Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 35 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị nhân sự
Nguồn: Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM, 2016
Mã số: 27669 2016 4.3 MB 348 5,615 1  0  
 

Bài 1 - Giới thiệu về quản trị NNL Bài 2 - Hoạch định NNL Bài 3 - Phân tích công việc Bài 4 - Tuyển dụng Bài 5 - Trắc nghiệm và phỏng vấn Bài 6 - Đào tạo và phát triển Bài 7 - Đánh giá kết quả thực hiện công việc Bài 8 - Thu nhập và trả công lao động Bài 9 - Quan hệ lao động Một số thông tin vui về nhân sự | Xem..


Bài giảng Quản trị Nhân lực
Nguồn: Trường Đại học Mở TP.HCM, 2012
Mã số: 25316 2014 868.6 kB 110 1,543 2  0  
 

Handout bài giảng. Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực Chương 2: Phân tích công việc Chương 3: Hoạch định nhân lực Chương 4: Tuyển mộ nhân viên Chương 5: Tuyển chọn nhân viên Chương 6: Hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực. Chương 7: Đánh giá nhân viên. | Xem..


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn thị Kim Phương
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 25037 2014 557.2 kB 197 1,422 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Phân tích công việc Chương 3: Kế hoạch hóa nhân lực Chương 4: Tuyển dụng nhân viên Chương 5: Hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực Chương 6: Đánh giá nhân lực thực hiện công việc Chương 7: Tiền lương Chương 8: Phúc lợi Chương 9: Quan hệ lao động | Xem..


Quản trị nguồn nhân lực - TS. Huỳnh thị Thu Sương
Nguồn: Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2014
Mã số: 24755 2013 1.7 MB 47 264 0  0  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực Chương 2: Quản trị nguồn nhân lực Chương 3: Tiếp cận các lý thuyết phát triển Nguồn nhân lực hiện đại Chương 4: Nguồn nhân lực của tổ chức Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp | Xem..


Thiết Kế Hệ Thống Lương Thưởng - ThS. Lê Cảnh Phúc
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 24618 2013 696.0 kB 110 3,050 2  0  
 

1. Giới thiệu về tiền lương 2. Một số phương pháp trả lương hiện nay 3. Thiết kế hệ thông trả lương theo phương pháp Hay 4. Trao đổi thảo luận 5. Kết thúc đánh giá | Xem..


Quản trị nguồn nhân lực - TS. Nguyễn Thanh Hội
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2007
Mã số: 24517 2013 674.6 kB 67 136 0  0  
 

Lời mở đầu Chuyên đề I. Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực Chuyên đề II. Thu hút-tìm kiếm-tuyển dụng nguồn nhân lực Chuyên đề III. Chiến lược nguồn nhân lực Chuyên đề: Duy trì nguồn nhân lực Phụ lục | Xem..


Câu hỏi trắc nghiệm Quản Trị Nhân Lực - Sưu tầm
Nguồn: Internet, 2013
Mã số: 24478 2013 227.0 kB 49 14,811 0  0  
 

Sưu tầm các câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Nhân Lực. Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích công việc Chương 4: Tuyển dụng nhân lực Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương 6: Đánh giá thành tích công tác Chương 7: Thù lao và các.. | Xem..


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn thị Kim Phương
Nguồn: Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên, 2011
Mã số: 22354 2012 193.2 kB 197 1,536 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Phân tích công việc Chương 3: Kế hoạch hóa nhân lực Chương 4: Tuyển dụng nhân viên Chương 5: Hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực Chương 6: Đánh giá nhân lực thực hiện công việc Chương 7: Tiền lương Chương 8: Phúc lợi Chương 9: Quan hệ lao động | Xem..


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22073 2012 421.3 kB 129 16,326 2  0  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực Chương 2. Phân tích, thiết kế công việc Chương 3. Hoạch định nguồn nhân lực Chương 4. Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực Chương 5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương 6. Đánh giá kết quả thực hiện công việc Chương 7. Trả công lao động | Xem..


Bài giảng Quản trị nhân lực - Bùi Văn Chiêm
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Huế, 2007
Mã số: 21942 2012 1.5 MB 197 13,579 1  2  
 

Chương 1: Tổng quan Chương 2: Phân tích công việc Chương 3: Kế hoạch hóa NNL Chương 4: Tuyển mộ và tuyển chọn Chương 5: Tạo động lực Chương 6: Đánh giá thực hiện công việc Chương 7: Đào tạo và phát triển NNL Chương 8: Thù lao và phúc lợi Chương 9: Quan hệ lao động Danh mục tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế tổ chức doanh nghiệp mỏ - PGS.TS. Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2004
Mã số: 20201 2011 916.7 kB 104 12,739 1  0  
 

Bài giảng cho sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật của trường đại học Mỏ Địa chất. Lời nói đầu Chương I. Đại cương về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp Chương II . Những chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp Chương III. Quản trị nhân lực Chương IV. Quản trị quá trình sản xuất Chương V. Quản trị giá thành sản phẩm Chương VI. Quản trị đầu tư Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Quản trị nhân lực
Nguồn: Trường Đại học kinh tế Huế, 2006
Mã số: 19888 2011 1.3 MB 234 17,058 4  1  
 

PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Chương I. Vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chức Chương II. Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức PHẦN II - KẾ HOẠCH HÓA VÀ BỐ TRÍ NHÂN LỰC Chương III. Thiết kế và phân tích công việc Chương IV. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực Chương V. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .. | Xem..


Bài giảng Quản trị nhân lực - TS. Lê Quân
Nguồn: Trường Đại học Thương mại, 2007
Mã số: 19861 2011 1.5 MB 11,538 3  0  
 

- Lãnh đạo (Leadership) - Tổ chức và cơ cấu tổ chức - Đánh giá thành tích - Đào tạo và phát triển nhân sự - Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương | Xem..


Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 17450 2011 1.3 MB 168 22,765 2  1  
 

Chương I. Khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực Chương II. Phân tích công việc Chuơng III. Hoạch định và thu hút nguồn nhân sự Chương IV. Tuyển chọn nhân viên Chương V. Đào tạo và phát triển Chương VI. Đánh giá nhân viên Chương VII. Trả công lao động | Xem..


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Hoàng Văn Long
Nguồn: Trường Đại học Trà Vinh, 2010
Mã số: 19038 2011 729.6 kB 252 12,246 0  2  
 

Chương 1. Đại cương về quản trị nguồn nhân lực Chương 2. Môi trường quản trị nguồn nhân lực Chương 3. Hoạch định nguồn nhân lực Chương 4. Phân tích công việc Chương 5. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên Chương 6. Hội nhập môi trường làm việc cho nhân viên Chương 7. Tạo động lực trong lao động Chương 8. Đào tạo và phát triển Chương 9. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của.. | Xem..


Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - ThS. Đỗ Phú Trần Tình
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 15543 2011 2.7 MB 62 14,624 2  0  
 

Chuyên đề 1 - Quản trị học Phần 1: Những vấn đề cơ bản của quản trị Chương 1. Tổng quan về quản trị và môi trường doanh nghiệp Chương 2. Sự phát triển của các lý thuyết quản trị Chương 3. Thông tin và quyết định quản trị Phần 2: Các chức năng của quản trị Chương 4: Hoạch định Chương 5: Tổ chức Chương 6: Điều khiển Chương 7: Kiểm tra Chuyên đề 2 - Quản trị nguồn nhân lực I. Tổng quan II. Nội dung quản trị nguồn nhân.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình