Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 111 mục.
1234567
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 25648 2017 869.6 kB 72 12,184 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu môn học Chương II. Thu thập và trình bày dữ liệu Chương III. Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả Chương IV. Ước lượng các đặc trưng của tổng thể Chương V. Kiểm định giả thuyết về các đặc trưng tổng thể Chương VI. Phân tích phương sai một yếu tố Chương VII. Kiểm định phi tham số Chương VIII. Chỉ số Chương IX. Các phương pháp dự đoán theo dãy số.. | Xem..


Hướng dẫn sử dụng Eviews 6.0 - ThS. Phùng Thanh Bình
Nguồn: UEH, 2008
Mã số: 27376 2015 982.4 kB 53 9,348 0  0  
 

1. Eviews là gì? 2. Workfile là gì? 3. Trình bày dữ liệu trong Eviews? 4. Đối tượng trong Eviews 5. Quản lý dữ liệu trong Eviews 6. Các phép toán và hàm số gì trong Eviews 7. Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm 8. Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews 9. Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong Eviews | Xem..


Bài giảng Toán kinh tế - Phạm Thị Oanh
Nguồn: Trường Đại học Tây nguyên, 2007
Mã số: 26875 2015 480.0 kB 88 16,374 1  1  
 

Chương 1: Giới thiệu về mô hình toán kinh tế Chương 2: Tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng Chương 3: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 4: Bài toán vận tải BÀI TẬP TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 26814 2015 548.1 kB 186 11,394 1  0  
 

Chương I: Các khái niệm Chương II: Mô hình hồi quy đơn. Chương III: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến Chương IV: Mô hình hồi quy bội Chương V: Mô hình hồi quy với biến giả. Chương 6. Đa cộng tuyến Phương sai thay đổi-Tự tương quan Chương 7. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. | Xem..


Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26760 2015 519.4 kB 52 4,952 0  0  
 

Chương I: Bài toán qui hoạch tuyến tính Chương II: Phương pháp đơn hình Chương III: Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu Chương IV: Bài toán vận tải (Transportation problem) | Xem..


Bài giảng Toán thống kê - Huỳnh Hữu Dinh
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2015
Mã số: 26328 2015 599.1 kB 39 1,581 0  0  
 

Chương 1. Ước lượng tham số Chương 2. Kiểm định giả thiết thống kê | Xem..


Bài giảng Mô hình ra quyết định - ThS. Hồ Nguyên Khoa
Nguồn: Trường Đại học Duy Tân, 2010
Mã số: 26155 2015 119.9 kB 99 10,976 0  0  
 

Chương 1: Khái quát về mô hình ra quyết định Chương 2: Giới thiệu về Lập trình Tối ưu và Lập trình Tuyến tính Chương 3: Xây dựng mô hình và giải quyết vấn đề quy hoặch tuyến tính trong một bảng mẩu. Chương 4: Phân tích độ nhạy và phương pháp đơn hình | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2006
Mã số: 26126 2015 381.3 kB 73 8,901 0  0  
 

Chương 1. Giới thiệu Chương 2. Ôn tập về xác suất và thống kê Chương 3. Hồi quy hai biến Chương 5. Giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy Chương 6. Dự báo với mô hình hồi quy Chương 7. Các mô hình dự báo măng tính thống kê Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Thống kê kinh doanh - ThS. Trương thị Ánh Nguyệt
Nguồn: Trường CĐ Công nghệ thông tin Tp.HCM, 2013
Mã số: 25857 2014 1.2 MB 198 12,495 0  1  
 

Lời mở đầu Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Thống kê kinh doanh Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp Chương 3: Thống kê lao động và thu nhập của lao động trong doanh nghiệp Chương 4: Thống kê tài sản trong doanh nghiệp Chương 5: Thống kê giá thành sản phẩm Chương 6: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh Tài liệu tham khảo | Xem..


Mô hình tự hồi quy Vector VAR - Mô hình vetor hiệu chỉnh sai số VECM
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 25827 2014 320.1 kB 18 2,329 0  0  
 

I- Tự hồi quy vecto (VAR) II- Mô hình vector hiệu chỉnh sai số VECM Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Kinh tế lương - ThS.Nguyễn Hoài Nam
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25793 2014 814.1 kB 105 5,140 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Mở đầu Chương 2. Mô hình hồi quy đơn Chương 3. Mô hình hồi quy bội Chương 4. Hồi quy với biến giả Chương 5. Đa cộng tuyến và tự tương quan Chương 6. Phương sai sai số thay đổi Chương 7. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình | Xem..


Giáo trình Mô hình ứng dụng - Ngô Văn Thứ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2002
Mã số: 25780 2014 1.2 MB 219 8,270 0  0  
 

Có hướng dẫn sử dụng các phần mềm. Lời nói đầu Chương 1: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới Chương 3: Mô hình điều khiển dự trữ Chương 2: Lý thuyết phục vụ công cộng Tài liệu tham khảo | Xem..


Nhâp môn Toán tài chính: Giải tích ngẫu nhiên - GS. Đỗ Đức Thái, GS. Nguyễn Tiến Dũng
Nguồn: TT Toán Tài Chính và Công Nghiệp Hà Nội, 2011
Mã số: 25782 2014 611.0 kB 44 4,141 0  0  
 

1. Một số mô hình biến động giá chứng khoán 2. Chuyển động Brown 3. Vi phân của các quá trình ngẫu nhiên 4. Tích phân Itô Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - TS. Trần Kim Thanh
Nguồn: Trường ĐH Tài chính – Marketing, 2013
Mã số: 25688 2014 2.4 MB 186 3,137 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế lượng Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến Chương 3. Hồi quy nhiều biến Chương 4. Biến giả trong phân tích hồi quy Chương 5. Một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy Chương 6. Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng 3: Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng - ThS. Phùng Thanh Bình
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 25637 2014 955.7 kB 55 3,070 0  0  
 

Ôn tập xác suất thống kê 1. Ký hiệu tổng 2. Phép thử, không gian mẫu và biến cố 3. Biến ngẫu nhiên 4. Xác suất 5. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất 6. Hàm mật độ xác suất đa biến 7. Đặc điểm của các phân phối xác suất 8. Một số phân phối xác suất quan trọng 9. Một số phép toán ma trận 10. Suy diễn thống kê | Xem..


Bài tập Toán kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 25381 2014 182.8 kB 10 4,650 0  0  
 

Chương I: Quy hoạch tuyến tính Chương II: Bài toán đối ngẫu Chương III: Bài toán vận tải Chương IV: Bài toán sản xuất đồng bộ | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình