Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 37 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project - Khoa CNTT
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 2015
Mã số: 26914 2015 4.3 MB 186 12,326 0  0  
 

Chương 1. Dự án và các quy trình quản lý dự án Chương 2. Giới thiệu công cụ Microsoft Project (MSP) Chương 3. Quản lý yêu cầu trong dự án Chương 4. Xây dựng lịch trình công việc Chương 5. Phòng chống rủi ro và quản lý lịch Chương 6. Thiết lập và điều phối nguồn lực Chương 7. Quản lý chi phí dự án | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - ThS. Hồ Nhật Hưng
Nguồn: Bài giảng, 2015
Mã số: 26675 2015 811.3 kB 181 9,012 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án Chương 2: Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án | Xem..


Quản trị dự án - TS. Trịnh Thùy Anh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 26618 2015 2.1 MB 56 8,868 0  0  
 

Handout x4 slide. Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án Chương 2. Lựa chọn dự án Chương 3. Thiết kế tổ chức & xây dựng đội dự án Chương 4. Hoạch định và dự toán ngân sách Chương 5. Lập tiến độ dự án Chương 6. Phân bổ nguồn lực dự án Chương 7. Kiểm soát dự án Chương 8. Quản trị rủi ro & hợp đồng dự án Chương 9. Kết thúc dự án | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - ThS. Võ Ngàn Thơ
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 25548 2014 985.4 kB 59 3,612 0  1  
 

Handout x6slides. 1. Những vấn đề chung về QTDA 2. Lựa chọn dự án 3. Thiết kế tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án 4. Lập kế hoạch và ngân sách dự án 5. Lập tiến độ dự án 6. Phân bổ nguồn lực dự án 7. Kiểm soát dự án 8. Quản trị rủi ro và hợp đồng dự án 9. Kết thúc dự án | Xem..


Công nghệ phần mềm - Nguyễn Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 2017
Mã số: 24668 2013 1.5 MB 263 1,461 0  0  
 

Handout bài giảng x2slide. Chương 1: Giới thiệu Công nghệ phần mềm Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm Chương 3: Phân tích và đặc tả yêu cầu Chương 4: Các kỹ thuật đặc tả Chương 5: Thiết kế Chương 6: Lập trình và ngôn ngữ lập trình Chương 7: Kiểm thử Chương 8: Quản trị dự án phần mềm | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 23432 2012 1.0 MB 216 17,882 1  0  
 

Chương 1: Tổng quan về đầu tư và DADT Chương 2. Dòng tiền đầu tư và thu hồi Chương 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính trong điều kiện chắc chắn Chương 4. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện có rủi ro và không chắc chắn Chương 5. Nội dung kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của một dự án đầu tư. Hình thức Hồ sơ Chương 6. Sản phẩm và thị.. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - Nguyễn Khánh Bình
Nguồn: Trường ĐHCN Tp.HCM, 2010
Mã số: 23377 2012 720.9 kB 181 14,363 0  0  
 

Handout bài giảng. Chương I: Đối tượng nghiên cứu & các khái niệm Chương II: Thiết lập dự án Chương III: Lựa chọn dự án đầu tư Chương IV: Quản trị thời gian thực hiện dự án Chương V: Quản trị chi phí thực hiện dự án Chương VI: Quản trị việc bố trí & điều hòa nguồnlực thực hiện dự án | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - Huỳnh Đạt Hùng
Nguồn: Trường ĐHCN Tp.HCM, 2010
Mã số: 23380 2012 1.4 MB 302 13,826 1  1  
 

Handout bài giảng. Chương I: Đối tượng nghiên cứu & các khái niệm Chương II: Thiết lập dự án Chương III: Lựa chọn dự án đầu tư Chương IV: Quản trị thời gian thực hiện dự án Chương V: Quản trị chi phí thực hiện dự án Chương VI: Quản trị việc bố trí & điều hòa nguồn lực thực hiện dự án | Xem..


Quản trị dự án
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23379 2012 3.4 MB 71 14,218 0  1  
 

Chương I. Tổng quan về dự án và quản trị dự án Chương II. Tổ chức quản lý dự án Chương III. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính bằng phương pháp giản đơn Chương IV. Phân tích hiệu quả tài chính bằng phương pháp hiện giá Chương V. Hoạch định dự án Chương VI. Lập tiến độ thực hiện dự án Chương VII. Kiểm soát dự án Chương.. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - ThS. Võ Ngàn Thơ
Nguồn: Biên tập, 2009
Mã số: 22930 2012 1.6 MB 185 3,726 0  0  
 

Phần I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương 1. Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư Chương 2. Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư Chương 3. Nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án Chương 4. Phân tích kỹ thuật công nghệ Chương 5. Nghiên cứu phân tích tài chính của dự.. | Xem..


Bài giảng Quản trị sản xuất
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22118 2012 2.0 MB 262 21,705 1  1  
 

Chương I - Tổng quan về quản trị sản xuất Chương II - Dự báo nhu cầu Chương III - Thiết kế sản phẩm Chương IV - Hoạch định tổng hợp Chương V - Hoạch định quy trình sản xuất và công suất Chương VI - Quản trị tồn kho Chương VII - Hoạch định nhu cầu nguyên liệu Chương VIII - Định vị doanh nghiệp Chương IX - Bố trí mặt bằng Chương X - Quản trị dự án | Xem..


Tài chính doanh nghiệp 2 - Nguyễn Tuyết Khanh
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21985 2012 215.2 kB 77 21,527 0  0  
 

Chương 1. Phân tích báo cáo tài chính Chương 2. Phân tích cấu trúc vốn Chương 3. Dự báo và hoạch định tài chính Chương 5. Quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp Chương 6. Phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư Chương 7. Sát nhập và mua lại doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21593 2012 1.6 MB 203 9,883 1  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án Chương 2. Lựa chọn dự án Chương 3. Mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án Chương 4. Lập kế hoạch thực hiện dự án 4.1 Lập kế hoạch tiến độ thực hiện dự án 4.2 Phân phối nguồn lực cho dự án 4.3 Quản lý chi phí thực hiện dự án Chương 6. Quản lý rủi ro dự án Bài tập Quản trị dự.. | Xem..


Giáo trình Quản trị dự án - Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21560 2012 296.8 kB 103 10,968 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về về dự án và quản lý dự án Chương 2. Mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án. Chương 3. Lập kế hoạch dự án Chương 4. Quản lý thời gian và tiến độ dự án Chương 5. Phân phối nguồn lực cho dự án 16 Chương 6. Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án 14 Chương 7. Giám sát và đánh giá dự.. | Xem..


Giáo trình Quản trị dự án - Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21547 2012 476.1 kB 324 12,468 0  0  
 

Chương 1. Vốn đầu tư và hoạt động đầu tư trong kinh doanh Chương 2. Dự án đầu tư và tiến trình để soạn thảo một dự án đầu tư Chương 3. Nghiên cứu thị trường trong dự án đầu tư Chương 4. Nghiên cứu kĩ thuật trong dự án đầu tư Chương 5. Nghiên cứu tổ chức quản lý trong dự án đầu tư Chương 6. Nghiên cứu tài chính trong dự an đâu tư Chương 7. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế -.. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21362 2012 438.6 kB 179 10,118 0  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1 - Tổng quan về Quản lý dự án Chương 2 – Xây dựng và lựa chọn dự án Chương 3 – Mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án Chương 4 – Hoạch định phạm vi dự án Chương 5 – Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện DA Chương 6 – Phân phối nguồn lực cho dự án Chương 7 – Quản lý chi phí thực hiện dự án | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình