Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 41 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Nguyên lý kế toán
Nguồn: Đam mê Kế toán, 2008
Mã số: 28578 2020 10.1 MB 76 4,513 0  0  
 

Chương 1, Tổng quan Chương 2, Phương pháp chứng từ kế toán Chương 3, Phương pháp tài khoản kế toán Chương 4, Phương pháp tính giá Chương 5, Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Chương 6, Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu Chương 7, Sổ sách kế toán Bài tập thực hành | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2013
Mã số: 25174 2014 919.6 kB 234 13,190 0  0  
 

Chương 1. Bản chất và đối tượng kế toán Chương 2. Chứng từ kế toán Chương 3. Tài khoản kế toán Chương 4. Tính giá và kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu Chương 5. Báo cáo tài chính | Xem..


Giáo trình Nguyên lý kế toán - TS. Nguyễn Khắc Hùng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 24642 2013 690.7 kB 126 6,812 0  1  
 

Mở đầu Bài 1 : Một số vấn đề chung của kế toán Bài 2 : Bảng cân đối kế toán Bài 3 : Tài khoản Bài 4 : Kế toán kép Bài 5 : Chu kỳ kế toán Bài 6 : Chứng từ và kiểm kê Bài 7 : Tính giá các đối tượng kế toán Bài 8 : Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất Bài 9 : Kế toán tính giá thành và tiêu thụ thành phẩm Bài 10 : Sổ sách kế toán Bài 11 : Hình thức kế toán nhật ký sổ cái Bài 12 : hình thức nhật ký chung và hình thức nhật ký chứng từ Bài 13 : Báo cáo tài.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Phạm Quỳnh Như
Nguồn: Trường CĐ Công nghệ Thông tin Tp.HCM, 2013
Mã số: 24004 2013 1.5 MB 71 3,608 0  0  
 

Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nguyên tắc kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán Chương 5: Chứng từ và kiểm kê Chương 6: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp Chương 7: Sổ kế toán- Kỹ thuật ghi sổ,.. | Xem..


Giáo trình Lý thuyết kế toán - Khoa Kế toán
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 2011
Mã số: 23639 2012 510.9 kB 133 17,214 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về kế toán Chương 2: Phương pháp kế toán Chương 3: Thu thập, ghi chép số liệu kế toán Chương 4: Sổ kế toán và hình thức kế toán | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2011
Mã số: 23585 2012 1.3 MB 303 4,330 1  0  
 

Chương 1: Bản chất và đối tượng của kế toán Chương 2: Chứng từ kế toán Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4: Báo cáo tài chính PHẦN 2: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Chương 5: Kế toán tài sản cố định Chương 6: Kế toán hàng tồn kho Chương 9: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Lê Quang Huy
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 2011
Mã số: 22821 2012 579.8 kB 92 22,049 0  0  
 

Chương I. Một số vấn đề chung về kế toán Chương II. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp Chương III. Tài khoản kế toán và ghi sổ kép Chương IV. Tính giá các đối tượng kế toán Chương V. Chứng từ kế toán và kiểm kê Chương VI. Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh Chương VII. Sổ kế toán và hình thức kế.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Đỗ Thị Thanh Huyền
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 22760 2012 131.6 kB 74 20,481 1  0  
 

Chương I: Bản chất của hạch toán kế toán Chương II: Đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán Chương III: Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu Chương IV: Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán Chương V: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán | Xem..


Bài tập Nguyên lí kế toán - Khoa Kế toán
Nguồn: Trường Trung cấp Tây Bắc, 2010
Mã số: 22741 2012 310.0 kB 64 21,709 0  0  
 

Bài 1. Những nhận định sau đây là Đúng hay Sai. Giải thích. .. Bài 2. Vận dụng các nguyên tắc kế toán chung .. Bài 3. Chọn một ý ở cột A phù hợp với một ý ở cột B: .. Bài 4. Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau: .. .. Bài 50. .. | Xem..


Giáo trình Lý thuyết kế toán - PGS.TS. Đặng Văn Thanh (cb), TS. Nguyễn Thế Khải
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, 2009
Mã số: 22475 2012 876.4 kB 129 3,389 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1:Tổng quan về kế toán Chương 2: Phương pháp kế toán Chương 3: Thu thập, ghi chép số liệu kế toán Chương 4: Sổ kế toán và hình thức kế toán | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thuý Hằng
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21762 2012 850.2 kB 83 16,420 0  1  
 

Chương 1: Tổng quan về kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất Chương 6: Chứng từ kế toán-Sổ kế toán-Hình thức ghi sổ kế toán và kiểm kê Bài tập tổng hợp | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - TS. Trần Văn Tùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 21445 2012 221.3 kB 372 10,250 1  0  
 

Chương 1. Giới thiệu chung về kế toán Chương 2. Bảng cân đối kế toán & báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3. Tài khoản kế toán và ghi sổ kép Chương 4. Tính giá các đối tượng kế toán Chương 5. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu Chương 6. Chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản Chương 7. Sổ kế toán & Các hình.. | Xem..


Bài giảng Lý thuyết kế toán
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 21419 2012 642.6 kB 159 9,449 0  0  
 

Nguyên lý hạch toán kế toán. - Hạch toán kế toán và đối tượng hạch toán kế toán - Phương pháp chứng từ kế toán - Phương pháp tài khoản kế toán - Phương pháp tính giá - Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán - Sổ kế toán và các hình thức kế toán - Tổ chức công tác kế toán | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thiên Tú
Nguồn: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 20974 2011 988.9 kB 151 17,093 2  3  
 

Chương 1. Một số vấn đề chung về kế toán Chương 2. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3. Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4. Tính giá các đối tượng kế toán Chương 5. Chứng từ và kiểm kê Chương 6. Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu | Xem..


Bài giảng Kế toán đại cương - Nguyễn Khả Đồng
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 20670 2011 1.9 MB 118 13,559 2  1  
 

Chương I: Tổng quan về kế toán Chương II. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh Chương III. Tài khoản kế toán và ghi sổ kép Chương IV. Tính giá các đối tượng kế toán Chương 5. Chứng từ kế toán và kiểm kê Chương 6. Kế toán chi phí sản xuất -tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh Bài tập.. | Xem..


Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Đào Nam Giang - Lê Minh Phương
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 20079 2011 2.4 MB 140 19,264 3  1  
 

PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN § Bản chất và chức năng của hạch toán kế toán § Đối tượng của HTKT § Kế toán tài chính và kế toán quản trị § Các nguyên tắc kế toán cơ bản PHẦN 2: HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN § Khái quát về hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán § Phương pháp.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình