Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 35 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Hoàng Lâm Tịnh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2009
Mã số: 27734 2016 3.5 MB 92 1,808 1  0  
 

Chương I - Khái niệm chiến lược, quá trình hình thành và thực hiện chiến lược Chương II - Phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ và xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược Chương III - Các phương án chiến lược cấp công ty Chương IV. Lựa chọn chiến lược của các đơn vị kinh doanh Chương V. Thực hiện chiến lược Tài liệu tham khảo | Xem..


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 - Đoàn Thị Cẩm Vân
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24596 2013 91.1 kB 97 3,613 1  0  
 

PHẦN THỨ HAI - HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Chương IV. Học thuyết giá trị Chương V. Học thuyết giá trị thặng dư Chương VI. Học thuyết về cntb độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước PHẦN THỨ III  - LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chương VII. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa Chương VIII. Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã.. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Trần Hoa Phúc Chân
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 24226 2013 619.0 kB 220 11,717 0  1  
 

Bài 1: Khái quát về quản trị chiến lược Bài 2: Nghiên cứu & phân tích môi trường Bài 3: Xác định sứ mạng và mục tiêu Bài 4: Xây dựng & lựa chọn chiến lược công ty Bài 5: Thực thi chiến lược Bài 6: Đánh giá chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị thương hiệu - Trần Anh Quang
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 24218 2013 3.7 MB 336 11,818 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về thương hiệu Chương 2: Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu Chương 3: Tạo dựng và phát triển thương hiệu Chương 4: Định vị thương hiệu Chương 5. Xây dựng thương hiệu Chương 6: Truyền thông thương hiệu | Xem..


Bài giảng Tài nguyên khoáng sản - Hoàng Anh Vũ
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 23695 2012 1.8 MB 90 812 0  0  
 

Phần I: Những vấn đề cơ bản về khoáng sản Chương i: Đại cương về khoáng sản Chương ii: Thành phần vỏ tr[i đất và quá trình tạo quặng Chương iii: Cấu trúc mỏ khoáng, thân khoáng và thành phần khoáng Phần II: Các mỏ khoáng công nghiệp Chương 4: Kim loại đen Chương 5: Kim loại màu Chương 6. Nguyên liệu công nghiệp hoá Chương 7. Nhóm vật liệu.. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23286 2012 1.2 MB 110 14,821 1  1  
 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược Chương 2. Xác định nhiệm vụ (sứ mệnh) và mục tiêu chiến lược Chương 3. Phân tích môi trường bên ngoài Chương 5. Chiến lược cấp công ty Chương 6. Chiến lược cấp kinh doanh và cấp chức năng Chương 7. Thực thi và kiểm tra chiến lược | Xem..


Bài giảng Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Lại Thị Thúy Nga
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 22629 2012 1.0 MB 149 6,432 0  0  
 

Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng. Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Chương I. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương II. Học thuyết giá trị Chương III. Học thuyết giá trị thặng dư Chương IV. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền vμ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Chương V. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vμ cách mạng xã hội.. | Xem..


Bài giảng Sứ nha khoa - NGND.GS.BS. Hoàng Tử Hùng
Nguồn: Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, 2010
Mã số: 22500 2012 345.3 kB 92 17,383 0  0  
 

Slide Vật liệu nha khoa, lớp đào tạo liên tục. Phần thứ nhất: Đại cương Phần thứ hai: Phục hình kim loại - sứ Phần thứ ba: Vật liệu phục hình toàn sứ | Xem..


Sứ nha khoa - NGND, GS.BS. Hoàng Tử Hùng
Nguồn: Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, 2010
Mã số: 22501 2012 1.4 MB 27 17,055 0  0  
 

§ Hệ thống sứ-kim loại § Sứ nha khoa (dental ceramics) § Các hệ thống phục hình toàn sứ | Xem..


Bài giảng Quản trị thương hiệu - Vũ Thị Tuyết
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2008
Mã số: 21236 2012 2.6 MB 229 17,217 0  2  
 

Chương 1: Nhận thức chung về thương hiệu Chương 2: Tầm nhìn thương hiệu-Sứ mạng thương hiệu-Định vị thương hiệu Chương 3: Thiết kế thương hiệu, bảo vệ thương hiệu Chương 4: Quảng bá thương hiệu Chương 5: Khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại Chương 6: Định giá thương hiệu, đánh giá thương hiệu Chương 7: Thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế | Xem..


Bài giảng Chủ nghĩa Xã hội - Phần 3 - Nguyễn Hoài Đông
Nguồn: Trường Đại học Luật Tp.HCM, 2009
Mã số: 19318 2011 450.5 kB 67 16,929 0  2  
 

Phần thứ ba. Lý luận của Chủ nghĩa Mác-lênin về Chủ nghĩa Xã hội. Chương bảy. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Chương tám. Những vấn đề chính trị-xã hội có tính chất qui luật trong tiến trình cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Chương chín. Chủ nghĩa Xã hội hiện thực và triển vọng | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật đắp sứ - Phục hình sứ kim loại
Nguồn: Bài giảng, 2006
Mã số: 35024 2011 871.5 kB 67 14,156 1  0  
 

Kỹ thuật đắp bột sứ opaque. - Mục đích của sứ opaque - Sứ opaque dạng paste với hạt thuỷ tinh - Sứ opaque màu (modifiers) - Đắp sứ thân răng và cạnh cắn + Trình độ 1 (cơ bản) + Kỹ thuật đắp sứ Trình độ 2 + Kỹ thuật đắp sứ Trình độ 3 | Xem..


Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008
Mã số: 18866 2011 276.5 kB 30 14,215 2  0  
 

Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần thứ nhất THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chương I. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương II. Phép biện chứng duy vật Chương III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử Phần thứ hai HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Chương IV. Học thuyết giá trị Chương V. Học thuyết.. | Xem..


Đại cương về vật liệu và thiết bị nha khoa
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 18044 2011 4.9 MB 34 14,156 1  0  
 

Trang thiết bị nha khoa - Ghế nha - Trang thiết bị nha khoa Vật liệu, dụng cụ nha khoa - Chữa răng - Tay khoan - Nội nha - Vật liệu trám bít ống tủy - Nhổ răng-tiểu phẩu - Phục hình - Sứ nha khoa - Một số khí cụ chỉnh hình | Xem..


Quản trị chiến lược - Lê Thành Hưng, MBA
Nguồn: Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, 2011
Mã số: 18180 2011 8.8 MB 395 15,034 0  0  
 

Chương I: Tổng quan về quản trị chiến lược Chương II: Tuyên bố viễn cảnh & sứ mệnh Chương III: Phân tích môi trường Chương IV. Phân tích bên trong Chương V: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng Chương VI: Chiến lược cấp kinh doanh Chương VII: Các phương thức cạnh tranh Chương VIII: Chiến lược trong môi trường toàn cầu Chương IX: Quản trị chiến lược Chương X. Thiết kế cấu.. | Xem..


Cách lập bảng tử vi
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 17559 2011 219.3 kB 17 9,600 1  0  
 

1. Các sao an theo can (năm sinh) 2. Các sao an theo địa chi của năm sinh 3. Các sao an theo tháng, ngày hoặc giờ sinh 4. Mệnh và Thân 5. Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên La, Địa Võng (sao an cố định) 6. Xác định Cục 7. Tứ hóa 8. Tổng kết 9. Các cách an sao cần nhớ Cách tính tay cục trong tử vi | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình