Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 40 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - Nguyễn Diệp Hà
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2014
Mã số: 27816 2016 3.1 MB 98 13,596 0  0  
 

Tổng quan về quản trị tài chính quốc tế Chương 1. Quản trị rủi ro tỷ giá Chương 2. Huy động vốn dài hạn Chương 3. Đầu tư dài hạn Bài tập và dữ liệu tham khảo | Xem..


Quản trị dự án - TS. Trịnh Thùy Anh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 26618 2015 2.1 MB 56 8,710 0  0  
 

Handout x4 slide. Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án Chương 2. Lựa chọn dự án Chương 3. Thiết kế tổ chức & xây dựng đội dự án Chương 4. Hoạch định và dự toán ngân sách Chương 5. Lập tiến độ dự án Chương 6. Phân bổ nguồn lực dự án Chương 7. Kiểm soát dự án Chương 8. Quản trị rủi ro & hợp đồng dự án Chương 9. Kết thúc dự án | Xem..


Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Tập 15
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 25624 2014 366.4 kB 102 4,596 0  0  
 

• Các nguyên tắc trong quản trị kinh doanh • Môi trường văn hóa trong doanh nghiệp • Kỹ năng lãnh đạo của giám đốc • Quản trị doanh nghiệp là một nghệ thuật • Các mối quan hệ trong kinh doanh • Các mưu kế trong kinh doanh • Nghệ thuật dùng người của giám đốc • Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp • Các phương pháp.. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án - ThS. Võ Ngàn Thơ
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 25548 2014 985.4 kB 59 3,517 0  1  
 

Handout x6slides. 1. Những vấn đề chung về QTDA 2. Lựa chọn dự án 3. Thiết kế tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án 4. Lập kế hoạch và ngân sách dự án 5. Lập tiến độ dự án 6. Phân bổ nguồn lực dự án 7. Kiểm soát dự án 8. Quản trị rủi ro và hợp đồng dự án 9. Kết thúc dự án | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2014
Mã số: 25056 2014 940.9 kB 257 13,903 0  0  
 

Bài 1. Quyết định đầu tư và quyết định tài trợ Bài 2. Lượng giá trái phiếu và cổ phiếu Bài 3. Quản trị rủi ro Bài 4. Báo cáo tài chính và tỉ số tài chính Bài 5. Chính sách tài trợ tài sản lưu động Bài 6. Quản trị tiền Bài 7. Quản trị các khoản phải thu-Quản trị tồn kho Bài 8. Chi phí.. | Xem..


Quản trị dự án
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23379 2012 3.4 MB 71 14,128 0  1  
 

Chương I. Tổng quan về dự án và quản trị dự án Chương II. Tổ chức quản lý dự án Chương III. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính bằng phương pháp giản đơn Chương IV. Phân tích hiệu quả tài chính bằng phương pháp hiện giá Chương V. Hoạch định dự án Chương VI. Lập tiến độ thực hiện dự án Chương VII. Kiểm soát dự án Chương VIII... | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - ThS. Trịnh Minh Hiền
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 23146 2012 453.4 kB 106 5,656 0  1  
 

Chương I - MNCs Chương II - Các lý thuyết cơ bản về tài chính quốc tế Chương III - Thị trường ngoại hối Chương IV - Hợp đồng giao sau (futures) / kỳ hạn (Forward) Chương V - Thị trường options Chương VI - Các phương tiện tài chính đặc biệt khác Chương VII - Quản trị rủi ro hối đoái Chương VII - Quản trị vốn lưu động Chương VIII - Quản trị vốn lưu động | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Ngọc Thắng
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2011
Mã số: 21300 2012 2.5 MB 263 11,167 0  0  
 

Tập handout Bài giảng Quản trị tài chính. Chương 1. Tổng quan về QTTCDN Chương 2. Các chủ đề cơ bản trong quản trị tài chính Chương 3. Hoạch định tài chính Chương 4. Quản trị đầu tư Chương 5. Quản trị cấu trúc vốn của doanh nghiệp Chương 6. Quản trị chính sách cổ tức Chương 7. Quản trị rủi ro tài chính | Xem..


Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - BM. Tài chính QT
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 21137 2012 10.7 MB 703 6,654 0  2  
 

Giới thiệu môn học §1. Dẫn luận §3. Cấu trúc thị trường quyền chọn §4. Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau §5. Các nguyên lý định giá quyền chọn §6. Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân §7. Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes §8. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn §9. Các nguyên lý.. | Xem..


Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - BM. Tài chính QT
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 20456 2011 2.0 MB 102 5,847 1  0  
 

Dành cho đối tượng cao học. - Rủi ro và quản trị rủi ro - Ứng dụng các sản phẩm phái sinh trong quản trị rủi ro - Các chiến lược quản trị rủi ro trong thực tiễn - Quản trị rủi ro và giá trị của doanh nghiệp | Xem..


Quản trị rủi ro - ThS. Võ Hữu Khánh
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 20896 2011 732.6 kB 45 20,050 2  1  
 

I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.1 Khái niệm rủi ro I.2. Phân loại rủi ro II. Quản trị rủi ro II.1 Khái niệm II.2 Nội dung của quản trị rủi ro II.3 Quản trị rủi ro chiến lược | Xem..


Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Duy Sinh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2009
Mã số: 20262 2011 930.1 kB 82 22,413 1  0  
 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế tài chính - ngân hàng. Chương 1. Tổng quan về quản trị rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại Chương 2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các.. | Xem..


Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam thực trạng và giải pháp - Mã thị Nam Chi
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2008
Mã số: 19235 2011 678.0 kB 103 18,368 1  0  
 

Luận văn thạc sĩ kinh tế. Lời mở đầu Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP Việt nam Chương III: Giải pháp quản trị TSN – TSC để hạn chế rủi ro lãi suất của các NHTMCP Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Quản trị rủi ro
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 18443 2011 741.2 kB 96 17,483 0  2  
 

Chương I. Rủi ro và bất định Chương II. Quản trị rủi ro Chương III. Nhận dạng rủi ro Chương IV. Đo lường rủi ro Chương V. Kiểm soát rủi ro Chương VI. Kỹ thuật tài trợ rủi ro Tài liệu tham khảo | Xem..


Hướng dẫn ôn tập Quản trị rủi ro
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 17595 2011 139.0 kB 9,341 1  1  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2. nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro . Chương 3. Kiểm soát & tài trợ R. Chương 4 QTRR nhân lực Chương 5. QT RR tài sản | Xem..


Quản trị rủi ro (Risk Management)
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 17456 2011 265.2 kB 113 14,802 1  0  
 

Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và sự bất định Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi ro đối với tài sản Chương 6: Rủi ro nguồn nhân lực Chương 7: Kiểm soát rủi ro Chương 8: Kỹ thuật tài trợ rủi ro | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình