Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 50 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin - PGS. TS. Hà Quang Thụy
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ, ĐH QGHN, 2013
Mã số: 23768 2012 3.5 MB 346 13,344 1  0  
 

Chương 0. Giới thiệu môn học Chương 1. Giới thiệu chung về quản lý dự án HTTT Chương 2. Giới thiệu chung về quản lý chiến lược Chương 3. Vòng đời dự án HTTT và quản lý dự án trong tổ chức Chương 4. Các quy trình quản lý dự án và khởi động, lập kế hoạch dự án Chương 5. Nhóm quy trình quản lý phạm vi dự án HTTT Chương 6. Quản lý tích hợp dự án.. | Xem..


Bài giảng Quản lý dự án - ThS. Đỗ Thị Lan Anh
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2012
Mã số: 24018 2013 2.1 MB 145 13,670 0  1  
 

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án Chương 2: Tổ chức trong quản lý dự án Chương 3: Phương pháp lượng trong quản lý dự án Chương 4: Quản lý nguồn lực dự án Chương 5: Quản lý tiến độ dự án Chương 6: Quản lý chi phí dự án Chương 7: Quản lý rủi ro dự án | Xem..


Tài trợ dự án : Những vấn đề cơ bản
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 1996
Mã số: 21335 2012 286.0 kB 47 17,011 0  0  
 

Phần 1. Khái quát về tài trợ dự án (TTDA). Phần 2. Ứng dụng toán tài chính vào TTDA. Phần 3. Lập cơ cấu TTDA. Phần 4. Quản lý rủi ro trong TTDA. Phần 5. Các khía cạnh liên quan tới pháp lý và kế toán trong TTDA. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - ThS. Võ Ngàn Thơ
Nguồn: Biên tập, 2009
Mã số: 22930 2012 1.6 MB 185 3,749 0  0  
 

Phần I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương 1. Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư Chương 2. Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư Chương 3. Nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án Chương 4. Phân tích kỹ thuật công nghệ Chương 5. Nghiên cứu phân tích tài chính của dự.. | Xem..


Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2008
Mã số: 22146 2012 1.6 MB 200 11,377 0  1  
 

Phần I. Những vấn đề chung Phần II. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phần III. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Phần IV. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Phần V. Một số vấn đề về quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình Phần VI. Bảo hành công trình xây dựng Phần.. | Xem..


Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật - Trương Việt Phương
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 21990 2012 1.2 MB 158 4,030 0  0  
 

Phần 1. Giới thiệu về an toàn Thông tin Phần 2. Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO 27001 Phần 3. Phương pháp Thực hiện ISMS Phần 4. Các Công cụ Kiểm soát Chính của ISO 17799/ISO 27001 Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21593 2012 1.6 MB 203 9,900 1  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án Chương 2. Lựa chọn dự án Chương 3. Mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án Chương 4. Lập kế hoạch thực hiện dự án 4.1 Lập kế hoạch tiến độ thực hiện dự án 4.2 Phân phối nguồn lực cho dự án 4.3 Quản lý chi phí thực hiện dự án Chương 6. Quản lý rủi ro dự án Bài tập Quản trị dự.. | Xem..


Giáo trình Quản trị dự án - Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21560 2012 296.8 kB 103 11,002 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về về dự án và quản lý dự án Chương 2. Mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án. Chương 3. Lập kế hoạch dự án Chương 4. Quản lý thời gian và tiến độ dự án Chương 5. Phân phối nguồn lực cho dự án 16 Chương 6. Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án 14 Chương 7. Giám sát và đánh giá dự.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế thủy sản - Lê Xuân Sinh
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2005
Mã số: 19818 2011 2.5 MB 103 18,446 3  2  
 

Dành cho sinh viên đại học ngành nuôi trồng thủy sản. Lời nói đầu Giới thiệu môn học Chương 1: Bối cảnh chung của ngành thủy sản Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong kinh tế và quản lý Chương 3: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận Chương 4: Nghiên cứu thị trường trong ngành thủy sản Chương 5: Quản lý rủi ro trong sản xuất kinh doanh Tài liệu tham khảo | Xem..


Quản lý rủi ro để tăng trưởng công bằng
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2010
Mã số: 19203 2011 1.6 MB 125 11,264 0  0  
 

Lời tựa 1. Giới thiệu 2. Phương pháp luận 3. Sự tham gia của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu 4. Mục tiêu phát triển của Việt Nam 5. Khẳng định các xu thế kinh tế toàn cầu và khu vực và năm nhóm chủ đề chính 6. Đánh giá tác động của các xu thế tới Việt Nam trong thời kỳ 2011-2020 7. Các lựa chọn chiến lược và đề xuất chính sách | Xem..


Xây dựng Kế hoạch Truyền thông - Đỗ Hoa
Nguồn: Time Universal Communications, 2008
Mã số: 35171 2011 440.5 kB 40 15,479 1  0  
 

Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. - Chuẩn bị kỹ năng . - Nội dung chính của một kế hoạch truyền thông . - Bối cảnh . - Tổng quan môi trường . - Xác định đối tượng liên quan . - Xác định mục tiêu . - Chiến lược . - Công chúng mục tiêu . - Tuyên bố . - Thông điệp chính . - Chiến thuật hay phương thức thực hiện . - Quản lý rủi ro . -.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế Nông hộ và Trang trại
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 35049 2011 303.0 kB 98 19,565 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu vể kinh tế nông hộ Chương II. Kinh tế trang trại Chương III. Hành vi sản xuất của người nông dân Chương IV. Người nông dân và quản lý rủi ro Chương V. Phân tích kinh tế nông hộ Bài tập | Xem..


Quản lý dự án công nghệ thông tin - Ngô Trung Việt
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2009
Mã số: 28872 2009 713.8 kB 20,865 3  0  
 

Nhập đề Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai đoạn Chương 1. Tổng quan về các giai đoạn của dự án CNTT Chương 2. Giai đoạn xác định Chương 3. Giai đoạn phân tích Chương 4. Giai đoạn thiết kế Chương 5. Giai đoạn thực hiện Chương 6. Giai đoạn kiểm thử hệ thống Chương 7. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận Chương 8. Giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống Chương 9. Ước lượng Chương 10. Lập lịch Chương 11... | Xem..


Quản lý danh mục cho vay
Nguồn: Dự án SMEDF, 2010
Mã số: 14221 2010 104.8 kB 13,880 2  1  
 

Khoá Đào Tạo Quản Lý Danh Mục Cho Vay. - Khái quát về cho vay thương mại - Rủi ro gắn liền với hoạt động cho vay thương mại và các công cụ quản lý rủi ro - Đánh giá chất lượng hoạt động của một ngân hàng thương mại - Chất lượng tài sản có - Các tỷ lệ đánh giá chất lượng tài sản có - Thuật ngữ, Khái niệm sử dụng trong quản lý.. | Xem..


Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - Lê Văn Khâm
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13207 2010 1.3 MB 57 20,890 6  1  
 

Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư Chương 2: Quản lý các yếu tố của dự án đầu tư Chương 3: Quản lý chất lượng dự án đầu tư Chương 4: Quản lý rủi ro dự án đầu tư Chương 5: Quản lý thời gian và giám sát dự án đầu tư | Xem..


Liquidity Stress-Tester: A macro model for stress-testing banks' liquidity risk - Jan Willem van den End
Nguồn: DNB Working Paper, 2008
Mã số: 3957 2008 966.6 kB 27 9,156 1  0  
 

Tài liệu trình bày một mô hình kiểm tra sức chống chịu vĩ mô của thị trường và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng, mô hình này đã được vận dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây.. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình