Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 35 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Hoàng Lâm Tịnh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2009
Mã số: 27734 2016 3.5 MB 92 3,239 1  0  
 

Chương I - Khái niệm chiến lược, quá trình hình thành và thực hiện chiến lược Chương II - Phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ và xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược Chương III - Các phương án chiến lược cấp công ty Chương IV. Lựa chọn chiến lược của các đơn vị kinh doanh Chương V. Thực hiện chiến lược Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nghiên cứu và Quản trị marketing - Trần Thị Thu Thảo
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 27576 2016 478.5 kB 210 4,309 0  0  
 

PHẦN I : NGHIÊN CỨU MARKETING Chương 1. Khát quát về nghiên cứu marketing Chương 2. Các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu marketing Chương 3. Các thang điểm đo lường trong nghiên cứu marketing Chương 4. Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu Chương 5. Tổ chức thu thập dữ liệu Chương 6. Chuẩn bị dữ liệu và xử lý dữ liệu Chương 7. Đánh giá kết quả nghiên cứu và tổ chức bộ phận.. | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 26104 2015 808.6 kB 119 2,624 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị doanh nghiệp Chương 2. Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp Chương 3. Quản trị chiến lược Chương 4. Quản trị marketing Chương 5. Quản tri sản xuất Chương 6. Quản trị nguồn nhân lực | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Lê Hồng Hạnh
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 25384 2014 444.4 kB 110 3,170 0  0  
 

Chương 1. Quản trị chiến lược Chương 2. Quản trị chiến lược trong khu vực công Chương 3. Phân tích các yếu tố đầu vào của chiến lược trong khu vực công Chương 4. Hoạch định chiến lược khu vực công Chương 5. Thi hành chiến lược khu vực công Chương 6. Đánh giá chiến lược khu vực công | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Trần Hoa Phúc Chân
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 24226 2013 619.0 kB 220 13,186 0  1  
 

Bài 1: Khái quát về quản trị chiến lược Bài 2: Nghiên cứu & phân tích môi trường Bài 3: Xác định sứ mạng và mục tiêu Bài 4: Xây dựng & lựa chọn chiến lược công ty Bài 5: Thực thi chiến lược Bài 6: Đánh giá chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23286 2012 1.2 MB 110 16,065 1  1  
 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược Chương 2. Xác định nhiệm vụ (sứ mệnh) và mục tiêu chiến lược Chương 3. Phân tích môi trường bên ngoài Chương 5. Chiến lược cấp công ty Chương 6. Chiến lược cấp kinh doanh và cấp chức năng Chương 7. Thực thi và kiểm tra chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị Marketing
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 22823 2012 623.4 kB 79 21,073 1  0  
 

Chương 1: Bản chất của Marketing Chương 2: Kế hoạch hoá chiến lược và quá trình quản trị markeing Chương 3: Môi trường Marketing Chương 4: Khách hàng của doanh nghiệp, phân đoạn thị trường và các chiến lược Markerting theo thị trường mục tiêu Chương 5: Quản trị chiến lược sản phẩm và phát triển sản phẩm mới Chương 6: Chiến lược và chương trình định giá Chương 7: Quản trị hệ.. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22117 2012 959.1 kB 204 22,534 2  0  
 

Chương I. Nhập môn quản trị chiến lược Chương II. Phân tích môi trường ngoại vi Chương III. Phân tích môi trường nội bộ Chương IV. Hệ thống thông tin quản trị Chương VI. Xây dựng và lựa chọn chiến lược Chương VII. Chiến lược cấp công ty Chương VIII. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng Chương IX. Thực hiện chiến lược Chương X. Kiểm tra chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - Nguyễn Thu Trang
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 20864 2011 1.9 MB 193 16,094 3  0  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị chiến lược Chương 2. Phân tích môi trường kinh doanh Chương 3. Chiến lược cạnh tranh Chương 4. Chiến lược cấp công ty Chương 5. Chiến lược kinh doanh quốc tế Chương 6. Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - Nguyễn Hữu Lam, Ph.D
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2007
Mã số: 20870 2011 2.3 MB 198 18,007 1  1  
 

Chương 1: Quản trị chiến lược và sức cạnh tranh chiến lược Chương 2: Môi trường bên ngoài Chương 3: Môi trường bên trong Chương 4: Chiến lược cấp kinh doanh Chương 5: Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh&Sự năng động cạnh tranh | Xem..


Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng
Nguồn: Bài giảng, 2003
Mã số: 20849 2011 429.5 kB 44 19,083 0  0  
 

I. Tổng quan về quản trị chiến lược trong KDNH 1. Chiến lược trong KDNH 2. Quản trị chiến lược trong KDNH II. Nội dung quản trị chiến lược trong KDNH 1. Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh 2. Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng 3. Thiết lập và lựa chọn chiến lược 4. Tổ chức thực hiện chiến lược 5. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược | Xem..


Quản trị chiến lược: Một triển vọng của công ty - GS.TS. Vincent Sabourin
Nguồn: Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Québec, 2011
Mã số: 19714 2011 3.6 MB 17,213 0  2  
 

Phần 1: Khái niệm cơ bản Phần 2 : Định nghĩa phạm vi chiến lược các hoạt động Phần 3: Thiết kế một hệ thống chiến lược: Lợi thế quy mô và phạm vi Phần 4: Lợi dụng sự năng động của thị trường Phần 5: Thực hiện việc xác định vị trí cạnh tranh trong khu vực Chương 6: Đối phó với cạnh tranh nhờ vào phân tích nội bộ ngành Chương 7: Phát triển các chiến lược cạnh tranh Chương 8: Những thay đổi về tổ chức và.. | Xem..


Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 16840 2011 687.8 kB 93 17,032 2  1  
 

Chương I: Đại cương về quản trị kinh doanh ngân hàng Chương II: Quản trị chiến lược kinh doanh Chương III: Quản trị tổ chức và nhân lực Chương IV: Quản trị tài sản và vốn trong KD ngân hàng Chương V: Quản trị kết quả tài chính | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 18840 2011 1010.2 kB 138 17,212 1  0  
 

Chương 1. Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Chương 2. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Chương 3. Nghiên cứu môi trường và phân tích nội bộ doanh nghiệp Chương 4. Chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận doanh nghiệp Chương 5. Phân tích và lựa chọn chiến lược Chương 6. Tổ chức thực hiện chiến lược Chương 7. Kiểm tra, đánh giá và.. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược của doanh nghiệp thương mại - ThS. Lê Thế Phiệt
Nguồn: Trường Đại Học Tây Nguyên, 2011
Mã số: 18506 2011 3.6 MB 286 9,233 1  2  
 

Chương 1- Tổng quan về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương 2- Các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại (DNTM) Chương 3- Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chương 4- Hoạch định chiến lược kinh doanh của DNTM Chương 5- Tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của DNTM | Xem..


Quản trị chiến lược - Lê Thành Hưng, MBA
Nguồn: Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, 2011
Mã số: 18180 2011 8.8 MB 395 16,319 0  0  
 

Chương I: Tổng quan về quản trị chiến lược Chương II: Tuyên bố viễn cảnh & sứ mệnh Chương III: Phân tích môi trường Chương IV. Phân tích bên trong Chương V: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng Chương VI: Chiến lược cấp kinh doanh Chương VII: Các phương thức cạnh tranh Chương VIII: Chiến lược trong môi trường toàn cầu Chương IX: Quản trị chiến lược Chương X... | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình