Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 15 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Định biên trong cơ quan hành chính nhà nước - ThS. Nguyễn Xuân Tiến
Nguồn: Học viện Hành chính, 2014
Mã số: 24905 2014 295.5 kB 108 8,746 0  0  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về định biên Chương 2: Phân tích định biên Chương 3: Phương pháp luận xác định định biên Chương 4: Hệ thống hóa quy trình định biên | Xem..


Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin - PGS. TS. Hà Quang Thụy
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ, ĐH QGHN, 2013
Mã số: 23768 2012 3.5 MB 346 13,335 1  0  
 

Chương 0. Giới thiệu môn học Chương 1. Giới thiệu chung về quản lý dự án HTTT Chương 2. Giới thiệu chung về quản lý chiến lược Chương 3. Vòng đời dự án HTTT và quản lý dự án trong tổ chức Chương 4. Các quy trình quản lý dự án và khởi động, lập kế hoạch dự án Chương 5. Nhóm quy trình quản lý phạm vi dự án HTTT Chương 6. Quản lý tích hợp dự án.. | Xem..


Bài giảng Tổ chức và Quản lý y tế - Dương Phúc Lam
Nguồn: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, 2011
Mã số: 22675 2012 3.0 MB 258 23,557 0  2  
 

- Đại cương về tổ chức và quản lý y tế - Quản lý nhân lực y tế - Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Điều hành và giám sát hoạt động y tế - Tổ chức quản lý bệnh viện - Quản lý tài chính và vật tư y tế - Hệ thống y tế Việt Nam - Các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế - Những quan điểm, chiến lược và chính sách y tế Việt Nam -.. | Xem..


Quản lý nguồn nhân lực xã hội - GS.TS. Bùi Văn Nhơn
Nguồn: Học viện, 2004
Mã số: 15962 2011 5.0 MB 127 13,250 0  0  
 

Báo cáo đề tài KH 96-98-039. Lời nói đầu Chương I: Dân số - Cơ sở tự nhiên hình thành nguồn nhân lực xã hội Chương II: Tổng quan về nguồn nhân lực và những đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam Chương III: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Chương IV: Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội Chương V: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền.. | Xem..


Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức - GS.TS. Bùi Văn Nhơn (cn)
Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia, 2010
Mã số: 15600 2010 3.9 MB 111 7,758 0  1  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực Chương 2: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong một tổ chức Chương 3: Tuyển dụng nhân lực cho tổ chức Chương 4: Đánh giá nhân sự trong tổ chức Chương 5: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân sự trong tổ chức | Xem..


Phân tích công việc
Nguồn: MPDF - Chương trình phát triển dự án Mê kông, 2010
Mã số: 10413 2010 4.0 MB 157 32,487 10  0  
 

Tủ sách doanh nhân tự học - Tập 4. - Quản lý nguồn nhân lực - Phân tích công việc - Bước tiếp theo - Kế hoạch ứng dụng | Xem..


Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc
Nguồn: MPDF - Chương trình phát triển dự án Mê kông, 2010
Mã số: 10697 2010 2.9 MB 107 57,133 7  0  
 

Tủ sách doanh nhân tự học - Tập 5. - Quản lý nguồn nhân lực - Các tài liệu về công việc - Tạo lập các tài liệu về công việc - Kế hoạch ứng dụng | Xem..


Hệ thống tiền lương và tiền công
Nguồn: MPDF - Chương trình phát triển dự án Mê kông, 2010
Mã số: 10411 2010 2.8 MB 111 24,261 13  0  
 

Tủ sách doanh nhân tự học - Tập 3. - Chức năng và Trách nhiệm Quản lý nguồn nhân lực - Các hệ thống Tiền lương và Tiền công - Thiết lập một hệ thống Tiền lương và Tiền công - Kế hoạch ứng dụng | Xem..


Thu hút, tìm kiếm và Lựa chọn Nguồn nhân lực
Nguồn: MPDF - Chương trình phát triển dự án Mê kông, 2010
Mã số: 10696 2010 3.7 MB 125 41,605 6  0  
 

Tủ sách doanh nhân tự học - Tập 2. - Quản lý nguồn nhân lực - Quá trình tuyển dụng - Các bước trong quá trình tuyển dụng - Kế hoạch ứng dụng | Xem..


Tổ chức và quản lý y tế - GS. TS. Trương Việt Dũng - TS. Nguyễn Duy Luật (cb)
Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội, 2009
Mã số: 5888 2009 1.7 MB 207 23,661 4  1  
 

Sách đào tạo Bác sĩ đa khoa. Lời nói đầu Bài 1. Đại cương về tổ chức và quản lý y tế Bài 2. Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Bài 3. Những quan điểm, chiến lược và chính sách y tế Việt Nam Bài 4. Luật pháp y tế Việt Nam Bài 5. Chăm sóc sức khỏe ban đầu Bài 6. Tổ chức và quản lý bệnh viện Bài 7. Các chỉ số sức khỏe và quản lý.. | Xem..


Своду знаний по управлению проектами (PMBO Russian)
Nguồn: Tiêu chuẩn Hoa Kỳ, 2004
Mã số: 26543 2009 9.4 MB 3,067 0  0  
 

Cơ cấu tổ chức quản lý dự án, tiêu chuẩn quản lý, các lĩnh vực quản lý dự án: quản lý nội dung công việc, quản lý thời hạn, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý rủi ro.. - Предисловие к третьему изданию - Структура управления проектами - Стандарт управления проектами - Области знаний по управлению проектами. - Приложения - Глоссарий и предметный указатель | Xem..


Chủ doanh nghiệp và Chức năng Quản lý nguồn nhân lực
Nguồn: MPDF-Chương trình phát triển dự án Mê kông, 2009
Mã số: 9705 2009 3.3 MB 114 49,378 10  1  
 

Tủ sách doanh nhân tự học - Tập 1. - Chức năng và Nhiệm vụ của Quản lý nguồn nhân lực - Lợi ích của Quản lý nguồn nhân lực - Trưởng phòng Nhân sự - Những khác biệt trong việc áp dụng các chức năng Quản lý nguồn nhân lực - Kế hoạch ứng dụng Phụ lục | Xem..


Tổ chức, quản lý và chính sách y tế - TS. Nguyễn Duy Luật
Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội
Mã số: 14290 2009 2.4 MB 212 24,450 19  1  
 

Sách dùng đào tạo Cử nhân Y tế công cộng. Lời giới thiệu Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam Tổ chức, chức năng nhiệm vụ và nội dung quản lý cơ bản các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của y tế địa phương Tổ chức và quản lý bệnh viện đa khoa Đại cương quản lý, quản lý y tế Người cán bộ quản lý lãnh đạo và các kỹ năng quản lý Thông.. | Xem..


e-Human Resources Management: Managing Knowledge People - Teresa Torres-Coronas
Nguồn: Universitat Rovira i Virgili, Spain, 2006
Mã số: 2073 2008 2.5 MB 2,873 6  0  
 

Tài liệu đặt vấn đề quản lý nhân lực (HRM) trong bối cảnh công nghệ thông tin đã phát triển len lỏi vào khắp các hoạt động xã hội từ đó đề cập tới những hướng đi mới trong HRM về cả khía cạnh quản lý, đào tạo, nhìn nhận những vấn đề mang tính xã hội nảy sinh.. SECTION I: THE CUTTING-EDGE IN HRM Chapter I. Web-Based Organizing in Traditional Brick-and-Mortar Companies: The.. | Xem..


Cẩm nang Quản trị doanh nghiệp - Tập 11
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 1571 2007 118.0 kB 100 25,207 7  2  
 

• Khai thác ý tưởng từ nhân viên • Khởi sự doanh nghiệp • Kỹ năng giao tiếp của người quản lý • Kỹ năng ra quyết định • Làm đúng việc tốt hơn là làm việc đúng • Làm sao giải quyết mâu thuẫn trong doanh nghiệp • Làm thế nào để hoạch định chiến lược thành công • Cách để nhân viên làm đúng theo.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình