Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 22 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Luật kinh tế - Bùi Thị Ngọc Dung
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26773 2015 684.0 kB 73 4,669 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái quát về luật thương mại Việt Nam Chương II: Địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Việt Nam Chương III: Các hành vi thương mại theo quy định của luật thương mại Chương IV: Phá sản doanh nghiệp Chương V: Các phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Luật thương mại - ThS. Trần Thị Vân Trà (cb)
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25785 2014 541.5 kB 129 5,621 0  0  
 

Chương 1: Khái quát về pháp luật thương mại Việt Nam Chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp Chương 3: Pháp luật về hộ kinh doanh, tổ hợp tác và hợp tác xã Chương 4: Hợp đồng thương mại Chương 5: Hoạt động thương mại Chương 6: Pháp luật về phá sản Chương 7: Giải quyết tranh chấp thương mại | Xem..


Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - ThS. Trần Đoàn Hạnh
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 25437 2014 1.5 MB 135 5,915 0  0  
 

Chương 1: Môi trường pháp lý của TMĐT Chương 2: Những quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực TMĐT và các lĩnh vực liên quan đến TMĐT Chương 3: Tranh chấp trong giao dịch TMĐT và chế tài xử phạt | Xem..


Bài giảng Luật thương mại quốc tế - TS. Lê Minh Toàn
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 24869 2014 510.2 kB 138 4,954 0  0  
 

Chương I: Những vấn đề lý luận về luật thương mại quốc tế Chương II: Pháp luật điều chỉnh một số lĩnh vực của thương mại quốc tế Chương III: Pháp luật hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Chương IV: Pháp luật về thanh toán đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Chương V: Pháp luật về vận tải bằng đường biển quốc tế Chương VI: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa.. | Xem..


Bài giảng Luật thương mại quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Hiệp
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 23561 2012 3.0 MB 248 22,207 1  1  
 

Chương 1: Tổng quan về Luật thương mại quốc tế Chương 2: Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Chương 3: Chế độ pháp lý về vận tải hàng hoá bằng đường biển Chương 4: Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hoá trong vận tải quốc tế bằng đường biển Chương 5: Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế Chương 6: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương.. | Xem..


Bài giảng Luật kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 23243 2012 1.2 MB 391 5,244 0  1  
 

Bài 1. Khái quát chung về thương mại & luật thương mại Bài 2. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp Bài 3. Pháp luật về hợp đồng trong thương mại Bài 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp Bài 5. Pháp luật về phá sản | Xem..


Bài giảng Luật kinh doanh quốc tế - PGS. TS. Mai Hồng Quỳ
Nguồn: TT Đào tạo từ xa, Đại học Huế, 2006
Mã số: 22284 2012 431.3 kB 32 5,670 0  0  
 

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thương mại quốc tế Chương II : Một số định chế quan trọng của hệ thống thương mại quốc tế của WTO Chương III : Hợp đồng thương mại quốc tế Chương IV : Thanh toán quốc tế Chương V : Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Tuyền
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21682 2012 1.4 MB 147 20,748 2  1  
 

PHẦN THỨ NHẤT - Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật Chương 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật Chương 2: Bản chất, vai trò, chức năng, bộ máy, hình thức, kiểu nhà nước Chương 3: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật Chương 4: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Chương 5: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm.. | Xem..


Bài giảng Luật giao dịch điện tử - Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 20542 2011 595.7 kB 70 21,603 0  1  
 

1. Khái quát khung pháp lý về giao dịch điện tử trên thê giới . Khung pháp lý về GDDT trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc . Luật mẫu về TMDT của UNCITRAL . Khung pháp lý về GDDT 2 một số nước .. 2. Tìm hiểu khung pháp lý về giao dịch điện tử của Việt Nam . Tổng quan . Tìm hiểu Luật Giao dịch điện tử năm 2005 | Xem..


Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại - Võ Sỹ Mạnh
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 20951 2011 1.1 MB 125 19,777 3  0  
 

1. Tổng quan về pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại 2. Thương nhân và các công ty thương mại - chủ thể trong hoạt động kinh tế đối ngoại 3. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 4. Giải quyết tranh chấp trong ngoại thương - Pháp lệnh về trọng tài thương mại 2003 - Nghị định 12/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại.. | Xem..


Giáo trình Pháp luật đại cương - ThS. Diệp Thành Nguyên - TS. Phan Trung Hiền
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 19547 2011 1.9 MB 139 32,072 1  4  
 

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Chương 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật Chương 2: Những nhận thức chung về nhà nước và pháp luật Chương 3: Tổng quan về hệ thống chính trị Chương 4: Những vấn đề cơ bản về nhà nước CHXHCN Việt Nam PHẦN II: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM Chương 5: Hình thức pháp luật Chương 6: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp.. | Xem..


Luật thương mại Quốc tế - TS. Dương Anh Sơn
Nguồn: Biên soạn, 2009
Mã số: 18289 2011 1.2 MB 12,188 1  1  
 

Chương 1. Khái quát luật thương mại quốc tế Chương 2. Thương mại hàng hoá - Bán phá giá và thuế chống bán phá giá - Trợ cấp và các biện pháp đối kháng - Các biện pháp tự vệ thương mại - Hậu WTO: Bốn thách thức cho các nhà sản xuất Việt Nam - HT: Các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại khi hàng hóa việt nam bị kiện.. | Xem..


Giáo trình Luật thương mại 3 - Phá sản - ThS. Dương Kim Thế Nguyên
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Mã số: 17751 2011 897.1 kB 81 20,234 4  0  
 

Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và pháp luật về phá sản. Phần I: Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại Chương I: Tranh chấp kinh doanh thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại Chương II: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng con đường trọng tài Chương III: Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng tòa án ở Việt Nam Phần II: Pháp luật.. | Xem..


Bài giảng Luật thương mại II - Lê Anh Kiệt
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 16215 2010 129.5 kB 14,627 3  2  
 

Hệ thống kiến thức môn luật thương mại - Phần II. Luật doanh nghiệp Chương I: Tổng quát về luật doanh nghiệp Chương II: Tư cách nhà kinh doanh(thương nhân) Chương III: Doanh nghiệp tư nhân Chương V: Công ty cổ phần Chương VI: Công ty hợp danh Chương VII: Doanh nghiệp nhà nước Chương VIII : Hợp tác xã Chương IX: DN có vốn đầu tư nước ngoài | Xem..


Bài giảng Luật thương mại
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12731 2010 709.3 kB 62 30,437 7  4  
 

Bài 1. Khái quát luật thương mại Việt Nam Bài 2. Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân Bài 3. Pháp luật về công ty Bài 4. Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam Bài 5. Pháp luật về mua bán hàng hóa Bài 6. Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại Bài 7. Xúc tiến thương mại Bài 8. Pháp luật về đấu giá hàng hóa và đấu.. | Xem..


Luật thương mại - Ls. Huỳnh Ngô Tịnh
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12710 2010 47.4 kB 24,984 4  1  
 

Dành cho lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu. I. Những quy định chung II. Các hoạt động thương mại III. Chế tài và giải quyết tranh chấp trong thương mại | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình