Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 58 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Xác suất và quá trình hóa ngẫu nhiên - TS. Lê Văn Dũng
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24990 2014 634.2 kB 64 2,111 0  1  
 

Chương 1. Xác suất và biến ngẫu nhiên Chương 2. Xích Markov Chương 3. Quá trình dừng | Xem..


Bài giảng Xác suất và thống kê - ThS. Đoàn Vương Nguyên
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 23588 2012 424.7 kB 22 5,960 0  0  
 

PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Các khái niệm cơ bản của xác suất Chương II. Biến (đại lượng) ngẫu nhiên Chương III. Định lý giới hạn trong xác suất PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Chương IV. Lý thuyết mẫu Chương V. Ước lượng đặc trưng của tổng the (đám đông) Chương VI. Kiểm định giả thiết thống kê Chương VII. Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy | Xem..


Giáo trình Xác suất thống kê
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2008
Mã số: 23564 2012 746.8 kB 116 8,598 2  2  
 

Chương 0 : Đại cương về giải tích tổ hợp Chương 1 : Đại cương về xác suất Chương 2 : Biến số ngẫu nhiên Chương 3 : Phân phối xác suất Chương 4 : Mẫu thống kê & ước lượng tham số Chương 5 : Kiểm định giả thuyết Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Xác suất thống kê - ThS. Phan Trọng Tiến
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 23242 2012 423.0 kB 58 6,995 1  0  
 

Chương 1. Giải tích tổ hợp Chương 2. Biến cố và xác suất của biến cố Chương 3. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất Chương 4. Đại cương về thống kê toán Tài liệu tham khảo | Xem..


Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê - ThS. Phan Trọng Tiến
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2009
Mã số: 20224 2012 373.1 kB 56 6,849 1  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Các khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Mẫu quan sát và bài toán ước lượng Chương 4. Kiểm định giả thiết Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Xác suất - Thống kê - Đặng Phước Huy
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2008
Mã số: 22128 2012 3.9 MB 119 7,818 0  1  
 

Phần I: Xác suất Chương 1. Các khái niệm về xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên các luật giới hạn Phần II: Thống kê Chương 4: Giới thiệu về Thống kê Chương 5: Điều tra và tổng hợp thống kê Chương 6: Phân tích thống kê Phụ lục: Bảng phân phối xác suất Tài liệu tham khảo | Xem..


Grinstead and Snell's Introduction to Probability
Nguồn: CHANCE Project, 2006
Mã số: 21969 2012 2.9 MB 518 5,312 1  0  
 

Giới thiệu về Xác suất thống kê. Preface 1. Discrete Probability Distributions 2. Continuous Probability Densities 3. Combinatorics 4. Conditional Probability 5. Distributions and Densities 6. Expected Value and Variance 7. Sums of Random Variables 8. Law of Large Numbers 9. Central Limit Theorem 10. Generating Functions 11. Markov Chains 12. Random Walks Appendices | Xem..


Bài giảng Lý thuyết thống kê - Nguyễn Thị Thành
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 21883 2012 416.0 kB 34 612 0  0  
 

Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp. Lời mở đầu Chương I: Những vấn đề chung về thống kê học Chương II: Quá trình nghiên cứu thống kê Chương III: Trình bày số liệu thống kê Chương IV: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội Chương V: Dãy số thời gian Chương VI: Chỉ số Tài liệu tham khảo | Xem..


Hồi quy và tương quan - Đào Hồng Nam
Nguồn: Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, 2013
Mã số: 21877 2012 438.0 kB 8 463 0  0  
 

1. Tương quan giữa hai biến định tính 2. Tương quan giữa một biến định tính và một biến định lượng. 3. Tương quan giữa 2 biến định lượng Tài liệu tham khảo Sử dụng R trong thống kê | Xem..


Bài giảng Xác suất thống kê - TS.Trần Đình Thanh
Nguồn: Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, 2007
Mã số: 21734 2012 1.6 MB 244 488 1  0  
 

-Đại cương về xác suất -Lý thuyết lấy mẫu I. Đại cương II. Thống kê III. Thống kê trung bình mẫu IV. Thống kê phương sai mẫu -Các phân phối thường dùng -Lý thuyết ước lượng -Biến số ngẫu nhiên | Xem..


Phần bài tập – Nguyên lý thống kê - Nguyễn Thị Anh Thư
Nguồn: K21A-Quản trị kinh doanh - HN, 2010
Mã số: 20413 2011 417.5 kB 14 15,828 1  1  
 

Gồm 12 bài tập tham khảo môn Nguyên lý thống kê, có lời giải chi tiết. | Xem..


Bài giảng Xác suất thống kê toán - Hoàng Ngọc Nhậm
Nguồn: Bài giảng, 2003
Mã số: 21132 2012 3.0 MB 500 1,420 0  1  
 

Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất Chương 3. Một số phân phối xác suất thông dụng Chương 4. Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - Hàm của các ĐLNN Phần 2 - Thống kê toán Chương 6. Mẫu ngẫu nhiên Chương 7. Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể Chương 8. Kiểm định giả thiết thống kê | Xem..


Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê - ThS. Phan Trọng Tiến
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2009
Mã số: 20373 2011 373.1 kB 58 2,690 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Các khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Mẫu quan sát và bài toán ước lượng Chương 4. Kiểm định giả thiết Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Xác suất Thống kê và ứng dụng - Phan Thanh Hồng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2009
Mã số: 21005 2011 4.2 MB 826 9,217 0  3  
 

Phần I. Giới thiệu môn học Phần II. Thu thập dữ liệu Phần III. Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị Phần IV. Các đại lượng thống kê mô tả Phần V. Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất Phần VI. Phân phối của các tham số mẫu Phần VII. Khoảng tin cậy Phần VIII. Kiểm định giả thuyết về tham số của một tổng thể Phần IX. Kiểm định giả thuyết về hai tổng thể Phần X... | Xem..


Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R - Nguyến Văn Tuấn
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 20857 2011 3.3 MB 339 6,440 1  1  
 

Hướng dẫn thực hành. 1. Lời nói đầu 2. Giới thiệu ngôn ngữ R 3. Nhập dữ liệu 4. Biên tập dữ liệu 5. Sử R cho các phép tính đơn giản và ma trận 6. Tính toán xác suất và mô phỏng (simulation) 7. Kiểm định giả thiết thống kê và ý nghĩa trị số P 8. Phân tích số liệu bằng biểu đồ 9. Phân tích thống kê mô tả 10. Phân tích hồi qui.. | Xem..


Xác suất thống kê - TS. Đặng Đức Hậu (cb)
Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội , 2006
Mã số: 20125 2011 2.5 MB 10,665 4  1  
 

Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa. Lời nói đầu Chương 1 Xác suất Bài 1. Tần suất Bài 2. Xác suất Bài 3 Quy luật xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Bài 4. Quy luật xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc. Bài 5. Luật số lớn Chương 2 Thống kê Bài 1. Tham số mẫu Bài 2. Kiểm định giả thiết thống kê Bài 3. So sánh phương sai, so.. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình