Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 29 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Đặng Quý Linh (cb)
Nguồn: Tổng Cục dạy nghề, 2013
Mã số: 27282 2015 2.0 MB 108 5,327 0  0  
 

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Bài 1:Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access Bài 2: Xây dựng bảng Bài 3: Truy vấn dữ liệu Bài 4: Xây dựng form Bài 5: Macro – Tập lệnh Bài 6: Báo biểu (Report) | Xem..


Giáo trình Microsoft Access - Nguyễn Trần Phương
Nguồn: Tổng hợp, 2013
Mã số: 26130 2015 4.5 MB 169 1,154 0  0  
 

Giáo trình Access 2010 có cập nhật phiên bản 2013 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010 Chương 2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Chương 3. TOÁN TỬ -HÀM -BIỂU THỨC Chương 4. QUERY-TRUY VẤN DỮ LIỆU Chương 5. FORM-BIỂU MẪU Chương 6. REPORT - BÁO CÁO Chương 7. MACRO – TẬP LỆNH Chương 8. MODULE | Xem..


Bài tập tổng hợp SQL - htplasma
Nguồn: SGL, 2013
Mã số: 25208 2014 105.4 kB 14 8,233 0  0  
 

Bài tập tổng hợp SQL – có Đáp án. - Sử dụng câu lệnh SELECT viết các yêu cầu truy vấn dữ liệu - Sử dụng câu lệnh UPDATE thực hiện các yêu cầu - Thực hiện các yêu cầu dưới đây bằng câu lệnh DELETE Lời giải | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2010
Nguồn: Trung tâm Tin học, 2011
Mã số: 24820 2014 2.7 MB 162 1,691 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access 2010 Chương 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Chương 3: Toán tử -hàm -biểu thức Chương 4: Query-truy vấn dữ liệu Chương 5: Form-biểu mẫu Chương 6: Report - báo cáo Chương 7: Macro – tập lệnh Chương 8: Module | Xem..


Bài giảng Thực hành MS.Access
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 24709 2013 898.7 kB 19 876 0  0  
 

I. Cài đặt Vietkey với bảng mã Unicode II. Cài đặt cấu hình cho Windows III. Tạo thư mục lưu trữ File Access IV. Tạo File Access V. Cách Import đối tượng của Access từ File Access khác .. Form Builder Macro Builder Truy vấn dữ liệu (SQL) | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2003 toàn tập - Nguyễn Ngọc Thạnh
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2008
Mã số: 24512 2013 3.8 MB 189 877 0  0  
 

Bài mở đầu Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Chương 2: Truy vấn dữ liệu - QUERY Chương 3: Thiết kế giao diện - FORM Chương 4: In ấn - REPORT Chương 5: Lập trình VBA căn bản – MACRO & MODULE Chương 6: Lập trình CSDL – VBA WITH DAO Chương 7: Menu & Toolbar | Xem..


Hệ thống thông tin kế toán - Phần 2 - Nguyễn Thanh Tùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2006
Mã số: 23459 2012 1.8 MB 79 13,355 0  0  
 

Chương 1: Hệ QT CSDL quan hệ MS SQL Server 2005 Chương 2: Thiết kế CSDL kế toán (thực hành) Chương 3: Truy vấn dữ liệu Chương 4: Tổng quan về phần mềm kế toán Chương 5,6,7: Thực hành trên phần mềm kế toán SSP | Xem..


Hệ quản trị CSDL FoxPro - Khoa CNTT
Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, 2010
Mã số: 22144 2012 112.8 kB 149 20,484 0  2  
 

Chương 1. Làm quen với Visual FoxPro Chương 2. Những thao tác ban đầu với tệp CSDL Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL Chương 5. Sửa đổi dữ liệu Chương 6. Sắp xếp, chỉ số và tìm kiếm nhanh Chương 7. Kết xuất thông tin trong tệp CSDL Chương 8. Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable Chương 9. Thao tác với nhiều tệp CSDL Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL Chương 11... | Xem..


Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT
Nguồn: Trường Đại học SPKT Hưng Yên, 2012
Mã số: 21998 2012 1.6 MB 155 17,091 0  1  
 

Bài 1: Các khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu Bài 2: Mô hình thực thể - Liên kết Bài 3: Tổng kết mô hình thực thể liên kết - Câu hỏi ôn tập Bài 4: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ Bài 5: Chuyển đổi mô hình ER thành mô hình quan hệ Bài 6: Các phép toán đại số quan hệ Bài 7: Các nguyên tắc thiết.. | Xem..


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bộ môn HTTT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2011
Mã số: 21422 2012 1.4 MB 83 14,107 1  1  
 

Chương 1. Giới thiệu Chương 2. Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu Chương 3. Tạo và quản lý các bảng Chương 4. Truy vấn dữ liệu Chương 5. Tạo và quản lý các chỉ mục Chương 6. Tạo và quản lý khung nhìn Chương 7. Tạo và quản lý các thủ tục thường trú Chương 8. Tạo và quản lý hàm người dùng định nghĩa Chương 9. Tạo và quản lý các.. | Xem..


Bài giảng Thực tập chuyên ngành (SQL Server) - Bộ môn HTTT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2011
Mã số: 20104 2011 1.1 MB 46 9,322 1  1  
 

Chương 1: Giới thiệu Microsoft SQL Server (2005) Chương 2: Cài đặt Microsoft SQL Server (2005) Chương 3: Bảo mật và quản trị ngƣời dùng Chương 4: Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu Chương 5: Tạo và quản lý các bảng Chương 6: Truy vấn dữ liệu Chương 7: Sao lƣu và phục hồi CSDL Chương 8: Lập trình với ADO.NET MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU | Xem..


Bài giảng Tin quản lý 2 - Nguyễn Mạnh Hùng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2007
Mã số: 20911 2011 1.4 MB 130 12,377 0  1  
 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu - Bắt đầu với Microsoft Access - Thiết kế câu truy vấn dữ liệu (Query) - Truy vấn gộp (Total Query) - Thiết kế các kiểu truy vấn khác | Xem..


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (SQL Server) - ThS.Lê Văn Hạnh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 18535 2011 1.4 MB 169 7,932 1  0  
 

1. Tổng quan 2. Các lệnh về kiến trúc cơ sở dữ liệu 3. Ràng buộc dữ liệu 4. Một số hàm thường dùng 5. Lệnh truy vấn dữ liệu 6. View 7. Lập trình trong sql server 8. Cursor .. Chương 13. Login & user | Xem..


Thực hành SQL trên Oracle - Trần Thị Lượng
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2011
Mã số: 16736 2011 347.8 kB 40 12,248 3  0  
 

1. Giới thiệu 2. Giới thiệu về ví dụ thực hành 3. Các lệnh truy vấn cơ bản 4. Truy vấn dữ liệu có điều kiện 5. Các hàm áp dụng cho 1 dòng dữ liệu | Xem..


Cơ sở dữ liệu II - Ngôn ngữ SQL - GV. Phạm Thị Hoàng Nhung
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ lợi, 2010
Mã số: 11181 2010 1008.6 kB 64 17,771 2  1  
 

Chương 1. Giới thiệu Chương 2. Các lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL) Chương 3. Các lệnh quản trị dữ liệu Chương 4. Ngôn ngữ điểu khiển (DCL) Chương 5. Truy vấn dữ liệu (SELECT) Thực hành tổng hợp | Xem..


Cơ Sở Dữ liệu - DHTD
Nguồn: Trường đại học Thành Đô, 2009
Mã số: 29939 2009 990.1 kB 58 12,091 9  2  
 

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Chương 2. MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Chương 3: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU Chương 4: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN Chương 5: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TẬP | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình