Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Introduction to ISO 14001 Implementation
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 22101 2012 669.9 kB 118 16,284 0  0  
 

Bài giảng ISO 14001. - Supplier Workbook - ISO 14001 & Environmental Management Systems - Assessing What You Have - Management Commitment - Establishing The Approach - Planning - System Documents | Xem..


Một số quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
Nguồn: Chính phủ, 2008
Mã số: 19711 2011 262.7 kB 12,616 1  0  
 

QCVN 02: 2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế QCVN 03: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất QCVN 04: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất | Xem..


Một số tiêu chuẩn môi trường
Nguồn: Chính phủ, 2011
Mã số: 19692 2011 2.3 MB 15,159 0  0  
 

TCVN 5942 - 1995: Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt TCVN 5944 – 1995: Chất lượng nước tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm 2005/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch TCVN 6560 : 1999: Chất lượng không khí - khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - giới hạn cho phép TCVN 6438:2001: Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải TCVN 5949:1998: Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế Môi trường
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2008
Mã số: 18863 2011 5.0 MB 12,827 0  0  
 

1. Kinh tế môi trường là gì? 2. Liên kết giữa kinh tế và môi trường 3. Nguyên nhân suy thoái môi trường 4. Các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp? 5. Mức ô nhiễm tối ưu 6. Phương pháp phi tập trung: Luật nghĩa vụ pháp lý, Quyền sở hữu, thuyết phục đạo đức và hàng hóa xanh 7... | Xem..


Bài giảng Kinh tế Môi trường - Phùng Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2006
Mã số: 18592 2011 1.8 MB 16,568 0  0  
 

Bài giảng 1 - GIỚI THIỆU KINH TẾ MÔI TRƯỜNG Chủ đề 2: Kinh tế môi trường là gì? Chủ đề 2: Liên kết giữa kinh tế và môi trường Bài giảng 2 - NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG Chủ đề 1: Nguyên nhân suy thoái môi trường Bài giảng 3 - KINH TẾ HỌC VỀ Ô NHIỄM Chủ đề 1: Mức ô nhiễm tối ưu Chủ đề 2: Các chính sách phi tập trung Chủ đề 3: Tiêu.. | Xem..


Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững Mạng lưới Nông Nghiệp Bền Vững
Nguồn: Mạng lưới Nông Nghiệp Bền Vững (SAN), 2009
Mã số: 16152 2011 694.5 kB 10,538 1  1  
 

Phần giới thiệu Vai trò diễn giải hướng dẫn(các chỉ số) Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững 1. Hệ thống quản lý xã hội và môi trường 2. Bảo tồn hệ sinh thái 3. Bảo vệ động vật hoang dã 4. Bảo tốn nguồn nước 5. Đối xử công bằng và điều kiện làm việc tốt cho người lao động 6. Sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn 7. Quan hệ cộng đồng 8. Quản lý mùa.. | Xem..


Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công, 2001
Mã số: 15626 2011 746.1 kB 84 24,482 2  1  
 

Bài 1 - Giới thiệu các hệ thống quản lý môi trường Bài 2 - Các yêu cầu chung của ISO 14001 Bài 3 - 4.2 Chính sách môi trường Bài 4 - 4.3.1 Các khía cạnh môi trường Bài 5 - 4.3.2 Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác Bài 6 - 4.3.3 Các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường. Bài 7 - 4.3.4 Chương.. | Xem..


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên (QCVN 01:2008/BTNMT)
Nguồn: Chính Phủ, 2011
Mã số: 15512 2011 61.4 kB 8 10,619 0  0  
 

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thiên nhiên. | Xem..


Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T1 - Nhiều tác giả
Nguồn: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tp.HCM, 2011
Mã số: 16719 2011 489.7 kB 53 9,487 0  0  
 

Tập 1 : Những vấn đề chung. Lời nói đầu Chương I Tình hình ô nhiễm môi trường thành phố Chương II Các quy định về bảo vệ môi trường Chương III Tiêu chuẩn môi trường việt nam Chương IV Hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trườngcho các cơ sở công nghiệp Phụ lục | Xem..


Hệ thống Quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng (TCVN ISO 14001:1998, ISO 14001:1996)
Nguồn: Bộ Khoa học - Công nghệ và MT, 2010
Mã số: 13594 2010 153.3 kB 13,838 2  0  
 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho một tổ chức đề ra chính sách và mục tiêu, có tính đến các yêu cầu luật pháp và thông tin về các tác động môi trường đáng kể. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khía cạnh môi trường mà tổ chức có thể kiểm soát và.. | Xem..


Nước thải - Phương pháp xác định độ oxy hóa (TCVN 4565 – 88)
Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2010
Mã số: 13480 2010 143.7 kB 4 9,930 0  0  
 

Tiêu chuẩn này được quy định phương pháp kali pecmanganat để xác định độ oxy hóa khi thành phần các chất hữu cơ trong nước đơn giản và phương pháp dùng chất oxy hóa mạnh là kali bicromat để xác định độ oxy hóa khi thành phần nước thải chứa nhiều loại chất hữu cơ. | Xem..


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009
Mã số: 3709 2009 750.0 kB 12,192 2  3  
 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT): Quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng (QCVN 23:2009/BTNMT): Quy nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong.. | Xem..


Các Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về Hệ thống quản lý môi trường
Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2009
Mã số: 26179 2009 2.5 MB 335 4,593 4  0  
 

- TCVN ISO 14004: 2005 - ISO 14004: 2004 Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung và nguyên tắc, Hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ - TCVN ISO 14101: 1997 - ISO 14010: 1996 Hướng dẫn đánh giá môi trường – Nguyên tắc chung - TCVN ISO 14011: 1997 - ISO 14011: 1996 Hướng dẫn đánh giá môi trường – Thủ tục đánh giá. đánh giá Hệ thống quản lý môi trường - TCVN ISO.. | Xem..


Một số quy chuẩn môi trường mới ban hành
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008
Mã số: 5859 2009 1.3 MB 65 7,265 16  1  
 

QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản QCVN 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt.. | Xem..


Quy trình, quy phạm Quan trắc môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009
Mã số: 7000 2009 436.0 kB 7,702 25  1  
 

Quy định về quy trình quan trắc môi trường không khí (bao gồm cả tiếng ồn và độ rung) Quy định về quy trình quan trắc môi trường đất Tổng kích thước gói: 436.0 kB | Xem..


Một số tiêu chuẩn môi trường
Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2008
Mã số: 4599 2008 1.7 MB 20 13,409 73  10  
 

TCVN 5945:2005 - Nước thải công nghiệp & Tiêu chuẩn thải TCVN 5940:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ TCVN 5939:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ TCVN | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình