Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 25 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Phân tích hoạt động kinh doanh
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2015
Mã số: 27269 2015 887.6 kB 133 9,214 1  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh. Chương II: Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Chương IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chương V: Phân tích kết quả hoạt động.. | Xem..


Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - ThS. Đào Anh Tuấn
Nguồn: Biên soạn, 2004
Mã số: 25600 2014 334.7 kB 29 2,404 0  0  
 

1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp 2. Một số nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Hoàng Hiếu Thảo
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, 2005
Mã số: 25565 2014 777.0 kB 59 1,964 0  0  
 

Chương 1: Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh tế Chương 2: Phân tích tình hình sản xuất Chương 3: Phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất Chương 4: Phân tích giá thành sản phẩm Chương 5: Phân tích tình hình thu nhập và kết quả sản xuất, kinh doanh Chương 6: Phân tích tình hình tài chính | Xem..


Giáo trình Tin học ứng dụng - Trần Công Nghiệp
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 2009
Mã số: 24759 2013 2.7 MB 211 2,127 0  0  
 

Chương 1: Một số kiến thức tin học căn bản Chương 2: Giải bài toán tối ưu Chương 3: Quản lý tài chính Chương 4: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế Chương 5: Phân tích dữ liệu thống kê Chương 6: Phân tích độ nhạy và phân tích rủi ro Phụ lục Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp - Khoa Kế toán
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 2011
Mã số: 23633 2012 793.5 kB 111 22,893 1  2  
 

Chương 1: Những vấn đề chung của phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp | Xem..


Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Huỳnh Đức Lộng
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21892 2012 1.3 MB 75 24,036 0  1  
 

Chương 1: Đối tượng - nhiệm vụ và phương pháp phân tích Chương 2: Phân Tích Tình Hình Sản Xuất Chương 3: Phân tích tình hình giá thành Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính | Xem..


Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - PGS.TS. Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009
Mã số: 21749 2012 921.1 kB 104 10,288 2  0  
 

Bài giảng dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế-Quản trị doanh nghiệp mỏ. Lời nói đầu Chương 1. Cơ sở của phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2. Phân tích hoạt động sản xuất Chương 2. Phân tích hoạt động sản xuất Chương 4. Phân tích cung ứng và dự trữ vật tư Chương 5. Phân tích lao động và tiền lương Chương 6. Phân tích giá thành sản.. | Xem..


Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - TS. Lưu Thanh Tâm
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2005
Mã số: 21542 2012 462.8 kB 63 12,761 2  2  
 

Sử dụng cho sinh viên các chuyên ngành Quản trị Ngoại thương và Quản trị Doanh nghiệp. Chương 1: Những vấn đề tổng quát về phân tích kinh tế doanh nghiệp Chương 2: Phân tích môi trường và thị trường của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích tình hình và kết quả sản xuất Chương 4: Phân tích các yếu tố cơ bản của SXKD Chương 5: Phân tích chi phí.. | Xem..


Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh – Phân tích tài chính - Nguyễn Hồng Anh
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 21315 2012 2.1 MB 154 17,920 4  0  
 

Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản của PTHĐK Chương II. Phân tích doanh thu của doanh nghiệp Chương III. Phân tích chi phí kinh doanh của doanh nghiệp Chương IV. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 5: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Nguyễn Thiên Tú
Nguồn: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 20933 2011 648.4 kB 194 12,320 2  0  
 

Chương 1. Những vấn đề chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2. Phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất Chương 3. Phân tích giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Chương 4. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính | Xem..


Bài giảng Kinh doanh nông nghiệp chuyên sâu - Nguyễn Thiện Tâm
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 35415 2011 1.0 MB 95 17,509 0  1  
 

Chương 1. Tổ chức tiêu thu sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp Chương 2. Phân tích kinh doanh nông nghiệp Chương 3: Kỹ năng xây dựng các dự án kinh doanh trong nông nghiệp Chương 4. Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của khách hàng Chương 5: Thuế | Xem..


Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh (cb), TS. Trần Đình Khôi Nguyên
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng, 2009
Mã số: 18394 2011 916.3 kB 97 22,190 2  1  
 

Lời mở đầu Chương 1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Chương 3. Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Chương 4. Phân tích rủi ro của doanh nghiệp Chương 5. Phân tích giá trị doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Kinh doanh nông nghiệp - Hồ Lê Phi Khanh
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2010
Mã số: 17507 2011 728.5 kB 117 14,223 0  1  
 

Chương 1: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp Chương 2: Phân tích kinh doanh nông nghiệp Chương 3: Kỹ năng xây dựng các dự án kinh doanh trong nông nghiệp Chương 4: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của khách hàng Chương 5: Thuế | Xem..


Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS. Phạm Quốc Luyến
Nguồn: Trường Đại học BC Marketing, 2010
Mã số: 16237 2010 883.8 kB 139 22,966 2  1  
 

Chương 1. Lý luận chung Chương 2. Phân tích tình hình sản xuất Chương 3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Chương 4. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận Chương 5. Phân tích tình hình tài chính | Xem..


Đề cương ôn tập Phân tích hoạt động kinh doanh
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12455 2010 213.0 kB 13,586 4  2  
 

13 nội dung câu hỏi và bài tập phân tích hoạt động kinh doanh. | Xem..


Làm cho chuỗi giá trị hoạt động tốt hơn vì người nghèo - Nhiều tác giả
Nguồn: SNV,CIRAD,.. , 2010
Mã số: 12153 2010 929.2 kB 75 9,294 2  0  
 

Cuốn sách hướng dẫn này được thiết kế như một tài liệu cô đọng nhằm cung cấp cho những người thực hiện chuỗi giá trị một bộ công cụ dễ thực hiện để phân tích cuỗi giá trị với trọng tâm giảm nghèo. PHẦN MỘT – KHÁI NIỆM PHẦN HAI – CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ Công cụ 1 – Lựa chọn các chuỗi giá trị ưu tiên để phân tích Công cụ 2.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình