Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 63 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Sinh học đại cương - TS. Phạm Đình Văn (bs)
Nguồn: Trường Đại học Đồng Tháp, 2016
Mã số: 27844 2016 2.6 MB 149 18,352 1  1  
 

Phần MỞ ĐẦU: ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Phần I: SINH HỌC TẾ BÀO Phần 2. DI TRUYỀN HỌC Phần 3. TIẾN HÓA Phần 4. HỆ THỐNG PHÂN CHIA SINH GIỚI Phần 5. SINH THÁI HỌC | Xem..


Giáo trình Khoa học môi trường đại cương - PGS.TS. Lê Văn Thăng
Nguồn: Đại học Huế, 2009
Mã số: 27446 2016 124.5 kB 115 2,344 0  0  
 

Chương 1. Các khái niệm cơ bản Chương 2. Các thành phần cơ bản của môi trường Chương 3. Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên Chương 5. Ô nhiễm môi trường Chương 6. Quản lý môi trường Chương 7. Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững của xã hội.. | Xem..


Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường - Hoàng Anh Vũ
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 26331 2015 1.8 MB 83 1,469 0  0  
 

Dành cho hệ Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Chương 1: Những vấn đề chung về môi trường và khoa học môi trường Chương 2: Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên Chương 4. Ô nhiễm môi trường Chương 5. Quản lý môi trường Chương 6: Các vấn đề nền tảng về.. | Xem..


Bài giảng Con người và môi trường
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26157 2015 694.0 kB 109 1,573 0  0  
 

Dành cho sinh viên hệ cao đẳng Chương 1. Khái niệm cơ bản Chương 2. Các thành phần cơ bản của môi trường Chương 3. Cơ sở sinh thái học Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên Chương 1. Khái niệm cơ bản Chương 2. Các thành phần cơ bản của môi trường Chương 3. Cơ sở sinh thái học Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên Chương 5. Những thách thức của thời đại ngày nay Chương 6. Ô nhiễm môi trường Chương 7. Bảo vệ môi trường Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Sinh thái nông nghiệp - Lê Thị Hương Giang
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 25550 2014 936.9 kB 86 1,775 0  0  
 

Chương I. Khái niệm chung về sinh thái học Chương II. Quần thể sinh vật Chương III. Quần xã sinh vật Chương IV. Hệ sinh thái Chương V. Hệ sinh thái nông nghiệp Chương VI. Sinh thái học và sự phát triển nông nghiệp Tài liệu Tham Khảo | Xem..


Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần thị Thúy Nhàn
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 2014
Mã số: 25210 2014 2.9 MB 104 12,751 1  0  
 

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Sinh thái học cá thể; Chương 3: Quần thể sinh vật; Chương 4: Quần xã sinh vật; Chương 5: Hệ sinh thái. | Xem..


Sinh thái học các khái niệm và ứng dụng (Quyển 1) - PGS.TS. Lê Thị Nguyên (Chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2009
Mã số: 24986 2014 10.5 MB 413 8,931 0  0  
 

Dùng cho sinh viên ngành Thủy lợi Lời nói đầu Chương 1. GIỚI THIỆU Phần I. LỊCH SỬ TỰ NHIÊN Chương 2. Cuộc sống trên cạn Chương 3. Cuộc sống dưới nước Chương 4. Quan hệ giữa nhiệt độ và sinh vật Chương 5. Quan hệ giữa nước và sinh vật Chương 6. Năng lượng và quan hệ dinh dưỡng Chương 7. Quan hệ xã hội của sinh vật Chương 8. Quần thể gen và chọn lọc tự nhiên Phần III. SINH THÁI QUẦN.. | Xem..


Lý thuyết Sinh học
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 24111 2013 599.0 kB 174 11,964 1  0  
 

Tổng hợp 144 câu hỏi và trả lời lý thuyết môn Sinh học. Chương I. Sinh thái học Chương II. Sinh học tế bào Chương III. Sinh học phân tử Chương IV. Các quy luật di truyền Chương V. Biến dị Chương VI. Di truyền học ứng dụng Chương VII. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa | Xem..


Bài giảng Môi trường mỏ - Trương Trung Thành
Nguồn: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ, 2005
Mã số: 23899 2013 653.0 kB 71 17,049 0  0  
 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường. Chương 2. Ô nhiễm môi trường không khí. Chương 3. Ô nhiễm nước. Chương 4. Ô nhiễm đất và một số loại ô nhiễm khác | Xem..


Bài giảng Sinh thái môi trường - TS. Ngô An
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 36258 2012 2.8 MB 226 32,270 1  2  
 

Sinh thái môi trường học cơ bản. 1) Những nguyên lý cơ bản của STH, HST môi trường, Cân bằng sinh thái. 2) Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của STMT. 3) Dòng năng lượng, chuỗi thức ăn trong HST. 4) Sinh thái quần thể, quần xã. 6) Chu trình sinh địa hoá. 7) Các yếu tố môi trường vật lý ảnh hưởng đến HST 8) Ảnh hưởng của bộc phát dân số đến STMT | Xem..


Bài giảng Rừng và môi trường - PGS.TS. Nguyễn Văn Thêm
Nguồn: Trường Đại học Bình Dương, 2008
Mã số: 21179 2012 649.5 kB 73 19,268 3  1  
 

Dành cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Môi Trường. Chương I. Sinh thái học và khái niệm hệ sinh thái Chương II. Sinh thái học sản lượng Chương III. Chu trình sinh địa hóa Chương IV. Rừng và môi trường Chương V. Sinh thái học quần thể Chương VI. Sinh thái học quần xã Chương VII. Vai trò sinh thái của.. | Xem..


Các nhân tố cấu thành hệ sinh thái mối tương quan giữa các cấu thành - DH08QM-Nhóm 2
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2009
Mã số: 20936 2011 1.0 MB 39 7,510 0  1  
 

1. Hệ sinh thái 2. Cấu trúc hệ sinh thái 3. Mối tương quan giữa các nhân tố cấu thành hệ sinh thái Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Môi trường và con người - Võ Văn Minh
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2007
Mã số: 20347 2011 1.6 MB 114 17,890 2  1  
 

Chương 1. Nhập môn khoa học môi trường Chương 2. Các nguyên lý sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường Chương 3. Dân số và tài nguyên, Môi trường Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên Chương 5. Ô nhiễm môi trường Chương 6. Hoạt động sống của con người và các vấn đề môi trường nảy sinh Chương 7. Các giải pháp BVMT và PTBV ở Việt.. | Xem..


Sinh học - GS.TS. Trịnh Văn Bảo (cb)
Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội , 2008
Mã số: 19643 2011 18.4 MB 17,008 6  2  
 

Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa. Lời nói đầu Chương 1 SINH HỌC TẾ BÀO Bài 1: Học thuyết tế bào Các phương pháp nghiên cứu tế bào Bài 2 Màng tế bào và tế bào chất Bài 3 Cấu trúc và chức năng các thành phần của nhân tế bào eukaryota Bài 4 Sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào Bài 5 Phân chia tế bào.. | Xem..


Bài giảng Sinh thái nông nghiệp - ThS. Trần Thị Ngân
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 19285 2011 1.6 MB 112 13,624 1  1  
 

Bài 1. Mở đầu Bài 2. Sinh thái học cá thể Bài 3. Sinh thái học quần thể Bài 4. Sinh thái học quần xã Bài 5. Hệ sinh thái và hệ sinh thái nông nghiệp Bài 6. Sinh thái học với phát triển nông nghiệp Bài 7. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất Bài 9. Bảo vệ và sử dụng hợp.. | Xem..


Chuyên đề Phát triển bền vững với những vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam - GS.TS. Võ Quý - TS. Võ Thanh Sơn
Nguồn: Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2008
Mã số: 18787 2011 2.0 MB 152 12,819 0  0  
 

Tài liệu giảng dạy Khóa bồi dưỡng sau đại học tiếp cận sinh thái học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Mở đầu. Chương I. Các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển. Chương II. Khái niệm, nội dung, mô hình và các nguyên tắc phát triển bền vững. Chương III. Kinh nghiệm quốc tế trong xây.. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình