Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 48 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Kỹ Thuật Truyền Số Liệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2008
Mã số: 28556 2020 8.7 MB 474 4,057 0  0  
 

• Tổng quan về truyền số liệu và mạng truyền số liệu • Truyền dẫn số liệu • Kỹ thuật mã hóa tín hiệu • Kỹ thuật truyền dữ liệu số • Điều khiển ở lớp liên kết dữ liệu • Ghép/tách kênh • Chuyển mạch mạch và chuyển mạch gói • Chế độ truyền bất đồng bộ • Tìmđường trong mạng chuyển mạch • Điều khiển nghẽn mạch trong mạng chuyển mạch dữ.. | Xem..


Bài giảng Truyền số liệu
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 27077 2015 1.4 MB 77 4,370 1  0  
 

Chương 1- Mở đầu Chương 2- Những khái niệm cơ bản Chương 3- Chuyển đổi tương tự - số Chương 4- Giao tiếp vật lý Chương 5- Mã hóa số liệu Chương 6- Giao tiếp truyền số liệu Chương 7- Xử lý số liệu truyền Chương 8- Điều khiển liên kết số liệu Tài liệu tham khảo | Xem..


Ngân hàng đề thi Kỹ thuật truyền số liệu
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2008
Mã số: 25244 2014 328.7 kB 42 6,782 0  0  
 

Dùng cho hệ ĐHTX ngành CNTT 1/ Truyền số liệu là công việc nào sau đây .. 2/ Trong hệ thống truyền số liệu tín hiệu ở dạng nào sau đây .. 3/ Trong hệ thống truyền số liệu gồm có các khối nào sau đây .. .. 243/ Về thủ tục truy xuất liên kết kênh D, .. | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - BM. KT máy tính
Nguồn: Trường Đại học Hàng hải, 2009
Mã số: 24953 2014 520.8 kB 51 11,827 1  0  
 

Chương I: Tổng quan Chương II: Hệ thống truyền thông Chương III: Kỹ thuật truyền số liệu Chương IV: Các vấn đề cơ bản trong truyền thông Chương V: Mạng truyền số liệu Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật Truyền Số Liệu - Lê Nam Dương
Nguồn: Trường Đại học Qui Nhơn, 2013
Mã số: 24864 2014 3.6 MB 531 11,336 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về truyền số liệu Chương 2: Môi trường Truyền dẫn Chương 3: Các kỹ thuật cơ bản trong truyền dữ liệu Chương 4: Nghi thức liên kết dữ liệu Chương 5: Mạng đa liên kết dịch vụ ISDN Chương 6: ATM Chương 7: Kỹ thuật chuyển mạch Chương 8: Cấu trúc thông tin máy tính Chương 10: Hệ thống thông tin di động | Xem..


Mạng truyền hình cáp hữu tuyến
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 24554 2013 692.5 kB 50 1,065 0  0  
 

I – Giới thiệu chung về mạng truyền hình cáp II - Truyền số liệu trên mạng truyền hình cáp III - Thiết kế hệ thống cáp hữu tuyến IV – Mô hình thiết bị của hãng Syspol Indonexia V – Hệ thống truyền hình cáp Hà Tĩnh VI – Một số chuẩn truyền dữ liệu VII – Phụ lục | Xem..


Bài giảng Truyền dẫn vô tuyến số - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2012
Mã số: 24266 2013 3.9 MB 266 14,085 2  1  
 

Lời nói đầu Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Dạng tín hiệu trong truyền dẫn vô tuyến số Chương 3: Không gian tín hiệu và điều chế Chương 4: Mã hóa kênh kiểm soát lỗi trong truyền dẫn vô tuyến số Chương 5: Thiết bị vi ba số Chương 6: Quy hoạch tần số và cấu hình hệ thống truyền dẫn vô tuyến số Chương 7: Phân tích đường truyền vô tuyến số Hướng dẫn giải bài.. | Xem..


Giáo trình Thực hành truyền thông số - CN. Vũ Thanh Tùng
Nguồn: ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tp.HCM, 2013
Mã số: 24193 2013 1.3 MB 39 1,783 0  0  
 

Bài 1: Các kĩ thuật mô phỏng bằng MATLAB cơ bản Bài 2: Phân tích trong miền tần số Bài 3: Các kĩ thuật điều chế dải gốc Bài 4: Thiết kế đầu thu tối ưu Bài 5A: Các kĩ thuật điều chế dải qua Bài 5B: Các kĩ thuật điều chế dải qua (tiếp) Bài 6: ADC-DAC và PCM Bài 7: Mã hoá kênh | Xem..


Kỹ thuật truyền số liệu
Nguồn: Sưu Tầm, 2011
Mã số: 23838 2012 1.1 MB 77 5,291 0  0  
 

Chương 1: Các vấn đề tổng quan Chương 2: Kỹ thuật truyền dữ liệu Chương 3: Cơ sở giao thức (Protocol Basics) Chương 4: Các phương pháp điều chế số | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Vo Thanh Tu
Nguồn: Bài giảng, 2006
Mã số: 23642 2012 1.5 MB 127 16,677 0  0  
 

Chương 1: Những khái niệm chung Chương 2: Mã hiệu Chương 3: Kênh tin và giao tiếp truyền tin Chương 4: Mạng truyền số liệu | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - ThS. Phan Trần Thế Uyên
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 23195 2012 2.4 MB 244 17,727 0  2  
 

Chương I: Tổng quan về truyền số liệu Chương II: Kỹ thuật truyền số liệu Chương III: Các nghi thức cơ sở và thực tế Chương IV: Mạng truyền số liệu | Xem..


Bài giảng Mạng viễn thông-Truyền số liệu - Huỳnh Tấn Dũng
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 22241 2012 1.3 MB 60 24,402 0  1  
 

Bài 1 : Thông tin và sự trao đổi thông tin Bài 2 : Mã hóa và điều chế Bài 3 : Truyển số liệu Bài 4 : Phát hiện sai và sửa sai trong truyền số liệu Bài 5 : Kiểm soát đường nối dữ liệu | Xem..


Tài liệu hướng dẫn Thực tập Truyền số liệu và Mạng máy tính
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 22227 2012 3.7 MB 119 23,215 0  1  
 

Phần 1: Mạng căn bản Phần 2: Domain Controller Phần 3: Các dịch vụ của Domain Cotroller A. DHCP B. DNS Phần 4: Router A. Cấu hình cơ bản cho Router đơn B. Định tuyến C. Quản lý IOS và tập tin cấu hình Router | Xem..


Bài giảng Mạng và truyền số liệu
Nguồn: Khoa CNTT, Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 21947 2012 3.4 MB 259 3,580 0  0  
 

Chương 1. Giới thiệu về mạng truyền dữ liệu Chương 2. Sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu Chương 3. Giao tiếp liên kết dữ liệu Chương 4. Tầng mạng Chương 5. Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network) Chương 6. Mạng diện rộng WAN Chương 7. Họ giao thức TCP/IP và mạng Internet Chương 8. Mạng thế hệ mới (NGN – Next Generation Network) | Xem..


Bài giảng Truyền dữ liệu - Trần Nhựt Khải Hoàn
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 21572 2012 3.0 MB 139 12,749 0  0  
 

1 - Phương tiện truyền dẫn và các chuẩn truyền - Sơ lược Giao thức (Protocol) & Chuẩn (Standards) - Các phương tiện truyền dẫn - Dung lượng kênh - hiệu suất băng thông - Một số chuẩn giao tiếp vật lý 2 - Các kỹ thuật điều chế - Một số khái niệm cơ bản về tín hiệu - Khái niệm truyền dẫn - Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự - Các kỹ thuật điều chế Digital → Analog - Điều chế mã.. | Xem..


Bài giảng Truyền dữ liệu - Bộ môn Kỹ thuật máy tính
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2010
Mã số: 20315 2011 2.4 MB 116 14,872 1  2  
 

Chương I: Các khái niệm cơ bản Chương II: Hệ thống truyền thông Chương III: Kỹ thuật truyền số liệu Chương IV: Các vấn đề trong truyền số liệu Chương V: Mạng truyền số liệu | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình