Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 26 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Nghiên cứu và Quản trị marketing - Trần Thị Thu Thảo
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 27576 2016 478.5 kB 210 3,175 0  0  
 

PHẦN I : NGHIÊN CỨU MARKETING Chương 1. Khát quát về nghiên cứu marketing Chương 2. Các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu marketing Chương 3. Các thang điểm đo lường trong nghiên cứu marketing Chương 4. Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu Chương 5. Tổ chức thu thập dữ liệu Chương 6. Chuẩn bị dữ liệu và xử lý dữ liệu Chương 7. Đánh.. | Xem..


Bài giảng Marketing cơ bản - Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2015
Mã số: 27371 2015 476.2 kB 55 7,195 0  0  
 

1. Khái niệm, vai trò và quá trình phát triển của Marketing 2. Các nguyên lý của Marketing 3. Marketing - Mix và quá trình Marketing 4. Quản lý marketing (Marketing management) 5. Marketing trong kinh doanh và marketing xã hội 6. Hành vi của người tiêu dùng 7. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu .. 12. Nghiên cứu.. | Xem..


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Dư Thị Chung
Nguồn: Trường ĐH Tài chính Marketing, 2012
Mã số: 25904 2015 1.3 MB 162 1,522 0  0  
 

Chương 1: Khái quát về nghiên cứu Marketing Chương 2: Mô hình nghiên cứu Marketing Chương 3: Thang đo lường và thiết kế bảng câu hỏi Chương 4: Chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing Chương 5: Phương pháp nghiên cứu định tính Chương 6: Phương pháp nghiên cứu định lượng Chương 7: Xử lý và phân tích dữ liệu Chương 8: Kiểm định giả.. | Xem..


Bài giảng Marketing trong xây dựng - BM. Quản lý Xây dựng
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2012
Mã số: 25383 2014 916.3 kB 159 4,017 1  0  
 

Chương I: Tổng quan về marketing trong xây dựng Chương II: Thị trường và thị trường xây dựng Chương III: Chiến lược marketing trong xây dựng Chương IV: Các chính sách marketing của doanh nghiệp Chương V: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing 125 Chương VI: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing | Xem..


Giáo trình Quản trị marketing - ThS. Nguyễn Văn Thi
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 25325 2014 471.3 kB 90 11,647 1  0  
 

Bài 1 : Khái niệm về quản trị marketing Bài 2 : Nghiên cứu marketing Bài 3 : Hoạch định chiến lược marketing Bài 4 : Kỹ thuật marketing Bài 5 : Phân khúc thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu Bài 6 : Định vị thương hiệu Bài 7 : Sản phẩm Bài 8 : Định giá Bài 9 : Chiêu thị Bài 10 : Phân phối Bài 11 : Thực hiện chiến lược.. | Xem..


Nghiên cứu marketing - ThS. Nguyễn Văn Thi
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 25216 2014 153.6 kB 41 2,445 0  0  
 

Bài 1 : Tổng quan về nghiên cứu marketing Bài 2 : Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu và đề cương nghiên cứu Bài 3 : Phương pháp sử dụng các thông tin có sẵn Bài 4 : Phương pháp quan sát Bài 5 : Phương pháp nhóm chuyên đề Bài 6 : Phương pháp phỏng vấn cá nhân Bài 7 : Phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại Bài 8 :.. | Xem..


Quản trị Marketing
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2011
Mã số: 24015 2013 3.0 MB 258 14,328 0  0  
 

1. Tổng quan về quản trị marketing 2. Hoạch định chiến lược marketing 3. Các chiến lược marketing cạnh tranh 4. Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing 5. Phân tích môi trường marketing 6. Thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng 7. Thị trường tổ chức và hành vi mua của khách hàng tổ chức 8. Hoạch định chính sách sản.. | Xem..


Bài giảng Marketing căn bản
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 22759 2012 334.0 kB 62 19,167 0  1  
 

Chương 1: Tổng quan về marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương 3: Môi trường marketing Chương 4: Chiến lược sản phẩm Chương 5: Chiến lược giá cả Chương 6: Chiến lược phân phối Chương 7: Chiến lược xúc tiến kinh doanh Đề cương ôn tập | Xem..


Bài giảng Nghiên cứu marketing
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 21181 2012 460.4 kB 42 14,518 0  1  
 

Chương I: Đại cương về nghiên cứu marketing Chương II: Thiết kế nghiên cứu Chương III: Dữ liệu cho nghiên cứu marketing Chương IV: Chọn mẫu Chương V: Kĩ thuật đo và thu thập dữ liệu Chương VI: Phân tích dữ liệu Chương VII: Báo cáo kết quả nghiên cứu | Xem..


Marketing căn bản
Nguồn: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm , 2011
Mã số: 20595 2011 1.0 MB 124 16,576 3  1  
 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về marketing Chương 2. Môi trường marketing Chương 3. Hành vi khách hàng Chương 4. Nghiên cứu marketing Chương 5. Phân khúc thị trường - lựa chọn thị trường mục tiêu - định vị trong thị trường Chương 6. Chiến lược sản phẩm Chương 7. Chiến lược định giá Chương 8. Chiến lược phân phối Chương 9. Chiến lược xúc tiến Chương 10. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát.. | Xem..


Bài giảng Marketing căn bản
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 20340 2011 16.0 MB 17,450 0  2  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về Marketing. Chương 2: Nghiên cứu marketing Chương 3: Môi trường marketing Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng hành vi khách hàng Chương 5: Thị trường và phân khúc thị trường Chương 6: Chính sách sản phẩm Chương 7: Chính sách giá Chương 8: Chính sách phân phối Chương 9: Chính sách xúc tiến Chương 10: Marketing dịch.. | Xem..


Bài giảng Marketing căn bản
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2011
Mã số: 18816 2011 1022.0 kB 15,258 4  0  
 

Chương 1. Bản chất của marketing trong một doanh nghiệp/tổ chức Chương 2. Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chương 3. Môi trường marketing Chương 4. Hành vi mua của khách hàng Chương 5. Phân đoạn thị trường; lựa chọn thị trường mục tiêu; định vị Chương 6. Chiến lược, kế hoach, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing Chương 7. Các quyết định về sản phẩm Chương 8. Các quyết.. | Xem..


Quản trị marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Thượng Thái
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007
Mã số: 18429 2011 2.1 MB 202 16,844 1  0  
 

Lời nói đầu Chương I. Khái quát về marketing dịch vụ Chương II. Nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ. Chương III. Sản phẩm trong marketing dịch vụ Chương IV. Quản lý quá trình giao tiếp Chương V. Chất lượng dịch vụ Chương VI. Quản lý con người trong marketing dịch vụ Chương VII. Khả năng tiếp cận dịch vụ Chương VIII. Định giá dịch vụ Chương IX. Xúc tiến trong marketing dịch vụ Chương X. Marketing dịch.. | Xem..


Marketing thực phẩm căn bản - Đỗ Văn Khiêm, MBA
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 18026 2011 510.3 kB 16,468 0  1  
 

Chương 1. Nhập môn marketing Chương 2. Môi trường marketing Chương 3. Thông tin thị trường Chương và nghiên cứu Marketing Chương 4. Marketing theo mục tiêu Chương 5. Hành vi người tiêu dùng Chương 6. Sản phẩm và chiến lược sản phẩm Chương 7. Chiến lược định giá Chương 8. Quản lý kênh phân phối Chương 9. Truyền thông tổng hợp Marketing Chương 10. Marketing trực tiếp và trực tuyến | Xem..


Marketing căn bản - ThS. Nguyễn Văn Thi
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2006
Mã số: 17668 2011 822.5 kB 98 13,466 5  2  
 

Bài 1 : Khái niệm về marketing Bài 2 : Nghiên cứu marketing Bài 3 : Thị trường và hành vi khách hàng. Bài 4 : Phân khúc thị trường-Lựa chọn thị trường mục tiêu-Định vị thương hiệu Bài 5 : Hoạch định chiến lược marketing Bài 6 : Sản phẩm. Bài 7 : Định giá. Bài 8 : Phân phối. Bài 9 : Chiêu thị. | Xem..


Marketing căn bản - Đào Hoài Nam
Nguồn: Khoa thương mại – du lịch - ĐHKT, 2010
Mã số: 12329 2010 359.7 kB 17,330 12  0  
 

Chương 1. Nhập môn marketing Chương 2. Môi trường marketing Chương 3. Hành vi tiêu dùng của khách hàng Chương 4. Nghiên cứu marketing Chương 5. Phân khúc thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị thương hiệu Chương 6. Chiến lược sản phẩm Chương 7. Chiến lược giá Chương 8. Chiến lược phân phối Chương 9. Chiến lược xúc tiến - chiêu thị | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình