Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 26 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị nhân sự
Nguồn: Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM, 2016
Mã số: 27669 2016 4.3 MB 348 13,463 1  0  
 

Bài 1 - Giới thiệu về quản trị NNL Bài 2 - Hoạch định NNL Bài 3 - Phân tích công việc Bài 4 - Tuyển dụng Bài 5 - Trắc nghiệm và phỏng vấn Bài 6 - Đào tạo và phát triển Bài 7 - Đánh giá kết quả thực hiện công việc Bài 8 - Thu nhập và trả công lao động Bài 9 - Quan hệ lao động Một số thông tin vui về nhân sự | Xem..


Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo - TS. Hoàng Trung Dũng
Nguồn: AIDA, 2014
Mã số: 25542 2014 3.0 MB 254 3,526 0  0  
 

Phần 1: Tuyển dụng Phần 2: Đào tạo, huấn luyện Phần 3: Phát triển đội ngũ và tạo động lực Phần 4: Đánh giá nhân viên Phần 5: BSC & KPI | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trần Ngọc Tiến
Nguồn: Học viện Ngân hàng, 2007
Mã số: 20656 2011 79.8 kB 104 15,310 1  0  
 

Dùng cho sinh viên ngoài ngành Quản trị kinh doanh. Chương I: Đại cương về quản trị doanh nghiệp Chương II: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Chương III: Thông tin và quyết định trong QTDN Chương IV: Hoạch định chương trình QTDN Chương V: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp Chương VI: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 19910 2011 1.2 MB 154 17,431 0  0  
 

Phần I. Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp Chương 1. Đại cương về quản trị doanh nghiệp Chương 2. Cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Chương 3. Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Phần II. Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp Chương 4. Giám đốc doanh nghiệp Chương 5. Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp Phần III. Quản trị nhân sự và đổi mới kỹ thuật công nghệ trong doanh nghiệp Chương 6... | Xem..


Quản trị nhân sự - TS. Nguyễn Hữu Thân
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2006
Mã số: 19537 2011 778.1 kB 169 23,811 1  3  
 

GIỚI THIỆU PHẦN MỘT - TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Bài 1: Đại cương về quản trị nhân sự Bài 2: Môi trường quản trị nhân sự Bài 3: Phân tách công việc PHẦN HAI - HOẠCH ĐỊNH, TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN Bài 4 : Hoạch định nhân sự Bài 5 : Tuyển mộ nhân viên Bài 6 : Tuyển chọn nhân viên PHẦN BA -.. | Xem..


Bài giảng Quản trị nhân sự
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 18751 2011 991.5 kB 191 14,802 1  1  
 

Chương I: Tổng quan về quản trị nhân sự Chương II: Phân tích công việc Chương III: Tuyển dụng nhân viên Chương IV: Đánh giá thực hiện công việc Chương V: Trả công lao động Chương VI: Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết các tranh chấp lao động Chương VII: Đào tạo và huấn luyện nhân viên Chương VIII: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao.. | Xem..


Bài giảng Quản trị nhân sự - Nguyễn Minh Quang
Nguồn: Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM, 2010
Mã số: 17165 2011 4.3 MB 12,702 2  0  
 

Chương 1. Đại cương về quản trị nhân sự Chương 2. Hoạch định nguồn nhân lực Chương 3. Phân tích công việc Chương 4. Tổ chức tuyển dụng Chương 5: Đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực Chương 6. Đánh giá thành tích nhân viên Chương 7. Trả công lao động Chương 8. Quan hệ lao động và luật pháp trong sử dụng lao động | Xem..


Quản trị doanh nghiệp - Lê Thanh Nguyện
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương, 2011
Mã số: 16910 2011 938.9 kB 133 14,040 4  0  
 

Tài liệu phục vụ đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp. Chương I. Doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp Chương II. Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị doanh nghiệp Chương III. Quản trị nhân sự, khoa học - công nghệ trong doanh nghiệp Chương IV. Quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp Chương V. Kế toán và ra quyết định | Xem..


Quản Trị Doanh Nghiệp - Trần Minh Hải
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 16368 2011 799.9 kB 143 14,539 3  0  
 

Chương I: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp Chương II: Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Chương III: Các hình thức doanh nghiệp có liên quan Chương IV: Quản trị doanh nghiệp nhỏ Chương V: Kinh doanh quốc tế Chương VII: Tổ chức doanh nghiệp Chương VIII: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Chương IX: Quản trị tiền lương trong doanh nghiệp Chương X: Quản trị cung ứng Chương XI: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp | Xem..


Quản trị nguồn nhân lực
Nguồn: Bài giảng, 2003
Mã số: 17343 2011 1.3 MB 12,014 0  0  
 

Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 1. Phân tích công việc 2. Hoạch định nhân sự 3. Tuyển dụng và kỹ năng phỏng vấn 4. Luật lao động, giới thiệu tiêu chuẩn SA 8000 5. Kỹ năng phỏng vấn 6. Phân tích, thiết lập & phát triển, thực hiện & đánh giá việc đào tạo 7. Quản trị hiệu năng công tác 8. Kỹ năng đánh giá hiệu năng công tác của nhân viên 9. Chiến.. | Xem..


Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13448 2010 556.3 kB 50 16,084 6  1  
 

- Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp . - Sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Giải thích những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên - Xác định mục tiêu và tiến.. | Xem..


Quản trị doanh nghiệp - Pham Ngoc Hoan
Nguồn: Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, 2010
Mã số: 11443 2010 579.8 kB 77 17,683 8  0  
 

Chương I: Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp Chương II: Quản trị nhân sự, khoa học - công nghệ trong quản trị doanh nghiệp Chương III: Quản trị chi phí, kết quả và các chính Chương IV: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp | Xem..


Giáo trình Quản trị nhân sự
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11907 2010 964.1 kB 157 27,331 16  6  
 

I. Hệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự II. Phân tích công việc III. Tuyển dụng nhân viên IV. Đào tao nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật V. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động VI. Một số vấn đề sử dụng lao động của các công ty đầu tư nước ngoài | Xem..


Giáo trình Quản trị nhân sự
Nguồn: Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng, 2009
Mã số: 10235 2009 1.7 MB 59,036 22  4  
 

Chương 1 Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực Chương 2 Thiết kế và phân tích công việc Chương 3 Hoạch định nguồn nhân lực Chương 4 Tuyển dụng Chương 5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương 6 Đánh giá thành tích Chương 7 Khích lệ nguồn nhân lực Chương 8 Quản lý và đàm phán trong hợp đồng lao động Chương 9 An toàn và sức khoẻ người lao động.. | Xem..


Quản trị doanh nghiệp - Đỗ Thị Tuyết
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ
Mã số: 24594 2009 2.4 MB 312 22,962 52  4  
 

Chương I. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp Chương II: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp Chương III. Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Chương IV: Doanh nghiệp và sự quản trị Chương V: Tổ chức doanh nghiệp Chương VI: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Chương VII: Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp Chương VIII: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp Chương IX. Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương X. Quản.. | Xem..


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - PGS.TS Trần Kim Dung
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP HCM , 2009
Mã số: 21258 2009 674.4 kB 136 53,978 87  9  
 

Đây là tài liệu quản trị nhân sự, thích hợp cho các bạn đang làm tại các công ty hoặc theo học chương trình quản trị ở các trường đại học. Chương 1: Giới thiệu khái quát quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích công việc Chương 4: Tuyển dụng Chương 5: Đào tạo và phát triển Chương 6: Đánh giá kết.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình