Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Hoá học Phức chất - Trần Ngọc Tuyền
Nguồn: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2013
Mã số: 25874 2014 1.3 MB 87 1,004 0  0  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Danh pháp và đồng phân của phức chất Chương 3. Liên kết hoá học trong phức chất Chương 4. Phản ứng của phức chất trong dung dịch Chương 5. Các phương pháp nghiên cứu phức chất | Xem..


Bài giảng Hóa phân tích 1 - GVC.ThS. Trương Bách Chiến
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 2013
Mã số: 24423 2013 554.7 kB 131 11,971 0  1  
 

Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Axit và bazơ- phản ứng trao đổi proton Chương 3: Phức chất trong dung dịch Chương 4: Phản ứng kết tủa Chương 5: Phản ứng oxihóa khử | Xem..


Bài giảng Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ - Ngô thị Mỹ Bình
Nguồn: Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, 2007
Mã số: 23939 2013 2.0 MB 197 3,847 1  1  
 

Chương 1 - Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học Chương 2 - Các chất vô cơ Chương 3 - Năng lượng hoá học Chương 4 - Chiều của phản ứng hoá học vô cơ Chương 5 - Phức chất | Xem..


Bài giảng Hoá học phức chất - TS. Nguyễn Hoa Du
Nguồn: Đại học Vinh, 2010
Mã số: 23628 2012 1.9 MB 273 2,826 0  0  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Đồng phân phức chất – Phân loại phức chất Chương 3. Các thuyết về liên kết trong phức chất Chương 4. Tính chất của phức chất Chương 5. Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu phức chất | Xem..


Bài giảng Hoá vô cơ - Ngô thị Mỹ Bình
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2007
Mã số: 21909 2012 4.5 MB 217 19,139 1  7  
 

Chương 1: Lịch sử các nguyên tố hoá học Chương 2: phân loại tổng quát các chất vô cơ Chương 3: Phức chất Chương 4: Hiđro - nước Chương 5: Nguyên tố và các chất nhóm VII Chương 6: Nguyên tố và các chất nhóm VI Chương 7: Nguyên tố và các chất nhóm V Chương 8: Nguyên tố và các chất nhóm IV Chương 9: Nguyên tố và các.. | Xem..


Giáo trình Hoá lượng tử - Lê Tự Hải
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2009
Mã số: 21431 2012 3.4 MB 195 18,917 1  2  
 

Chương 1. Một số mô hình nguyên tử trước cơ học lượng tử Chương 2. Đại cương về cơ học lượng tử Chương 3. Toán tử và hệ hàm Chương 4. Hệ tiên đề của cơ học lượng tử Chương 5. Trường xuyên tâm và nguyên tử hyđro Chương 6. Nguyên tử nhiều Electron Chương 7. Khái quát về sự khảo sát phân tử bằng cơ học lượng tử Chương 8. Thuyết liên kết hoá trị (Valence Bond – V.B) Chương 9... | Xem..


Hoá phân tích - Nguyễn Thị Hường
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010
Mã số: 20358 2011 797.9 kB 54 14,463 1  1  
 

Chương 1. Dung dịch chất điện ly cân bằng hoá học Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích Chương 3. Cân bằng axit bazơ. chuẩn độ axit bazơ Chương 4. Cân bằng oxy hoá khử.chuẩn độ oxy hoá khử Chương 5. Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong hoá phân tích. Chuẩn độ complexon Chương 6. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan. chuẩn độ kết tủa | Xem..


Bài giảng Cơ sở lý thuyết Hóa phân tích 1 - Trần Mai Liên
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 18538 2011 1.2 MB 13,411 0  3  
 

Chương 1: Nhập môn hóa phân tích Chương 2: Cân bằng hóa học Chương 3: Phản ứng axit - bazơ Chương 4: Phản ứng phức chất Chương 5: Phản ứng kết tủa Chương 6: Phản ứng oxy hóa khử Chương 7: Cân bằng giữa hai dung môi không trộn lẫn - Sự chiết | Xem..


Bài giảng Hóa đại cương 1 - Nguyễn Văn Đáng
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2011
Mã số: 17085 2011 2.0 MB 107 7,944 0  3  
 

Chương 1. Một số khái niệm và định luật cơ bản của hoá học Chương 2. Cấu tạo nguyên tử hạt nhân nguyên tử Chương 3. Đại cương về cơ học lượng tử Chương 4. Nguyên tử một electron: Nguyên tử H và ion hidrogenoid Chương 5. Nguyên tử nhiều electron Chương 6. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học Chương 7. Khái quát về phân tử và liên kết hoá học Chương 8. Thuyết.. | Xem..


Giáo trình Hoá học phức chất - Phan Bá Ngân
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 15548 2011 282.9 kB 64 12,957 2  0  
 

Chương I. Mở đầu Chương II. Thuyết cấu tạo phức chất Chương III. Bản chất liên kết trong phức chất. Chương IV. Các phương pháp nghiên cứu phức chất. Chương V. Động học và cơ chế phản ứng thế phối tử. Chương VI. Tài liệu tham khảo. | Xem..


Hoá phân tích - Nguyễn Xuân Trung
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN, 2005
Mã số: 4609 2008 1.6 MB 19,421 31  2  
 

Mở đầu Chương 1. Phản ứng phân tích – Cân bằng hoá học – Hoạt độ chương 2. Đại cương về phương pháp phân tích thể tích Chương 3. Cân bằng axit - bazơ Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ Chương 5. Cân bằng tạo phức và phương pháp chuẩn độ phức chất chương 6. Cân bằng trong dung dịch tạo thành hợp chất ít tan và phương pháp chuẩn độ kết.. | Xem..


Hoá phân tích - Đặng thị Vĩnh Hòa
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2010
Mã số: 8268 2010 1.7 MB 237 25,560 8  0  
 

Dành cho sinh viên ngành môi trường. Phần I. Cơ sở lý thuyết chung Chương i. Giới thiệu về hóa phân tích Chương ii. Cân bằng hóa học định luật bảo toàn nồng độ Chương iii. Acid và baz – phản ứng trao đổi proton Chương iv. Phức chất trong dung dịch Chương v. Phản ứng kết tủa Chương vi. Phản ứng oxy hóa - khử Phần II. Phân tích định lượng Chương ii. Phương pháp phân.. | Xem..


Hỗn hợp phức chất - Lê Chí Kiên
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mã số: 4703 2009 3.4 MB 178 20,110 17  2  
 

Chương 1. Mở đầu về hóa học phức chất Chương 2. Cấu tạo của phức chất Chương 3. Liên kết hóa học trong phức chất Chương 4. Tốc độ và cơ chế phản ứng của phức chất Chương 5. Các phương pháp nghiên cứu phức chất Chương 6. Tổng hợp phức chất | Xem..


Hoá học phân tích - Lê Thị Mùi
Nguồn: Trường ĐHSP Đà Nẵng, 2009
Mã số: 9604 2009 1.7 MB 161 29,416 46  8  
 

Lời mở đầu Chương 1. Dung dịch chất điện ly- Cân bằng hóa học Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích Chương 3. Cân bằng axít - bazơ. Chuẩn độ axít bazơ Chương 4. Cân bằng oxy hóa - khử. Chuẩn độ oxy hóa - khử Chương 5. Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích. Chuẩn độ Complexon Chương 6. Cân bằng trong dung dịch chứa.. | Xem..


Thực hành Phân tích định lượng
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2009
Mã số: 8397 2009 243.1 kB 44 19,652 17  3  
 

Chương 1: Phương pháp phân tích thể tích Phần 1: Phương pháp axit – bazơ Phần 2: Phương pháp oxi hóa – khử Phần 3: Phương pháp chuẩn độ phức chất Phần 4: Phương pháp chuẩn độ kết tủa Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng | Xem..


Hoá phân tích
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ, 2008
Mã số: 6453 2008 1.0 MB 56 36,173 125  22  
 

Chương 1. Đại cương về hoá phân tích Chương 2. Khái niệm và định luật cơ bản dùng trong hoá phân tích Chương 3. Phương pháp phân tích khối lượng Chương 4. Đại cương về phương pháp phân tích Chương 5. Phương pháp chuẩn độ Acid – Bazơ Chương 6. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa – khử Chương 7. Phương pháp chuẩn độ tạo tủa Chương 8. Phương pháp chuẩn độ.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình