Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 42 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư - ThS. Nguyễn thị Hải Yến
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 27416 2016 1.1 MB 240 18,776 0  0  
 

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương I. NHững vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư Chương II. Nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức lập dự án đầu tư PHẦN II. CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương III. Phân tích thị trường dự án đầu tư Chương IV. Phân.. | Xem..


Tài trợ dự án : Những vấn đề cơ bản
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 1996
Mã số: 21335 2012 286.0 kB 47 17,008 0  0  
 

Phần 1. Khái quát về tài trợ dự án (TTDA). Phần 2. Ứng dụng toán tài chính vào TTDA. Phần 3. Lập cơ cấu TTDA. Phần 4. Quản lý rủi ro trong TTDA. Phần 5. Các khía cạnh liên quan tới pháp lý và kế toán trong TTDA. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - ThS. Võ Ngàn Thơ
Nguồn: Biên tập, 2009
Mã số: 22930 2012 1.6 MB 185 3,747 0  0  
 

Phần I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương 1. Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư Chương 2. Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư Chương 3. Nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án Chương 4. Phân tích kỹ thuật công nghệ Chương 5. Nghiên cứu phân tích tài chính của dự.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp 2 - Nguyễn Tuyết Khanh
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 21985 2012 215.2 kB 77 21,546 0  0  
 

Chương 1. Phân tích báo cáo tài chính Chương 2. Phân tích cấu trúc vốn Chương 3. Dự báo và hoạch định tài chính Chương 5. Quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp Chương 6. Phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư Chương 7. Sát nhập và mua lại doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Thẩm định và tài trợ dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Thanh Minh
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2010
Mã số: 21401 2012 1.7 MB 178 11,292 2  1  
 

1. Tổng quan dự án đầu tư 2. Thẩm định thị trường sản phẩm của dự án 3. Thẩm định kỹ thuật - Công nghệ và xác định nhu cầu đầu vào. 4. Thẩm định tổ chức - Quản lý và nhu cầu nhân sự 5. Tài trợ dự án (Project Finance) Bài tập | Xem..


Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Thanh Minh
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2010
Mã số: 21364 2012 262.3 kB 308 12,498 0  0  
 

Chương I. Đầu tư & dự án đầu tư Chương II. Những nội dung cơ bản và tiến trình soạn thảo dự án đầu tư Chương III. Phân tích thị trường sản phẩm của dự án Chương IV. Phân tích kỹ thuật công nghệ của dự án Chương V. Nghiên cứu tổ chức quản lý và dự trù nhân sự cho dự án | Xem..


Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2006
Mã số: 21267 2012 2.0 MB 206 6,555 0  0  
 

1. Tổng quan hoạch định ngân sách vốn đầu tư 2. Giá trị tiền tệ theo thời gian và tỷ suất sinh lợi đòi hỏi.Dự đoán dòng tiền 3. Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư 4. Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư trong thực hiện 5. Phân tích rủi ro dự án | Xem..


Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các tổng công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay - Trần thị Mai Hương
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mã số: 20961 2011 1.5 MB 191 24,107 0  0  
 

Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư ở tổng công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư của các tổng công ty xây dựng trực thuộc bộ xây dựng ở Việt Nam trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công.. | Xem..


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Hà Thị Thủy
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 20946 2011 812.7 kB 143 11,223 1  0  
 

Dành cho hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp. Chương I: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp Chương II Giá trị tiền tệ theo thời gian Chương III. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư Chương IV. Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi Chương V. hoạch định nhu cầu vốn kinh doanh. | Xem..


Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Nguyễn Quốc Bình
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2011
Mã số: 20836 2011 1.6 MB 116 17,889 3  0  
 

Bài 1: Mục đích môn học Bài 2: Thông tin và tiếp cận có tham gia trong chu trình dự án LNXH Bài 3: Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp Xã hội Bài 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp Xã hội Bài 5: Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp Xã hội Bài 6: Giám sát và đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội | Xem..


Bài giảng Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Tấn Phong
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 19644 2011 2.1 MB 70 18,758 3  3  
 

1. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư 2. Xây dựng báo cáo ngân lưu dự án 3. Các chỉ tiêu đánh giá dự án 4. Quy mô & thời điểm đầu tư 5. Suất chiết khấu 6. Phân tích tác động lạm phát 7. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án | Xem..


Bài giảng Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Tấn Phong
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 36502 2011 1.3 MB 70 9,009 0  1  
 

1. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư 2. Xây dựng báo cáo ngân lưu dự án 3. Các chỉ tiêu đánh giá dự án 4. Quy mô & thời điểm đầu tư 5. Suất chiết khấu 6. Phân tích tác động lạm phát Phụ lục. Bảng tra tài chính | Xem..


Bài giảng Quản lý dự án chuyên sâu - PGS.TS Hoàng Mạnh Quân
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 18561 2011 801.9 kB 59 16,252 1  0  
 

Chương 1. Phân tích và thẩm định dự án Chương 2. Giám sát và đánh giá dự án phát triển nông thôn Phụ lục: Ví dụ về Điều khoản tham chiếu (TOR) Tài liệu tham khảo | Xem..


Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - PGS.TS. Đặng Kim Vui (cb), ThS. Đỗ Hoàng Sơn
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2007
Mã số: 17996 2011 1.4 MB 121 15,845 0  0  
 

Tài liệu giảng dạy đại học. Chương 1: Khái niệm dự án lâm nghiệp xã hội Chương 2: Thông tin trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội Chương 3: Lập dự án lâm nghiệp xã hội Chương 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội Chương 5: Tổ chức thực hiện dự án lâm nghiệp xã hội Chương 6: Giám sát và Đánh giá dự án lâm.. | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Pham Phu Quoc
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 13642 2010 370.7 kB 111 23,733 10  0  
 

Chương I :Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư Chương II: Cơ sở lý luận về phân tich dự án đầu tư Chương III: Phân tích dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Chương IV :Quản lý dự án đầu tư | Xem..


Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông - PGS. Bùi Ngọc Toàn
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2010
Mã số: 11872 2010 1.9 MB 265 46,994 19  5  
 

Chương 1. Cơ sở lý luận chung về đầu tư Chương 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình Chương 3. Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng giao thông Chương 4. Một số phương pháp sự sánh, lựa chọn phương án của dự án xây dựng đường giao thông Chương 5. Chi phí sử dụng vốn và giá trị thời gian của tiền Chương 6. Các chỉ tiêu hiệu quả trong.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình