Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 22 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Công nghệ phần mềm - TS. Hoàng Tuấn Nhã
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 23758 2012 3.0 MB 350 872 0  0  
 

. Các quy trình phần mềm . Yêu cầu phần mềm . Các mô hình hệ thống . Thiết kế giao diện người dùng . Thiết kế hướng đối tượng . Kiểm thử phần mềm | Xem..


Phát triển phần mềm hướng đối tượng bằng UML - PGS.TS. Đặng Văn Đức
Nguồn: Viện Công nghệ Thông tin, 2002
Mã số: 20676 2011 1.9 MB 234 2,318 2  0  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Khái quát về UML Chương 3. Mô hình hóa trường hợp sử dụng Chương 4. Mô hình hóa tương tác đối tượng Chương 5. Biểu đồ lớp và gói Chương 6. Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động Chương 7. Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình Chương 8. Ví dụ áp dụng Chương 9. Mã trình phát sinh.. | Xem..


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (UML) - Trương Ninh Thuận
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, 2009
Mã số: 35314 2011 2.8 MB 182 17,415 2  2  
 

1. Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng 2. Giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa UML 3. Biểu đồ ca sử dụng (Use case diagrams) 4. Biểu đồ lớp Class Diagrams 5. Mô hình hóa tương tác đối tượng 6. Biểu đồ trạng thái State diagrams 7. Biểu đồ hoạt động Activity diagrams 8. Biểu đồ thành phần và Biểu đồ triển khai | Xem..


Phân tích thiết kế hướng đối tượng - TS. Mai Thúy Nga
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2010
Mã số: 16511 2011 2.2 MB 14,774 2  0  
 

OOAD using UML Introduction. Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Đại học. Được biên soạn bởi thầy Khang giám đốc triển Oracle và cô Mai Nga. 1. Nhập môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng 2. Khái niệm về hướng đối tượng và UML 3-4. Khảo sát yêu cầu với mô hình Use Case 5. Tổng quan về Phân tích và Thiết kế 6-7. Phân tích mô hình.. | Xem..


Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Thạc Bình Cường
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009
Mã số: 17368 2011 1.9 MB 254 12,436 7  2  
 

Lời nói đầu Chương 1. Đại cương về hệ thống thông tin Chương 2. Phân tích hệ thống về chức năng Chương 3. Phân tích hệ thống về dữ liệu Chương 4. Thiết kế tổng thể, giao diện và kiểm soát Chương 5. Thiết kế cơ sở dữ liệu và chương trình Chương 6. Lập trình – Chạy thử – Bảo trì Chương 7. Mô hình hoá đối tượng Chương 8. Thiết kế hướng đối tượng Đề thi phân tích.. | Xem..


Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Vũ Thị Dương
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2009
Mã số: 15649 2011 3.1 MB 14,345 2  0  
 

1. Các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng 2. Giới thiệu Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất 3. Mô hình hóa trường hợp sử dụng 4. Mô hình khái niệm 5. Mô hình hóa hành vi. Mô hình hóa sự tương tác 6. Mô hình hóa lĩnh vực, Biểu đồ lớp và gói 7. Biểu đồ lớp | Xem..


Kỹ nghệ phần mềm - Trương Anh Hoàng
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, 2010
Mã số: 13586 2010 8.5 MB 10,491 7  0  
 

Bài 1. Giới thiệu về Công nghệ Phần mềm Bài 2. Các qui trình phần mềm Bài 3: Quản lý dự án phần mềm Bài 4: Yêu cầu Phần mềm Bài 5: Các Mô hình Hệ thống Bài 6: Thiết kế Kiến trúc Bài 7: Thiết kế Hướng Đối tượng Bài 8: Sử dụng lại trong phần mềm Quản lý Cấu hình Phần mềm Kiểm thử phần mềm | Xem..


Phân tích, thiết kế hướng đối tượng bằng UML - Đoàn Văn Ban
Nguồn: Viện Công nghệ Thông tin, 2010
Mã số: 11601 2010 1.6 MB 100 29,271 8  3  
 

Lời nói đầu Chương I: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm Chương II: UML và quá trình phát triển phần mềm Chương III: Biểu đồ ca sử dụng phân tích các nhu cầu của hệ thống Chương IV: Phân tích hệ thống – mô hình khái niệm và biểu đồ lớp Chương V: Mô hình động thái: các biểu đồ tương tác và.. | Xem..


Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng sử dụng UML - Dương Anh Đức
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11556 2010 3.5 MB 28,350 7  0  
 

Module 1. Các kinh nghiệm quí của Công nghệ phần mềm Module 3. Giới Thiệu Về Hướng Đối Tượng Module 4.Tổng Quan Về Xác định Yêu Cầu Người Dùng Module 5. Tổng Quan về Phân tích và Thiết ke Module 6. Phân tích Kiến trúc Module 7. Use-Case Analysis Module 8. Thiết kế kiến trúc Module 9. Giới thiệu RUP Module 10. Architecture and the UML Module 11. Thiết kế Use-Case Module 12. Thiết kế Subsystem Module 13. Thiết.. | Xem..


Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML - ThS. Phạm Nguyễn Cương - TS. Hồ Tường Vinh
Nguồn: Trường ĐHKHTN - ĐHQG Tp.HCM, 2004
Mã số: 10170 2010 2.9 MB 191 34,778 24  5  
 

Giáo trình cung cấp những kiến thức nền tảng và phát triển hệ thống hướng đối tượng cho những SV năm cuối. Mục tiêu của tài liệu là cung cấp và mô tả 1 cách rõ ràng các khái niệm nền tảng phát triển hệ thống hướng đối tựợng. Trong đó nhấn mạnh tính đơn giản giúp sinh viên có kiến thức về UML và và có thể dễ dàng nắm bắt hệ thống hướng đối.. | Xem..


UML Applied
Nguồn: Ariadne Training
Mã số: 34684 2010 1.1 MB 123 28,882 2  1  
 

Phân tích thiết kế hướng đối tượng dùng UML. - An introduction to the UML - The UML within a development process - Object orientation - An overview of the UML   .. - Transition to code | Xem..


Applying UML and Patterns - Craig Larman
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 10843 2010 4.8 MB 7,455 1  0  
 

Ứng dụng UML và mẫu thiết kế: Giới thiệu về Phân tích và thiết kế hướng đối tượng và quá trình hợp nhất mô hình. | Xem..


Thiết kế phần mềm hướng đối tượng - ThS. Nguyễn thị Minh Thi
Nguồn: Trường Đại học Duy tân, 2008
Mã số: 29617 2009 605.8 kB 27,883 18  1  
 

Chương 1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML Chương 2. Biểu đồ trường hợp sử dụng (USE CASE DIAGRAM) Chương 3. Biểu đồ lớp (CLASS DIAGRAM) và gói (PACKAGE) Chương 4. Biểu đồ tương tác đối tượng (INTERACTION DIAGRAM) Chương 5. Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động Chương 6. Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình Chương 7. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng ORACLE TÀI.. | Xem..


Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in C# - B.A.Sc., M.A.Sc., Ph.D., P.Eng.
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 5718 2009 3.0 MB 6,364 1  0  
 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với các mẫu thiết kế hướng đối tượng thực thi bằng CSharp. Preface Introduction Algorithm Analysis Asymptotic Notation Foundational Data Structures Data Types and Abstraction Stacks, Queues, and Deques Ordered Lists and Sorted Lists Hashing, Hash Tables, and Scatter Tables Trees Search Trees Heaps and Priority Queues Sets, Multisets, and Partitions Garbage Collection and the Other Kind of Heap Algorithmic.. | Xem..


Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mã số: 9285 2008 779.4 kB 100 15,953 43  11  
 

Chương 1: Giới thiệu về Công Nghệ Phần Mềm Chương 2: Phân tích yêu cầu theo phương pháp cổ điển Chương 3: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng Chương 4: Mô hình nghiệp vụ và thu thập yêu cầu Chương 5: Phân tích yêu cầu hướng đối tượng Chương 6: Cơ sở của thiết kế phần mềm và phương pháp thiết kế cổ điển Chương 7: Thiết kế hướng đối tượng Chương 8: Hiện thực.. | Xem..


Lập trình hướng đối tượng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 8766 2008 853.3 kB 13,737 3  0  
 

Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Mở đầu Lớp và thực thể Hàm và lớp friend Ôn tập về con trỏ Thừa kế (Inheritance) Thiết kế hướng đối tượng Danh mục các bài tập lớn | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình