Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 118 mục.
12345678
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Chính trị trong quản lý công
Nguồn: Học viện Hành chính, 2014
Mã số: 26010 2015 214.0 kB 72 510 0  0  
 

Chương trình: Cao học Quản lý công Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ của môn học Chương II: Quyền lực chính trị và tổ chức thực hiện quyền lực chính trị Chương III: Ảnh hưởng của đảng chính trị và các tổ chức quần chúng tới hoạt động của nhà nước Chương IV: Văn hóa chính trị với quản lý công Chương V: Chính trị quốc tế với quản lý công | Xem..


Tập bài giảng Lý luận và pháp luật về thanh tra - PGS.TS Lê Thị Hương - TS. Nguyễn Thị Phượng
Nguồn: Học viện Hành chính, 2011
Mã số: 25449 2014 1.3 MB 186 1,256 0  2  
 

Lời nói đầu Chương 1. Những vấn đề cơ bản về thanh tra Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra Chương 3. Hệ thống thanh tra Việt Nam Chương 4. Tổng quan về pháp luật thanh tra ở Việt Nam Chương 5. Tổ chức và hoạt động của thanh tra một số nước trên thế giới | Xem..


Đề cương ôn tập Quản lý nhà nước về kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 25183 2014 184.5 kB 26 1,437 0  0  
 

Đề cương ôn thi tốt nghiệp 1. Phân tích bản chất của quản lý nhà nước về kinh tế. 2. Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. Những ưu điểm, hạn chế và giải pháp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 3. Hệ thống mục tiêu trong quản lý nhà nước về kinh tế. Các yếu tố chi phối mục tiêu của quản lý nhà nước về kinh tế? 4... | Xem..


Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính - ThS.Nguyễn Thanh Hương- NAPA
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 25145 2014 685.1 kB 110 1,937 0  0  
 

- Văn bản hành chính - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo - Các loại phong cách ngôn ngữ - Soạn thảo các VBHC thông dụng .. | Xem..


Quản lý nhà nước về đất đai - ThS. Nguyễn Thị Lợi
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 24945 2014 1.9 MB 263 1,695 0  2  
 

Chương 1. Đại cương quản lý nhà nước về đất đai Chương 2. Quá trình phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta Chương 3. Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính Chương 4. Thống kê, kiểm kê đất đai Tài liệu tham khảo | Xem..


Quản lý nhà nước về Hộ tịch
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 24904 2014 565.8 kB 98 1,078 0  1  
 

PHẦN I - Những nội dung cơ bản về đăng ký và quản lý hộ tịch Chương 1. Khái niệm và nội dung quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch Chương 2. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch và các hình thức quản lý đối với hộ tịch Chương 3. Thẩm quyền và thủ tục đăng ký hộ tịch PHẦN II - Quản lý nhà nước về cư trú Chương 4. Một.. | Xem..


Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 24878 2014 335.5 kB 47 1,230 0  0  
 

Phần thứ nhất - Lý luận chung về văn bản quản lý hành chính nhà nước Chương I. Đại cương về văn bản quản lý hành chính nhà nước Chương II. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước Chương III. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản Chương IV. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản Chương V. Những yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản Chương VI... | Xem..


Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước - ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 23799 2012 886.9 kB 94 336 0  0  
 

Chương 1. Văn bản và phân loại văn bản quản lý nhà nước Chương 2. Thể thức văn bản Chương 3. Kỹ thuật soạn thảo văn bản Chương 4. Quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước | Xem..


Tài liệu ôn chuyên viên chính 2010
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 23734 2012 200.6 kB 219 9,945 3  0  
 

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về hệ thống chính trị Chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan nhà nước Chuyên đề 3: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Chuyên đề 4: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng và ban hànhvăn bản quản lý nhà nước Chuyên đề 6: Quản lý nhà nước về.. | Xem..


Quản lý nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Nguồn: Tổng cục DS-KHHGĐ, 2012
Mã số: 23664 2012 1014.4 kB 200 1,323 0  0  
 

Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số-kế hoạch hoá gia đình. Chương 1: Tổng quan quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hoá gia đình Chương 2. Bộ máy quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ Chương 3. Công chức viên chức dân số Chương 4. Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về dân số -.. | Xem..


Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất - TS. Nguyễn Hữu Ngữ
Nguồn: Trường ĐH Nông Lâm Huế, 2010
Mã số: 23395 2012 1.5 MB 194 7,718 1  2  
 

Dành cho hệ Đại học ngành Quản lý đất đai. Chương 1. Các vấn đề chung về đất đai Chương 2. Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất Chương 3. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất Chương 4. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo FAO và bộ tài nguyên & môi trường Chương 5. Phân bố đất đai và thiết kế các nội dung trong quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp.. | Xem..


Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững - Trần Phước Cường
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 23323 2012 961.7 kB 106 8,007 0  1  
 

PHẦN I – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chương 1. Các khái niệm chung Chương 2. Định lượng hóa cho sự phát triển bền vững Chương 3. Các mục tiêu của sự phát triển bền vững PHẦN II – QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Chương 4. Các vấn đề chung về quản lý môi trường Chương 5. Các công cụ luật pháp và chính sách Chương 6. Phân tích và đánh.. | Xem..


Giáo trình Hệ thống hồ sơ địa chính - Nguyễn Trọng Đợi
Nguồn: Trường ĐH Qui Nhơn, 2009
Mã số: 23263 2012 1.1 MB 110 5,321 1  1  
 

Dùng cho sinh viên ngành địa chính. Lời nói đầu Chương 1. Hồ sơ địa chính Chương 2. Đăng ký đất đai ban đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1. Khái niệm về đăng ký quyền sử dụng đất 2.2. Quy định về đăng ký đất đai ban đầu 2.3. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai ban đầu 2.4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chương 3. Đăng ký biến động đất đai 3.1. Các.. | Xem..


Giáo trình Quản lý nhà nước & quản lý giáo dục- đào tạo - PGS.TS Phạm Viết Vượng
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013
Mã số: 23265 2012 136.6 kB 107 394 0  1  
 

Lời nói đầu Chương I. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức Chương II. Đường lối, quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo Chương III. Điều lệ, quy chế, quy định của bộ giáo dục và đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông Chương IV. Luật giáo dục, luật phổ cập giáo dục.. | Xem..


Quản lý tài chính công, dịch vụ công và công sản
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23209 2012 461.4 kB 45 7,841 1  0  
 

CHƯƠNG I: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG I. Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công II. Quản lý ngân sách nhà nước III. Quản lý tài chi tiêu công theo kết quả đầu ra CHƯƠNG II: QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG I. Quản lý dịch vụ công II. Tổ chức cung ứng dịch vụ công CHƯƠNG III: QUẢN LÝ CÔNG SẢN I-.. | Xem..


Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai - ThS. Nguyễn Trường Ngân
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, 2011
Mã số: 23166 2012 4.2 MB 157 6,669 2  2  
 

Handout bài giảng và các văn bản liên quan. Mở đầu: Các khái niệm QHSDBVĐĐ Chương 1: Phân loại sử dụng đất đai Chương 2: Bản đồ sử dụng đất đai Chương 3: Phân tích, đánh giá ĐKTN, KT-XH tác động đến sử dụng đất Chương 4: Đánh giá tiềm năng đất đai Chương 5: Dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đai Chương 6: Phương án quy hoạch sử dụng đất đai Chương 7: Lồng.. | Xem..

12345678
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình