Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 14 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Giới và phát triển - Trần Thị Ánh Tuyết
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2014
Mã số: 27531 2016 533.7 kB 46 961 0  1  
 

Chương 1. Những vấn đề chung về giới và phát triển Chương 2. Công bằng xã hội và hội nhập giới Chương 3. Tiếp cận nghiên cứu nghèo đói từ gốc độ giới Hệ thống câu hỏi ôn tập Tài liệu tham khảo | Xem..


An sinh xã hội và các vấn đề xã hội - Nguyễn Ngọc Lâm
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 23388 2012 780.9 kB 86 13,952 0  1  
 

I. An sinh xã hội, một hệ thống thiết yếu trong bộ máy quốc gia hiện đại II. An Sinh Nhi đồng và Gia đình III. Công tác xã hội trong lãnh vực sức khỏe IV. Nghiện ngập V. Nạn Mại Dâm VI. Nạn Mại Dâm Trẻ em tại một số nước Châu Á VII. Tội phạm VIII. Phục hồi xã hội cho người khuyết tật IX. Người cao tuổi X. Nghèo đói | Xem..


Phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người dân
Nguồn: Cục Khuyến Nông và Khuyến Lâm, 2011
Mã số: 19506 2011 1.8 MB 100 11,667 1  1  
 

Tài liệu tham khảo dùng để đào tạo khuyến nông viên huyện, xã. Lời giới thiệu Bài 1: Vai trò nhiệm vụ của khuyến nông viên cấp xã Bài 2: Một số hiểu biết về khuyến nông và phương pháp khuyến nông có sự tham gia của nông dân Bài 3: Lập kế hoạch khuyến nông thôn, bản Bài 4: Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch Bài 5:.. | Xem..


Phương pháp khuyến nông cho người nghèo
Nguồn: Sưu tầm, 2003
Mã số: 19434 2011 72.6 kB 6 13,211 0  1  
 

1. Chính phủ với chương trình xoá đói giảm nghèo 2. Đặc điểm hộ nghèo 3. Một số khái niệm về khuyến nông 4. Phương pháp khuyến nông cho người nghèo 5. Những điểm lưu ý trong công tác khuyến nông cho hộ nghèo | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - Lê Ngọc Uyển
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 19603 2011 5.8 MB 333 13,063 0  1  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết tăng trưởng & phát triển kinh tế Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7. Nghèo đói, bất bình đẳng & tăng.. | Xem..


Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn biển Việt Nam - Angus McEwin, Nguyễn Tố Uyên, ..
Nguồn: WWF, 2002
Mã số: 35657 2011 1.9 MB 167 11,765 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Những bài học kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ sinh kế khu vực ven biển Chương 3: Hỗ trợ sinh kế tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế - Bài học từ Việt Nam Chuơng 4: Đề xuất phương án quản lý quỹ giảm nghèo trong hợp phần LMPA Chương 5: Đánh giá và chiến lược tín dụng Chương 6: Giám sát và Đánh giá Phụ lục 1: Báo cáo thực địa Tài liệu tham khảo | Xem..


Giảm Nghèo và Rừng ở Việt Nam - William D. Sunderlin - Huỳnh Thu Ba
Nguồn: CIFOR, 2005
Mã số: 35655 2011 1.3 MB 91 10,222 0  0  
 

Lời tựa Giới thiệu Rừng và nghèo đói: Một lĩnh vực đang được quan tâm trên toàn cầu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 1. Chuyển đổi đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp 2. Gỗ 3. Các lâm sản ngoài gỗ (NTFPs) 4. Chi trả cho các dịch vụ môi trường 5. Việc làm 6. Những lợi ích gián tiếp Các chính.. | Xem..


Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2010
Mã số: 19200 2011 1.8 MB 146 9,362 0  0  
 

Giới thiệu Phần I: Phương pháp điều tra 1. Mục đích điều tra 2. Chọn mẫu và tổ chức điều tra Phần II: Kết quả điều tra 3. Đặc điểm của dân số đô thị 4. Tiếp cận giáo dục 5. Sử dụng dịch vụ y tế 6. Việc làm 7. Thu nhập và chi tiêu 8. Nhà ở 9. Tài sản lâu bền của hộ gia đình 10. Nghèo 11. Đối phó với các cú sốc/rủi ro 12. Tham gia quan hệ xã hội .. | Xem..


Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam - Martin Evans, Ian Gough,.
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2007
Mã số: 19140 2011 793.2 kB 45 10,737 1  0  
 

Giới thiệu 1. Dân số người cao tuổi 2. Hoạt động kinh tế 3. Sức khỏe 4. Thu nhập 4.1 Thu nhập từ an sinh xã hội 4.2 Tiền gửi 5. Nghèo 6. Tóm tắt và kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Người nghèo ở đâu? Cây cối ở đâu? - Daniel Müller, Michael Epprecht, William D. Sunderlin
Nguồn: CIFOR, 2006
Mã số: 19139 2011 647.8 kB 29 9,614 1  0  
 

Đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo và bảo tồn rừng tại Việt nam. Lời nói đầu 1. Giới thiệu 2. Chỉ số nghèo đói tại Việt nam 3. Diện tích rừng 4. Mối quan hệ nghèo-môi trường 5. Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2009
Mã số: 19071 2011 5.7 MB 15,661 1  0  
 

Bài giảng 1. Nhập môn Chính sách công và Phân tích thể chế Bài giảng 2. Làm Chính sách công trong nền kinh tế thị trường Bài giảng 4. Hướng dẫn phương pháp học tập bằng nghiên cứu tình huống Bài giảng 5. Phân công lao động, chuyên môn hóa và thương mại Bài giảng 6. Giá trị và sự phân phối trong tư duy kinh tế Bài giảng 7. Mô hình thị trường cạnh tranh Bài giảng 8. Các vấn đề Kinh tế vĩ mô Bài giảng 11. Thông tin bất cân xứng Bài giảng 12. Nghèo đói và bất bình đẳng Bài giảng 13. Các.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Đàm Thanh Thuỷ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, 2008
Mã số: 18928 2011 966.5 kB 12,309 0  1  
 

Chương 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế Chương 3: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 4: Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển Chương 5: Toàn cầu hoá, quan hệ giới và nền kinh tế tri thức Chương 6: Công nghiệp hoá và phát triển | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. ĐàmThanh Thuỷ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, 2008
Mã số: 18934 2011 1.2 MB 13,319 0  0  
 

Chương 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế Chương 3: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 4: Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển Chương 5: Toàn cầu hoá, quan hệ giới và nền kinh tế tri thức Chương 6: Công nghiệp hoá và phát triển | Xem..


Xanh hoá Công nghiệp: Vai trò mới của Cộng đồng, Thị trường và Chính phủ
Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2008
Mã số: 5323 2008 3.0 MB 10 11,834 5  1  
 

Chương 1: Ô nhiễm công nghiệp có phải là giá phải trả cho sự phát triển? Chương 2: Quản lý ô nhiễm trong thực tế Chương 3: Cộng đồng, thị trường và thông tin đại chúng Chương 4: Tri thức, nghèo đói và ô nhiễm Chương 5: Các chính sách kinh tế quốc gia: nửa phần ẩn giấu của ô nhiễm Chương 6: Quản lý và duy trì cải cách Chương 7: Xanh.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình