Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 101 mục.
1234567
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Kinh tế chính trị
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2014
Mã số: 26852 2015 570.5 kB 120 2,301 0  0  
 

Trung cấp kinh tế Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ Bài 1. Đối tượng, chức năng và phương pháp của kinh tế chính trị Bài 2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị Bài 3. Nền sản xuất xã hội Bài 4. Sản xuất hàng hoá và các quy luật của sản xuất hàng hoá và các quy luật của sản xuất hàng.. | Xem..


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - Khoa CT
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2014
Mã số: 26813 2015 840.7 kB 130 2,837 0  0  
 

Dành cho sinh viên cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương 2: Phép biện chứng duy vật Chương 2: Phép biện chứng duy vật Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử Chương 4: Học thuyết giá trị Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư .. Chương.. | Xem..


Bài giảng Chính trị
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2014
Mã số: 26728 2015 236.5 kB 39 2,150 0  0  
 

Hệ trung cấp nghề Bài mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học chính trị Bài 1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – lênin Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Bài 3. Tư tưởng và tâm gương đạo đức hồ chí minh Bài 4. Đường lối phát triển kinh tế của đảng Bài.. | Xem..


Bài giảng Chính trị
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 26452 2015 207.8 kB 185 8,531 0  0  
 

Bài 1. Chủ nghĩa duy vật khoa học Bài 2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật Bài 3. Nhận thức luận khoa học và hoạt động thực tiễn của con người Bài 4. Tự nhiên và xã hội - những ảnh hưởng của môi trường - sinh thái và dân số đối với xã hội Bài 5. Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội những quy luật cơ bản của sự vận động và phát.. | Xem..


Giáo trình Triết học (Cao học) - Tô Thành Lê st
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005
Mã số: 26217 2015 2.1 MB 457 9,440 0  1  
 

Dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh không chuyên ngành Triết học Chương I. Khái luận về triết học và Lịch sử triết học Chương II. Khái lược Lịch sử triết học Phương Đông Chương III. Khái lược Lịch sử triết học Phương Tây Chương IV. Khái lược Lịch sử triết học Mác - Lênin Chương V. Chủ nghĩa.. | Xem..


Giáo trình Chính trị
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 24890 2014 375.1 kB 47 2,717 1  0  
 

Chương trình dạy nghề dài hạn (Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề). Bài mở đầu: Đối tượng – nhiệm vụ môn học chính trị Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam Bài 3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài 4. Đường lối phát triển kinh tế của.. | Xem..


Bài giảng Triết học - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đễ, ThS. Tô Mạnh Cường
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2013
Mã số: 25038 2014 452.1 kB 78 2,911 0  0  
 

Dành cho học viên cao học Chương I: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội Chương II: Khái lược về lịch sử triết học phương đông Chương III: Khái lược lịch sử triết học phương tây Chương IV: Khái lược lịch sử triết học Mác-Lênin Chương V: Chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa.. | Xem..


Bài giảng Tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24604 2013 567.8 kB 31 12,216 0  0  
 

Bài giảng Một số tác phẩm triết học trước Mác. I. Về thân thế của Lão Tử và tác phẩm Đạo Đức kinh II. Những chủ đề và nội dung triết lý trong tác phẩm Đạo Đức kinh 1. Đạo - nguồn gốc sinh ra trời đất, vạn vật 2. Đạo - quy luật hoạt động của trời đất, vạn vật 3. Vô vi và con đường trị quốc 4. Vô vi và con đường nhận thứ 5. Đạo đức và lối sống cá.. | Xem..


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 - Đoàn Thị Cẩm Vân
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24596 2013 91.1 kB 97 4,483 1  0  
 

PHẦN THỨ HAI - HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Chương IV. Học thuyết giá trị Chương V. Học thuyết giá trị thặng dư Chương VI. Học thuyết về cntb độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước PHẦN THỨ III  - LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chương VII. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa Chương VIII. Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ.. | Xem..


Bài giảng Tác phẩm Luận ngữ của Khổng Tử - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24546 2013 698.1 kB 48 10,938 1  0  
 

Bài giảng Một số tác phẩm triết học trước Mác. Giới thiệu tác phẩm Luận ngữ của Khổng Tử ở bốn chủ đề: 1) Quan điểm bản thể luận (về trời đất, quỷ thần), 2) quan điểm chính trị (đường lối đức trị), 3) Quan điểm về đạo làm người (Nhưng phẩm chất đạo đức căn bản của người quân tử), 4) Quan điểm giáo dục, học tập (đường lối giáo dục, phương pháp học tập). | Xem..


Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị-xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2013
Mã số: 24448 2013 75.0 kB 8 11,581 0  0  
 

1. Về các thuật ngữ chỉ tên và các hình thức nhà nước 2. Về cách đặt tên cho một học thuyết, một trường phái 3. Về một số thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Trung quốc nhưng được hiểu sai trong tiếng Việt Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần I) - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24455 2013 346.0 kB 323 13,825 4  0  
 

Chương mở đầu. Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần thứ nhất. Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương 2. Phép biện chứng duy vật Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử | Xem..


Chủ nghĩa Hậu Hiện đại: Một số quan điểm triết học và triết gia tiêu biểu - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Bài phân tích, 2013
Mã số: 24445 2013 176.0 kB 18 3,093 0  0  
 

Bài viết phân tích khái niệm “hậu hiện đại”, “chủ nghĩa hậu hiện đại”, giới thiệu những quan điểm cơ bản về triết học, những triết gia tiêu biểu được nhiều người biết đến. cùng những nhận xét, đánh giá về những đóng góp và hạn chế của khuynh hướng tư tưởng này trong giai đoạn hiện nay. | Xem..


Chủ nghĩa bảo thủ và các đảng bảo thủ trên thế giới hiện nay - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2010
Mã số: 24447 2013 71.0 kB 6 4,176 0  0  
 

1. Khái niệm chủ nghĩa bảo thủ (CNBT) 2. Quá trình phát triển của chủ nghĩa bảo thủ 3. Chủ nghĩa tân bảo thủ (hay CNBT mới) 4. Các đảng bảo thủ trên thế giới Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Công tác xã hội nhập môn - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 23389 2012 311.0 kB 69 13,924 0  0  
 

Phần 1 : Công tác xã hội là gì ? Phần 2 : Cơ sở triết học của ngành CTXH Phần 3 : Lịch sử phát triển của ngành CTXH Phần 4 : Tiến trình CTXH : Tiến trình giải quyết vấn đề Phần 5 : Vai trò và các kỹ năng cơ bản của nhân viên xã hội. | Xem..


Bài giảng Logic học đại cương - Cao Văn Trực
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 22941 2012 215.1 kB 63 20,811 0  0  
 

+Khái quát vê logic học +Những quy luật cơ bản của tư duy - Quy luật đồng nhất - Quy luật lý do đầy đủ +Những hình thức cơ bản của tư duy - Khái niệm - Phán đoán - Suy luận | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình