Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 23 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 27157 2015 270.5 kB 58 10,179 0  0  
 

Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật Bài 3: Thực hiện pháp luật – vi phạm pháp luật – trách nhiệm pháp lý Bài 4: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài 5: Luật hiến pháp - hiến pháp 1992 Bài 6: Luật hành chính Bài 7: Luật lao động Bài 8: Luật.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 27747 2016 390.5 kB 41 11,867 0  0  
 

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp. PHẦN I: KIẾN THỨC BẮT BUỘC Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật Bài 3: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý Bài 4: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài 5: Luật nhà nước - hiến pháp 2013 Bài 6: Luật hành.. | Xem..


Giáo trình Pháp luật
Nguồn: Tổng Cục dạy nghề, 2014
Mã số: 27666 2016 584.5 kB 82 11,170 0  0  
 

Dùng cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Lời nói đầu Bài 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Bài 2. NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Bài 4. LUẬT DẠY NGHỀ Bài 5. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Bài 6. PHÁP LUẬT KINH DOANH Bài 7. LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Bài 8. LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT.. | Xem..


Tập bài giảng Pháp luật Đại cương - ThS. Phạm Anh Tuấn
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, 2017
Mã số: 27236 2015 457.0 kB 77 3,356 0  0  
 

Chương I. Đại cương về nhà nước Chương II. Đại cương về pháp luật Chương III. Hình thức pháp luật Chương IV. Hệ thống pháp luật Chương V. Luật hành chính Chương VI. Luật dân sự Chương VII. Luật hình sự | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 25897 2015 560.0 kB 93 2,588 0  0  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật Chương 3: Luật hiến pháp Chương 4: Luật hành chính Chương 5: Luật hình sự Chương 6: Luật dân sự Chương 7: Hôn nhân và gia đình Chương 8: Luật lao động | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Trường Cao Đẳng Công Nghiêp Cao Su, 2011
Mã số: 25399 2014 509.5 kB 51 3,502 0  1  
 

Đề cương áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng Lời mở đầu Bài 1 : Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước Bài 2 : Một số vấn đề cơ bản về Pháp luật Bài 3 : Quan hệ pháp luật Bài 4 : Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý Bài 5 : Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài 6 : Luật nhà nước - Hiến.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Trần Đoàn Hạnh
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2009
Mã số: 25165 2014 985.2 kB 145 3,469 0  0  
 

Chương 1. Lý luận chung về nhà nước Chương 2. Lý luận chung về pháp luật Chương 3. Luật Hiến pháp Chương 4. Luật Hành chính Chương 5. Luật dân sự và luật tố tụng dân sự Chương 6. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự Chương 7. Luật lao động Chương 8. Luật kinh doanh | Xem..


Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính - ThS. Diệp Thành Nguyên
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2012
Mã số: 25133 2014 679.5 kB 119 3,629 1  1  
 

Phần I: Pháp luật về khiếu nại · Chương 1: Một số khái niệm và các nguyên tắc khiếu nại, giải quyết khiếu nại · Chương 2: Khiếu nại · Chương 3: Giải quyết khiếu nại Phần II: Pháp luật về khiếu kiện hành chính · Chương 4: Một số khái niệm và các nguyên tắc của luật tố tụng hành chính Việt Nam · Chương 5: Thẩm quyên của Tòa án trong giải quyết.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Tuyền
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21682 2012 1.4 MB 147 20,162 2  1  
 

PHẦN THỨ NHẤT - Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật Chương 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật Chương 2: Bản chất, vai trò, chức năng, bộ máy, hình thức, kiểu nhà nước Chương 3: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật Chương 4: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Chương 5: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm.. | Xem..


Ôn tập Luật đại cương
Nguồn: Sưu tầm, 2003
Mã số: 20719 2011 334.0 kB 14 10,123 2  0  
 

Tài liệu tóm tắc kiến thức, để ôn tập. - Quan hệ pháp luật - Hệ thống pháp luật việt nam - Ngành luật nhà nước - Ngành luật hành chính - Ngành luật tài chính - Ngành luật đất đai - Ngành luật dân sự - Ngành luật lao động - Ngành luật hôn nhân và gia đình | Xem..


Giáo trình Pháp luật đại cương - ThS. Diệp Thành Nguyên - TS. Phan Trung Hiền
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 19547 2011 1.9 MB 139 30,914 1  4  
 

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Chương 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật Chương 2: Những nhận thức chung về nhà nước và pháp luật Chương 3: Tổng quan về hệ thống chính trị Chương 4: Những vấn đề cơ bản về nhà nước CHXHCN Việt Nam PHẦN II: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM Chương 5: Hình thức pháp luật Chương 6: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp.. | Xem..


Bài giảng Luật hành chính 1
Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia, 2009
Mã số: 17412 2011 262.5 kB 17,005 2  0  
 

Chuyên đề 1. Bộ máy nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chuyên đề 2. Chức năng, nhiệm vụ của chính phủ, của bộ, ngành, của ubnd tỉnh, huyện Chuyên đề 3. Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản Chuyên đề 4. Một số vấn đề về quản lý hành chính nhà nước Chuyên đề 5. Pháp lệnh cán bộ công chức và việc tuyển dụng - sử dụng - quản.. | Xem..


Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn - TS. Phan Trung Hiền
Nguồn: Trường Ðại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 16332 2010 803.0 kB 132 22,892 1  4  
 

Lời giới thiệu CHƯƠNG I: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Bài 1: Những vấn đề chung Bài 2: Quy hoạch xây dựng vùng Bài 3: Quy hoạch xây dựng đô thị Bài 4: Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn CHƯƠNG II: THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Bài 5: Những vấn đề chung về thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng Bài 6: Trình tự, thủ tục thu hồi đất Bài 7: Bồi thường, hỗ.. | Xem..


Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần I - TS. Phan Trung Hiền
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 15862 2010 1.6 MB 189 33,364 2  3  
 

Phần I - Những vấn đề chung của luật hành chính Chương I: Khái quát chung về luật hành chính. Bài 1: Những vấn đề chung về luật hành chính. Bài 2: Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước Bài 3: Quy phạm trong quản lý nhà nước và quan hệ pháp luật hành chính Chương II:.. | Xem..


Giáo trình Luật Hành Chính
Nguồn: Học viện Hành chính Quốc Gia, 2008
Mã số: 12529 2010 1.6 MB 377 38,922 12  6  
 

Phần I - Những vấn đề khái quát chung về luật hành chính Việt Nam Chương I: Luật hành chính và khoa học luật hành chính Chương II. Quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính Phần II - Chủ thể của luật hành chính Việt Nam Chương III. Cơ quan hành chính.. | Xem..


Pháp luật đại cương - ThS. Lê Thị Bích Ngọc
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã số: 22328 2009 1.8 MB 259 17,965 18  5  
 

Lời nói đầu Chương 1: Lý luận chung về nhà nước Chương 2: Lý luận chung về pháp luật Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật Chương 4: Luật hiến pháp Chương 5: Luật hành chính Chương 6: Luật dân sự và tố tụng dân sự Chương 7: Luật hình sự và tố tụng hình sự Chương 8: Luật kinh tế Chương 9: Luật lao động Tài liệu tham khảo | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình