Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 48 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - Nguyễn Diệp Hà
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2014
Mã số: 27816 2016 3.1 MB 98 13,040 0  0  
 

Tổng quan về quản trị tài chính quốc tế Chương 1. Quản trị rủi ro tỷ giá Chương 2. Huy động vốn dài hạn Chương 3. Đầu tư dài hạn Bài tập và dữ liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính - ThS. Nguyễn Như Ánh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2012
Mã số: 27114 2015 4.6 MB 216 4,019 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính Chương 2: Khấu hao TSCĐ Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính Chương 4: Hoạch định lợi nhuận Chương 5: Dự toán nhu cầu vốn kinh doanh | Xem..


Giáo trình Kế toán quản trị - Khoa Kinh tế
Nguồn: Trường Nghề Giao thông Vận tải TWIII, 2010
Mã số: 25966 2015 484.0 kB 86 9,727 0  0  
 

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương II: Phân loại chi phí và phân tích biến động của chi phí. Chương III: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn Chương V: Xác định chi phí và định giá sản phẩm Chương V: Xác định chi phí và định giá sản phẩm (tiếp) | Xem..


Bài giảng Bảo hiểm - Trường CĐ CNTT Tp.HCM
Nguồn: Hà Kim Thủy, Trần thị Phương Mai, 2014
Mã số: 25577 2014 491.4 kB 54 8,910 0  0  
 

Chương I: Những khái niệm chung Chương II: Khái niệm về bảo hiểm Chương III: Cơ sở pháp lý và kỹ thuật bảo hiểm Chương IV: Hợp đồng bảo hiểm Chương V: Quản trị tài chính công ty bảo hiểm Chương VI: Đại lý và môi giới bảo hiểm Chương VII: Phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2014
Mã số: 25056 2014 940.9 kB 257 13,652 0  0  
 

Bài 1. Quyết định đầu tư và quyết định tài trợ Bài 2. Lượng giá trái phiếu và cổ phiếu Bài 3. Quản trị rủi ro Bài 4. Báo cáo tài chính và tỉ số tài chính Bài 5. Chính sách tài trợ tài sản lưu động Bài 6. Quản trị tiền Bài 7. Quản trị các khoản phải thu-Quản trị tồn kho Bài 8. Chi phí tài trợ .. | Xem..


Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Tuyết Khanh
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 24098 2013 773.5 kB 100 1,944 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 2: Yếu tố lãi suất trong các quyết định tài chính Chương 3: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp Chương 4: Lượng giá chứng khoán Chương 5: Chi phí sử dụng vốn – cơ cấu tài chính và hệ thống các đòn bẩy Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp Tài liệu tham khảo Phụ.. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Lê Thị Lanh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2013
Mã số: 23608 2012 1.8 MB 171 1,768 0  0  
 

C1. Tổng quan về quản trị TCDN C2. Thời giá tiền tệ C3. Định giá chứng khoán C4. Lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp C5. Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp **File PPT bị thiếu font VNI, hơi khó dùng | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - ThS. Trịnh Minh Hiền
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 23146 2012 453.4 kB 106 5,480 0  1  
 

Chương I - MNCs Chương II - Các lý thuyết cơ bản về tài chính quốc tế Chương III - Thị trường ngoại hối Chương IV - Hợp đồng giao sau (futures) / kỳ hạn (Forward) Chương V - Thị trường options Chương VI - Các phương tiện tài chính đặc biệt khác Chương VII - Quản trị rủi ro hối đoái Chương VII - Quản trị vốn lưu động Chương VIII - Quản trị vốn lưu động | Xem..


Bài giảng Kinh doanh bất động sản - PGS.TS Nguyễn Thế Phán
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế QD, 2010
Mã số: 22873 2012 315.2 kB 26 5,031 0  1  
 

Dành cho các lớp cao học ngoài ngành Phần I. Tổng quan về kinh doanh BĐS 1. Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản 2. Tổng quan về kinh doanh bất động sản 3. Một số quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản 4. Thủ tục và quy trình giao dịch bất động sản Phần 2. Một số vấn đề về quản trị KD BĐS 1. Tạo lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 2. Hoạch định chiến lược kinh doanh KDBĐS 3. Lập phương.. | Xem..


Bài giảng Kế toán quản trị - Lê Đình Trực
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2008
Mã số: 22857 2012 3.0 MB 489 4,479 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu về Kế toán quản trị Chương 2: Sự ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận (C-V-P) Chương 3: Quá trình dự toán Chương 4: Phân tích biến động của chi phí Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận Chương 7: Phân tích quyết định quản lý Chương 8: Định.. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính 1 - TS. Nguyễn Văn Thuận
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 22034 2012 1.5 MB 443 25,015 2  2  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị tài chính Chương 2. Môi trường kinh doanh và tài chính Chương 3. Phân tích báo cáo tài chính Chương 4. Hoạch định lợi nhuận Chương 5. Dự toán nhu cầu vốn kinh doanh Chương 6. Tổng quan về quản lý vốn luân chuyển Chương 7. Quản trị tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn Chương 8. Quản trị các khoản phải thu và tồn.. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính 2 - TS. Nguyễn Văn Thuận
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 22035 2012 1005.6 kB 284 22,449 1  0  
 

Chương 10. Giá trị thời gian của tiền tệ Chương 11. Rủi ro và lợi nhuận Chương 12. Định giá và tỷ suất lợi nhuận Chương 13. Chi phí sử dụng vốn Chương 14. Kỹ thuật hoạch định ngân sách đầu tư vốn dài hạn | Xem..


Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Giáo án , 2010
Mã số: 21991 2012 142.4 kB 90 22,308 2  0  
 

Chương I: Tổ chức tài chính doanh nghiệp Chương II: Tài sản cố định và vốn cố định Chương III: Vốn lưu động Chương IV: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm Chương V: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương VI: Thị trường tài chính Chương VII: Đầu tư dài hạn trong các doanh nghiệp Chương VIII: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn Chương IX: Định giá doanh nghiệp và.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp 2 - Nguyễn Tuyết Khanh
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21985 2012 215.2 kB 77 20,921 0  0  
 

Chương 1. Phân tích báo cáo tài chính Chương 2. Phân tích cấu trúc vốn Chương 3. Dự báo và hoạch định tài chính Chương 5. Quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp Chương 6. Phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư Chương 7. Sát nhập và mua lại doanh nghiệp | Xem..


Tài chính quốc tế
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21656 2012 1.3 MB 213 14,431 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia Chương 2. Chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái Chương 3. Quản lý nợ và tài sản ngắn hạn Chương 4. Quản trị tiền mặt quốc tế Chương 5. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 21490 2012 1.3 MB 138 13,837 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 2. Giá trị thời gian của tiền tệ Chương 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 4. Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn Chương 5. Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Chương 6. Quản trị vốn cố định Chương 7. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 8. Nguồn tài trợ của doanh nghiệp | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình