Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 70 mục.
12345
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Nhập môn Quản trị doanh nghiệp - GS.TSKH. Boleslaw Rafal Kuc, TS. Ng. Hoàng Tiến
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 22803 2012 504.0 kB 60 8,189 0  1  
 

Lời giới thiệu PHẦN MỘT – Những vấn đề căn bản trong quản trị doanh nghiệp I. Đại cương về doanh nghiệp - Định nghĩa doanh nghiệp - Phân loại doanh nghiệp - Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp - Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh II. Đại cương về quản trị doanh nghiệp - Các chức năng của quản trị doanh nghiệp - Vai trò và các kỹ năng của nhà lãnh đạo.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Giáo án , 2010
Mã số: 21991 2012 142.4 kB 90 8,225 2  0  
 

Chương I: Tổ chức tài chính doanh nghiệp Chương II: Tài sản cố định và vốn cố định Chương III: Vốn lưu động Chương IV: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm Chương V: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương VI: Thị trường tài chính Chương VII: Đầu tư dài hạn trong các doanh nghiệp Chương VIII: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn Chương IX: Định giá doanh nghiệp và.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp 2 - Nguyễn Tuyết Khanh
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21985 2012 215.2 kB 77 7,198 0  0  
 

Chương 1. Phân tích báo cáo tài chính Chương 2. Phân tích cấu trúc vốn Chương 3. Dự báo và hoạch định tài chính Chương 5. Quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp Chương 6. Phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư Chương 7. Sát nhập và mua lại doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - PGS.TS. Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009
Mã số: 21749 2012 921.1 kB 104 3,986 2  0  
 

Bài giảng dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế-Quản trị doanh nghiệp mỏ. Lời nói đầu Chương 1. Cơ sở của phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2. Phân tích hoạt động sản xuất Chương 2. Phân tích hoạt động sản xuất Chương 4. Phân tích cung ứng và dự trữ vật tư Chương 5. Phân tích lao động và tiền lương Chương 6. Phân tích giá.. | Xem..


Tổ chức sản xuất
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21586 2012 344.3 kB 48 7,797 2  2  
 

Chương I. Tổ chức doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh(SXKD) Chương II. Công tác kế hoạch hoá SXKD trong doanh nghiệp Chương III. Tổ chức quản lý lao động trong doanh nghiệp Chương IV. Hoạt động khoa học, công nghệ và công tác tổ chức quản lý Chương V. Quản lý vật tư SX và hạch toán kinh tế Chương VI. Thị trường yếu tố sản xuất | Xem..


Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - TS. Lưu Thanh Tâm
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2005
Mã số: 21542 2012 462.8 kB 63 4,896 2  2  
 

Sử dụng cho sinh viên các chuyên ngành Quản trị Ngoại thương và Quản trị Doanh nghiệp. Chương 1: Những vấn đề tổng quát về phân tích kinh tế doanh nghiệp Chương 2: Phân tích môi trường và thị trường của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích tình hình và kết quả sản xuất Chương 4: Phân tích các yếu tố cơ bản của SXKD Chương 5: Phân tích.. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Ngọc Thắng
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2011
Mã số: 21300 2012 2.5 MB 263 3,938 0  0  
 

Tập handout Bài giảng Quản trị tài chính. Chương 1. Tổng quan về QTTCDN Chương 2. Các chủ đề cơ bản trong quản trị tài chính Chương 3. Hoạch định tài chính Chương 4. Quản trị đầu tư Chương 5. Quản trị cấu trúc vốn của doanh nghiệp Chương 6. Quản trị chính sách cổ tức Chương 7. Quản trị rủi ro tài chính | Xem..


Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - BM. Tài chính QT
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 21137 2012 10.7 MB 703 1,402 0  2  
 

Giới thiệu môn học §1. Dẫn luận §3. Cấu trúc thị trường quyền chọn §4. Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau §5. Các nguyên lý định giá quyền chọn §6. Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân §7. Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes §8. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn §9. Các nguyên lý.. | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp 1 - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2006
Mã số: 21096 2011 713.7 kB 137 6,696 0  1  
 

Chương I. Giới thiệu những qui chế pháp lý về doanh nghiệp Chương II. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp Chương III. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp Chương IV. Quản trị sự thay đổi và sự đổi mới tổ chức Chương V. Nghệ thuật quản trị kinh doanh Chương VI. Phương pháp quản lý doanh nghiệp Chương VII. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp (business plan) | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2007
Mã số: 20566 2011 177.4 kB 120 5,438 1  1  
 

Chương I. Quản trị lao động trong doanh nghiệp Chương II. Quản trị mua sắm và dự trữ nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Chương III. Quản trị kỹ thuật – công nghệ trong doanh nghiệp Chương IV. Quản trị vốn trong doanh nghiệp Chương V. Hoạch định giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Chương VI. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - BM. Tài chính QT
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 20456 2011 2.0 MB 102 1,699 1  0  
 

Dành cho đối tượng cao học. - Rủi ro và quản trị rủi ro - Ứng dụng các sản phẩm phái sinh trong quản trị rủi ro - Các chiến lược quản trị rủi ro trong thực tiễn - Quản trị rủi ro và giá trị của doanh nghiệp | Xem..


Chuyển nhượng, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp - Nhóm 14– DLCTM4
Nguồn: Trường Đại Học SPKT Nam Định, 2011
Mã số: 20895 2011 334.4 kB 12 3,841 1  0  
 

Seminar. I. Khái niệm. II. Các lý do dẫn đến M&A (mua lại và sáp nhập). III. phân loại M&A (mua bán và sáp nhập). IV. Những lợi thế và nguyên nhân thất bại trong hoạt động M&A V. Thẩm định pháp lý giao dịch mua bán & sáp nhập doanh nghiệp (M&A) VI. Kết luận M&A tại Việt Nam | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trần Ngọc Tiến
Nguồn: Học viện Ngân hàng, 2007
Mã số: 20656 2011 79.8 kB 104 7,445 1  0  
 

Dùng cho sinh viên ngoài ngành Quản trị kinh doanh. Chương I: Đại cương về quản trị doanh nghiệp Chương II: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Chương III: Thông tin và quyết định trong QTDN Chương IV: Hoạch định chương trình QTDN Chương V: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp Chương VI: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 19910 2011 1.2 MB 154 8,150 0  0  
 

Phần I. Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp Chương 1. Đại cương về quản trị doanh nghiệp Chương 2. Cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Chương 3. Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Phần II. Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp Chương 4. Giám đốc doanh nghiệp Chương 5. Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp Phần III. Quản trị nhân sự và.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế tổ chức doanh nghiệp mỏ - PGS.TS. Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2004
Mã số: 20201 2011 916.7 kB 104 7,649 1  0  
 

Bài giảng cho sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật của trường đại học Mỏ Địa chất. Lời nói đầu Chương I. Đại cương về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp Chương II . Những chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp Chương III. Quản trị nhân lực Chương IV. Quản trị quá trình sản xuất Chương V. Quản trị giá thành sản phẩm Chương VI. Quản trị đầu tư Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 17873 2011 2.1 MB 471 11,188 2  1  
 

Chương I: Các vấn đề chung về Lý thuyết thống kê và Thống kê doanh nghiệp Chương II: Phân tổ trong thống kê doanh nghiệp Chương III: Thống kê giá, lượng và tỷ giá hối đoái Chương IV: Thống kê lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ XNK Chương V: Thống kê nguồn nhân lực, năng suất và thu nhập của người lao động Chương VI: Thống kê tài sản doanh nghiệp Chương VII: Thống kê.. | Xem..

12345
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình