Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 18 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Lý thuyết Ôtômát & Ngôn ngữ hình thức - Nguyễn Thị Trúc Viên
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2006
Mã số: 23606 2012 2.8 MB 322 3,592 0  2  
 

Chương 1. Giới thiệu về lý thuyết tính toán Chương 2. Ôtômát hữu hạn Chương 3. Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui Chương 4. Các tính chất của ngôn ngữ chính qui Chương 5. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 6. Đơn giản hóa VPPNC và các dạng chuẩn Chương 7. Ôtômát đẩy xuống Chương 8. Các tính chất của NNPNC Chương 9. Máy Turing | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 22591 2012 984.1 kB 68 18,669 0  0  
 

Chương 1: Văm phạm và ngôn ngữ Chương 2: Ngôn ngữ chính quy và Otomat hữu hạn Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và Otomat đẩy xuống Chương 4: Cơ bản về chương trình dịch Một số đề thi mẫu Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý Thuyết Ngôn ngữ Hình thức & Ôtômat - Nguyễn Đức Thuần
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2002
Mã số: 21109 2012 648.8 kB 55 13,983 0  1  
 

Chương I. Nhập môn về văn phạm & Ngôn ngữ hình thức Chương II. Ôtômat hữu hạn đoán nhận Ngôn ngữ chính quy Chương III. Văn phạm phi ngữ cảnh Chương IV. Ôtômat đẩy xuống (Pushdown automata) | Xem..


Bài giảng Otomat và ngôn ngữ hình thức - TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 19530 2011 1.3 MB 84 13,398 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2. Otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Chương 3. Otomat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 4. Máy turing | Xem..


Using Z: Speci cation, Re finement, and Proof - Jim Woodcock - Jim Davies
Nguồn: University of Oxford, 1999
Mã số: 17739 2011 1.8 MB 407 8,913 0  0  
 

Học ngôn ngữ Z, một ngôn ngữ hình thức, thông qua các tình huống ứng dụng. 1 Introduction 2 Propositional Logic 3 Predicate Logic 5 Sets 6 Definitions 7 Relations 8 Functions .. 23 A Save Area | Xem..


Formal Specification and Documentation using Z: A Case Study Approach - Jonathan Bowen
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17741 2011 818.7 kB 315 11,811 0  0  
 

Đặc tả hình thức và viết tài liệu bằng ngôn ngữ Z, một ngôn ngữ đặc tả tự nhiên, dễ hiểu được phát triển từ cuối những năm 1970. Preface I. Introduction II. Network Services III. UNIX Software IV. Instruction Sets V. Graphics VI. Window Systems | Xem..


Systematic Software Development Using VDM - Cliff B Jones
Nguồn: The University, Manchester, England, 2011
Mã số: 17673 2011 1.3 MB 361 13,003 0  0  
 

Tài liệu về VDM, một phương pháp đặc tả hệ thống được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp, và sử dụng VDM trong phát triển phần mềm. 1. Logic of Propositions 2. Reasoning about Predicates 3. Functions and Operations 4. Set Notation 5. Composite Objects and Invariants 6. Map Notation 7. Sequence Notation .. 12. Postscript APPENDICES | Xem..


Giáo trình Toán rời rạc - Phạm Thế Long (chủ biên)
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2003
Mã số: 12490 2010 1.6 MB 241 23,075 4  3  
 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về logic, tập hợp và suy luận toán học Chương 2. Các phương pháp đếm và nguyên lý Dirichlet Chương 3. Đồ thị và ứng dụng Chương 4. Đại số Boole và mạch tổ hợp Chương 5. Automat, văn phạm và ngôn ngữ hình thức Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và Ôtômát - Võ Minh Phổ
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010
Mã số: 10937 2010 630.6 kB 81 23,062 7  3  
 

Chương 1. Văn Phạm và ngôn ngữ Chương 2. Automat và ngôn ngữ chính quy. Chương 3. Văn phạm phi ngữ cảnh. | Xem..


Lý thuyết văn phạm, ngôn ngữ, và ôtômat - Nguyễn Quốc Thắng - Nguyễn Lâm Tùng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2009
Mã số: 6619 2009 799.9 kB 20,540 15  5  
 

Bài giảng Chương trình dịch. Chương 1. Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2. Biến đổi văn phạm phi ngữ cảnh thành những văn phạm đặc biệt Chương 3. Nguồn và ôtômat hữu hạn Chương 4. Ôtômat đẩy xuống | Xem..


Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat - Phan Huy Khánh
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 3297 2008 1.3 MB 19,628 16  2  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Ôtômat hữu hạn Chương 3. Văn phạm (Grammar) Chương 4. Ôtômat đẩy xuống | Xem..


Automata and Formal Language - Quan Thanh Tho
Nguồn: Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2005
Mã số: 3854 2008 539.9 kB 21,598 9  1  
 

Bài giảng và bài tập và bài giải môn Lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thức. Chapter 1: Introduction Chapter 2: Finite Automata Chapter 3: Regular Language and Regular Grammar Chapter 4: Properties of Regular Language Chapter 5: Context-Free Grammar Chapter 6: Simplification of Context-Free Grammar Chapter 7: Pushdown Automata | Xem..


Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Nguyễn Gia Định
Nguồn: ĐH Huế, 2004
Mã số: 3501 2008 2.2 MB 107 28,510 41  6  
 

Chương 1: Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2: Ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Chương 3: Ôtômat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 4: Máy Turing Chương 5: Giới thiệu về trình biên dịch Phụ lục: Các lớp P và NP và lớp các bài toán NP-đầy đủ Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý thuyết Ôtômat và Ngôn ngữ hình thức - Hồ Văn Quân
Nguồn: Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2008
Mã số: 1894 2008 2.9 MB 316 25,193 77  6  
 

Chương 1. Giới thiệu về lý thuyết tính toán Chương 2. Ôtômát hữu hạn Chương 3. Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui Chương 4. Các tính chất của ngôn ngữ chính qui | Xem..


Bài giảng Lý thuyết Ôtômat và Ngôn ngữ hình thức - Đoàn Nhật Trường
Nguồn: Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, 2008
Mã số: 754 2008 566.6 kB 42 35,566 20  25  
 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, ôtômát hữ hạn, ôtômát đẩy xuống, biểu thức chính quy, … làm cơ sở cho nghiên cứu tin học về mặt lý thuyết và cũng làm cơ sở để học tiếp môn Chương trình dịch. Chương 1: Đại cương về ngôn ngữ và cách xác định ngôn ngữ Chương 2: Ôtômát hữu hạn và biểu thức.. | Xem..


Lý Thuyết Ngôn Ngữ Hình Thức & Ôtômat - TS. Nguyễn Thanh Bình
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2007
Mã số: 1789 2007 1.7 MB 93 31,343 20  17  
 

Vào những năm 1930, Alain Turing đã nghiên cứu các máy trừu tượng có khả năng thực hiện các tính toán như máy tính ngày nay. Các máy trừu tượng này được gọi là máy Turing. Vào những năm 1940 và 1950, các máy trừu tượng đơn giản hơn, mà chúng ta gọi là ôtômát hữu hạn, đã được nghiên cứu bởi các.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình