phần tử cơ bản ngôn ngữ Java Chương 3. Gói & Interface (Packages & Interfaces) Chương 4. Xử lý biệt lệ Chương V. Lập trình giao diện với AWT Chương VI. Applets Chương VII. Lập trình đa tuyến Chương VIII. Các luồng I/O Chương IX. Kết nối CSDL (JDBC) | Xem..


Bài giảng Java 2008
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 22122 2012 1.8 MB 146 24,415 0  2  
 

Đề tài 0. Giới thiệu về Java Đề tài 1. Ngôn ngữ mô hình hóa UML Đề tài 2. Nhập môn Java Đề tài 3. Lập trình hướng đối tượng trong Java Đề tài 4. Lớp và phương thức trừu tượng Đề tài 5. Lưu trữ và xử lý đối tượng Đề tài 6. Các luồng vào ra dữ liệu với file Đề tài 7. Xử lý ngoại lệ Đề tài 8. Xử lý các sự kiện trong Java . Đề tài 9... | Xem..


Lập trình game trên di động với J2ME
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 22116 2012 966.4 kB 50 14,912 1  0  
 

Đồ họa trên J2ME và viết ứng dụng minh họa . A. Các mức đồ họa trong J2ME I. Tổng quan về J2ME II.Các thành phần đồ họa ở mức cao của ứng dụng MIDP III. Các thành phần đồ họa ở mức thấp của ứng dụng MIDP B. Ứng dụng Game trong J2ME I. Sơ lược về lập trình Game trên J2ME II. Xây dựng Game với Game Builder trong IDE NetBeans | Xem..


Giáo trình Lập trình mạng - ThS. Văn Thiên Hoàng
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2009
Mã số: 22121 2012 1.2 MB 203 25,818 1  2  
 

Mở đầu Chương 1 . Tổng quan về lập trình mạng Chương 2 . Ngôn ngữ lập trình Java Chương 3 . Quản lý các luồng vào ra Chương 4 . Lập trình đa tuyến Chương 5 . Quản lý địa chỉ kết nối mạng với các lớp Inetaddres, Url và Urlconnection Chương 6 . Lập trình socket cho thức TCP Chương 7 . Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP Chương 8 . Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình.. | Xem..


Bài giảng Java căn bản
Nguồn: Aptech, 2010
Mã số: 20191 2011 150.5 MB 15,357 3  1  
 

Module01 : Giới thiệu về Java và NetBeans Module02 : Biến trong Java Module03 : Các cấu trúc điều khiển Module04 : Lớp đối tượng trong Java Module05 : Mảng Module06 : Package Module07 : Kế thừa Module08 : Mở rộng lớp đối tượng Module09 : Ngoại lệ (Try ... catch) | Xem..


Bài giảng Lập trình Java - Ngô Công Thắng
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, 2009
Mã số: 20108 2011 3.2 MB 14,817 2  1  
 

PHẦN I - CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH JAVA Chương 1: Giới thiệu về Java Chương 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản Chương 3. Các lệnh điều khiển chương trình Chương 4. Phương thức (Method) Chương 5. Mảng PHẦN II - LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương 6. Đối tượng và lớp Chương 7. Xâu ký tự Chương 8. Kế thừa và đa hình thái Inheritance & Polymorphism Chương 9. Lập trình GUI BÀI TẬP | Xem..


Lập trình SIP cho thiết bị di động bằng Java - Trần Xuân Thảo
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006
Mã số: 18619 2011 688.1 kB 70 15,422 2  0  
 

Mở đầu Chương 1 – Giao thức điều khiển phiên (SIP) Chương 2 - Cơ bản về lập trình cho thiết bị di động bằng Java Chương 3 - Bộ công cụ không dây J2ME Chương 4 - Giao tiếp lập trình ứng dụng cho J2ME Chương 5 - Lập chương trình Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Xóa mù Linux - Nguyễn Đức Kính
Nguồn: Biên soạn, 2004
Mã số: 18490 2011 500.3 kB 23 15,349 1  0  
 

Cài đặt và sử dụng Fedora Core 2. 1. Giới thiệu chung 2. Cài đặt Fedora Core 2 3. Làm quen 4. Nối mạng 5. Cập nhật 6. Sử dụng 6.1 Cài thêm fonts tiếng Việt và Unicode 6.2 Nhập tiếng Việt bằng X-Unikey 6.3 Duyệt web bằng Mozilla 6.4 Liên lạc bằng Gaim .. 6.14 Lập trình Java bằng Sun J2SDK | Xem..


Java for Programmers: Deitel Developer Series - Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 16693 2011 8.2 MB 9,918 0  0  
 

Java dành cho người lập trình. Toàn tập về ngôn ngữ lập trình Java; mô hình đối tượng, Java trong các công cụ UML, các công nghệ web với Java (JSP, Ajax..), các giao tiếp cơ sở dữ liệu, lập trình đa luồng, xử lý ngoại lệ, giao diện người dùng.. | Xem..


Java Cookbook, 2nd Edition - Ian F. Darwin
Nguồn: O'Reilly Media, 2001
Mã số: 16682 2011 3.3 MB 12,014 2  0  
 

Lập trình Java. Chapter 1. Getting Started: Compiling, Running, and Debugging Chapter 2. Interacting with the Environment Chapter 3. Strings and Things Chapter 4. Pattern Matching with Regular Expressions Chapter 5. Numbers Chapter 6. Dates and Times .. Chapter 26. Using Java with Other Languages | Xem..


Tutorial: XML programming in Java - Doug Tidwell
Nguồn: IBM, 2010
Mã số: 16151 2010 531.3 kB 59 10,273 0  0  
 

Lập trình XML trong Java. Section 1 – Introduction Section 2 – Parser basics Section 3 – The Document Object Model (DOM) Section 4 – The Simple API for XML (SAX) Section 5 – Advanced parser functions Appendix – Listings of our samples | Xem..

12345
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình